ورود / عضویت
021-22004925
تعیین وقت مشاوره
مرکز مشاوره مکث
تعیین وقت مشاوره

خشونت خانگی و انواع آن چیست؟

خشونت خانگی و انواع آن چیست؟

خشونت خانگی رفتاری است مملو از خشونت، بحث، دعوا و در مواردی کتک کاری که در یک خانه به وسیله والدین با هم و یا والدین با فرزندان اعمال میشود. در واقع خشونت های خانگی در همه جای جهان وجود دارد، حتی کشور های توسعه یافته که قانون های حمایتی فراوانی برای زن ها دارند. اما ممکن است بر اساس همین قانون های حمایتی و اعمال قوانین سخت گیرانه به مردان یک خانواده، زن ها و یا کودکان از ابراز خشونت های خانگی خود را منع کنند.

زیرا میدانند پس از بیان خشونت، همسرانشان به مدت های طولانی محکوم میشود و یا به زندان میافتد. بنابراین افرادی در همه جای دنیا هستند که میتوانند با رفتار های غیر انسانی، همسران و یا کودکان را مورد خشونت قرار دهند. خشونت خانگی در کشور ما نیز قوانینی دارد که بر اساس آن، افراد مورد خشونت میتوانند در مواردی به احقاق حق خود پردازند.

خشونت خانگی

خشونت خانگی به چند دسته تقسیم میشود:

  • خشونت کلامی
  • خشونت جسمی
  • خشونت روحی

خشونت کلامی

حرف های ناخوشایند و یا رکیکی گفته میشود که یا بر اثر بحث و دعوا و یا بر اثر قدرت نمایی منفی یک فرد در خانه نسبت به دیگران بیان میشود.

خشونت جسمی

مانند کتک کاری، زد و خورد با افراد در خانه که همیشه با ترس و وحشت برای افراد خانه همراه است. در واقع ممکن است هر فردی در خانه ایی که نماد قدرت و یا زورگویی در آن خانه است و خود را رئیس یک خانه میداند به چنین رفتارهایی دست زند.

خشونت روحی

مثل تحقیر کردن، بی محلی کردن و نادیده گرفتن، سرکوفت زدن، توهین های کلامی که مایه تحقیر دارند، تمسخر کردن که از خشونت های روحی هستند که افرادی در خانه ممکن است به این روش باقی افراد را مورد آزار قرار دهند. در واقع ریشه خشونت از خشم و ریشه خشم از سرکوب احساسات، رفتار خصمانه با خود فرد خشمگین و همچنین اتفاقات محیطی ناپسند که همه باعث بروز خشم میشود، به وجود می آید.

پیشنهاد می کنیم بخوانید: رفتارهای خشونت آمیز و احساس خشم

کودکان آسیب دیده از خشونت خانگی

کودکانی که تحقیر میشوند، مشغول تحقیر کردن دیگران میشوند. افرادی که تنبیه میشوند با خشمی که در خود تولید میکنند به آزار حیوانات و دیگر افراد میپردازند. کسانی که به آنها توهین شده و مدام در حال سرکوفت شنیدن بوده اند، با بروز خشم درونشان، مشغول توهین کردن و سرکوفت زدن به دیگران میشوند.

آنچه که هر فردی انتقال میدهد، نتیجه آن چیزی است که دریافت کرده است.

در مواردی شاهد والدینی هستیم در خانواده هایی با اصول و قوانین احترامی به یکدیگر و با ابراز علاقه ایی نه چندان واقعی به یکدیگر که بیشتر منشأ ترس و سکوت کردن در مقابل ابراز احساسات است. این خانواده ها مدام از داشتن فرزندانی خشن، بد دهن و بی مبالات گلایه میکنند.

جواب به چنین خانواده هایی این است که سکوت کردن در برابر احساسات و قوانین سختگیرانه تربیتی به هیچ عنوان باعث نمیشود کودکی دچار خشم نشود. بنابراین کودک نمیتواند احساسات خود را بروز دهد و مجبور به سرکوب آنها میشود و دفاع هایی را در خود به وجود میآورد.

این اتفاق باعث میشود خشم فروخورده کودک در جایی دیگر با سر و شکل، توهین، تحقیر، آزار، دعوا، کتک کاری و سرکوفت ظاهر شود. نکته مهم این است که ابراز نکردن احساسات، مخصوصا خشم، تبدیل به خشم های فروخورده ایی میشود که میتوانند مانند یک بمب عمل کنند. خشم ها هر چند کوچک و یا قابل حل باید روش بیان خود را داشته باشند تا تبدیل به ابزاری برای تحقیر و توهین نشوند.

کودکی که از والدین خود خشمگین میشود، باید نحوه بیان خشم خود را یاد بگیرد. بداند دقیقا از چه چیزی خشمگین است و بتواند راجع به آن با والدین خود صحبت کند. پرخاشگری. ابتدایی ترین ابزار بروز خشم است که نابالغانه است. فرد پرخاشگر هنوز نمیداند چگونه میتواند راجع به خشم خود صحبت کند که دچار پرخاشگری نشود و هم بتواند احساس خود را بیان کند و آن را سرکوب نکرده باشد.

بنابراین میتوان با روشهای کنترل خشم، شناخت لحظاتی که باعث خشم ما میشود و همچنین بیان احساس خشم به طرز بالغانه و در قالب صحبت کردن، به میزانی از خشونت هایی که تبدیل به خشونت خانگی میشود کم کرد. در نتیجه رفتارهایی توجیه شده تر، بالغانه تر و با آسیب کمتری داشت.

نویسنده: مینا حسن زاده

اشتراک در شبکه های اجتماعی:
(17 رای)
افزودن نظر:
CAPTCHA2
×

امتیاز دهی به مطلب: خشونت خانگی و انواع آن چیست؟

خیلی بدبدمتوسطخوبعالی