ورود / عضویت
021-22004925
تعیین وقت مشاوره
مرکز مشاوره مکث
تعیین وقت مشاوره

تقویت کننده منفی در کودکان

تقویت کننده منفی در کودکان

روانشناسان مختلف مانند دکتر روانشناس بالینی، دکتر روانشناس شخصیت و دکتر روانشناس عمومی مرکز مشاوره مکث همچنان در یافته های جدید در دنیا به اهمیت این موضوع تأکید دارند که تقویت کننده های منفی بر روی کودکان شما چه می کند و مراجعینی که به مرکز مشاوره می آیند به دلیل ندانستن بسیاری از مطالب چه مشکلاتی برایشان پیش می آید. پس حتماً این مطلب را از دست ندهید...

نظریه تقویت کننده های مثبت و منفی

اصول و نظریه تقویت کننده های مثبت و منفی از روانشناسانی به نام اسکینر و پاولوف گرفته شده و به آن پرداخته شده است. تقویت کننده های مثبت، همان پاداش هایی هستند که انگیزه رفتار مورد قبول را افزایش میدهند. بطور مثال کودکانی که اتاقشان را مرتب میکنند و بعد از آن میتوانند یک بستنی از مادرشان دریافت کنند و یا کودکانی که پس از بازی دست هایشان را میشویند، تقویت کننده مثبت در ازای رفتار مورد پذیرش به کودک داده شده است.

ساده ترین این تقویت کننده های مثبت، کارت های آفرین و صد آفرین در مدرسه بودند که با بروز رفتار صحیح، بچه ها کارت ها را دریافت میکردند؛ همچنین میل و انگیزه به انجام کار مورد قبول بیشتر میشد و رشد صعودی را در خود داشت.

دلیل جذب کودکان به دریافت تقویت کننده های منفی

از نظر دکتر روانشناس، در اکثر مواقع کودک بدون آن که بخواهد رفتار اشتباهی را انجام میدهد و والدین سریعاً عکس العمل نشان میدهند. مثلاً کودک ناسزایی را که از جایی شنیده میگوید و مادر سریعاً میگوید نباید این حرف را بزنی و شاید کودک را هم تنبیه کند.

کودکان از آنجایی که باهوش هستند و مملو از رفتارهای هیجانی، همیشه دوست دارند در مرکز توجه قرار بگیرند؛ پس والدین بدون آنکه بخواهند اولین قدم را برای تقویت کننده منفی در کودکشان برداشته اند.

از این پس هرگاه کودک احساس کرد در مرکز توجه قرار ندارد و یا باید حواس والد را به خود جلب کند، شروع به گفتن همان کلمه میکند؛ حتی اگر مطمئن باشد که رفتارش عواقبی همچون تنبیه، ناراحتی و خشم والدین را به دنبال می آورد. در واقع کودک از زمانی که تقویت کننده منفی را دریافت میکند، به خواسته خود دست پیدا کرده است.

تقویت کننده منفی در کودکان

پدر ها و مادر ها باید بدانند که جلب توجه در کودکان نیاز مبرم و حیاتی است. وقتی بتوانند توجه کافی و بدون قید و شرط برای کودک داشته باشند و نسبت به هر رفتار اشتباهی سریعاً عکس العمل نشان ندهند، هدف گذاری کودک برای رسیدن به توجه از طریق تقویت کننده منفی را از بین میبرند.

کودکانی که جیغ میزنند و یا مدام با خواهر و برادرشان دعوا میکنند و یا دست، پا و سرشان را به زمین میکوبند، بدلیل آنکه پس از انجام این رفتارها به آنچه خواسته اند رسیده اند، هم توجه دریافت کرده اند و هم هر آنچه که در آن لحظه دوست داشته اند دریافت  کرده اند، آموخته اند که جیغ زدن، گریه کردن برایشان دست آورد دارد و پس از آن قهر کردن و غذا نخوردن و ... که میتواند حربه مناسبی برای دست آوردهای بعدی و همچنین دریافت توجه در همان لحظه باشد.

از دیدگاه دکتر روانشناس ما کودکی که در جمعی و یا در مکانی عمومی شروع به جیغ زدن میکند و پدر و مادری که از ترسشان خواسته کودک را فراهم میکنند، اولین بار نیست که با این مشکل رو به رو میشوند. در واقع پدر و مادر قبل از آن در خانه، تقویت کننده منفی کودکشان را فعال کرده اند و به او بصورت ناخودآگاه آموخته اند که با هر جیغی که میزنی، میتوانی دست آوردی داشته باشی؛ بنابراین کودک به ساده ترین راه رسیدن به خواسته اش اکتفا میکند.

زمان جلوگیری از این رفتارهای کودکان توسط والدین

در مرکز مشاوره شریعتی (مکث) و پژوهشهای عملی دکتر روانشناس ما ثابت شده است که زمانی که والدین متوجه میشوند تقویت کننده های منفی به ضرر رفتاری کودکان منجر میشود، از جایی به بعد نباید از گریه و جیغ کودک هراس داشته باشند.

جیغ و گریه، حربه های رسیدن به دستاورد هستند.

وقتی پدر و مادر در رفتاری قاطع عمل کنند و تسلیم فریاد و قهر و جیغ و داد نشوند و آنچه را که به تشخیص خودشان نباید انجام دهند را انجام ندهند، کودک ناخودآگاه متوجه میشود که حربه او دیگر کار نمیکند و این که چرا وقتی گریه میکنم آنچه را که میخواهم به دست نمی آورم، باعث میشود کودک از نوع وسیله رفتاری اش برای رسیدن به خواسته اش تغییر مسیر دهد و رفتار دیگری را تجربه کند. بنابراین تقویت کننده های منفی همان نشانه های رفتاری هستند که کودک با دریافتشان به خواسته خود میرسد، تغییر میکند.

نویسنده: مرکز مشاوره مکث

اشتراک در شبکه های اجتماعی:
(17 رای)
افزودن نظر:
CAPTCHA2
×

امتیاز دهی به مطلب: تقویت کننده منفی در کودکان

خیلی بدبدمتوسطخوبعالی