ورود / عضویت
021-22004925
تعیین وقت مشاوره
مرکز مشاوره مکث
تعیین وقت مشاوره

حسادت چیست؟ | درمان روانشناسی

حسادت چیست؟ | درمان روانشناسی

حسادت نوعی احساس است که بر اساس آن فردی به طور آگاهانه و یا ناخودآگاه به فردی دیگر و یا به موقعیتی دیگر حسادت میکند. حسادت یک احساس منفی است، اما احساس است، بنابراین نباید نادیده گرفت شود و یا سرکوب شود.

شناخت احساسات

از این رو هر فردی باید برای شناخت بیشتر خود، احساساتش و واکنش خود به موقعیتش باید بداند در چه شرایطی درگیر این دست از احساسات میشود. 

فردی که خود را حسود نمیداند

مثلاً ممکن است فردی خود را به هیچ عنوان حسود نداند، اما مدام از شرایط فردی دیگر و موفقیت او با احساسی از خشم صحبت میکند. با نگاه کردن این فرد به خود، احساساتش و جستجو در اینکه چرا مدام آن فرد و موقعیتش موضوع بحث اوست و این احساس چگونه در او شکل میگیرد و یا این میزان از خشم چگونه تولید میشود بسیار مهم است.

حسادت

واکنش های ما به موقعیت های اطرافمان در شناخت ما از خودمان بسیار مهم است. هر آن چیزی که در دیگران باعث خشم و یا شادی ما میشود و احساسی در ما برانگیخته میکند نشان دهنده واکنش روانی ما به آن موضوع است. 

دیدگاه یونگ

از نگاه یونگ ما هر آنچه که در درون خودمان به صورت آگاهانه و یا ناآگاهانه داشته باشیم در دیگران خواهیم دید و در بیشتر مواقع صفاتی را که در حال سرکوب آنها هستیم و یا ترس از نشان دادن آن احساسها را داشته باشیم سرکوب میکنیم و از دیدنشان وحشت داریم.

حسادت از آن دست احساساتی است که باید واضحاً در خود ببینیم و دلایل آن را جستجو کنیم، میتوانیم با کمک یک روانشناس پس از شناخت دلایل این احساس ریشه آن را بشناسیم و به دنبال درمان آن بگردیم.

خشم و حسادت

خشم، حسادت، کینه و احساسات منفی از این دست، باعث سرکوب و دور ماندن از احساسات سالم و وجود رخوت و احساسات ناملایم در زندگی هر فرد میشود.

اگر مایل باشیم این احساسات را در خودمان از بین ببریم، باید ابتدا آنها را در خود کشف کنیم و بشناسیم و پس از آن بدانیم در چه شرایطی این احساسات بیشتر میشوند، بعد از آنکه این احساس را در خود دیدیم و از شناخت آن در خودمان وحشت نکردیم، بنابراین میتوان احساس را تجربه کنیم و به طرز سالم و بدون سرکوب آن، از کنار احساس بدون بازتابی منفی گذر کنیم و دیگر در وجودمان رشد ندهیم.

نکته مهمی که در احساسات و بروز آن وجود دارد، پیدا کردن و کشف این احساسات و بروز آنها در بدن است.

به طور مثال باید متوجه باشیم که وقتی به فردی احساسی از حسادت پیدا کردیم، در بدنمان چه اتفاقی میافتد. تپش قلب میگیریم، تند نفس میکشیم و یا دستانمان عرق میکند و یا در گلویمان احساس خفگی میکنیم.

ارتباط احساسات با بدن

بازخورد احساسات در بدن، نگاه کردن به خودمان و کشف آنها بسیار مهم است. وقتی بتوانیم ارتباط احساساتمان را با بدنمان پیدا کنیم، در مرحله ایی از شناخت در کنار یک روانشناس با مهارت میتوانیم قدمهای بهتر و مهمتری در برطرف کردن احساسات منفیمان و رشد آنها در وجودمان برداریم. زیرا هر آنچه که ما در تفکرمان و ناخودآگاهمان نادیده میگیریم، بازتابی در بدنمان دارد که نمیتوان آن را نادیده گرفت و دستوری از ناخودآگاه است که در وجود ما اتفاقاتی در حال رخ دادن است که پیش از آن نادیده گرفته میشده است.

نویسنده: مینا حسن زاده

اشتراک در شبکه های اجتماعی:
(9 رای)
افزودن نظر:
CAPTCHA2
×

امتیاز دهی به مطلب: حسادت چیست؟ | درمان روانشناسی

خیلی بدبدمتوسطخوبعالی