22004925 - 021

درمان احساس حسادت نشانه و راهکار

خیلی بد بد متوسط خوب عالی
(28 رای)
درمان احساس حسادت نشانه و راهکار

پیش از آنکه بخواهیم به درمان احساس حسادت نشانه و راهکار بپردازیم باید بدانیم حسادت چیست؟ و این احساس از چه چیزی در وجود افراد نشأت میگیرد و به چه دلیلی در برخی از افراد این احساس بیش از دیگران است.

حسادت نوعی احساس است

حسادت مانند تمام احساسات دیگر، یک حس است که از تفکرات منفی در پس آن نشأت میگیرد. وقتی فردی در درون خود نسبت به فرد دیگر، موقعیتی دیگر و زمانی و مکانی که در آن هستند احساس حسادت میکند، در واقع بیش از آنکه آن فرد، موقعیت، زمان و مکان را دریابد، درگیر احساسات و افکار خود شده است.

هجوم افکار منفی

هر آنچه که در ذهن فرد هجوم می آورد و به عنوان افکار منفی و در جهت تضعیف خود به کار میبندد احساسی از حسادت است.

تفاوت رشک با حسادت

در واقع باید بدانیم رشک بردن با حسادت کردن متفاوت است. زمان هایی پیش میاید که ما با تمام توانایی های خود در موقعیتی قرار نداریم که بتوانیم به درستی در جهت رشد خود، نشان دادن تمام توانایی ها و قدرتمان قرار بگیریم و یا به نحوی در موقعیت هایی مورد بی مهری قرار گرفته ایم که شایسته آن نبوده ایم، از این میتوانیم نسبت به افرادی با امکاناتی شبیه ما، در موقعیتی متفاوت با دستاوردهای بیشتر احساس رشک کنیم و با خودمان مواجه شویم و بخواهیم که سعی و تلاش خودمان را بیشتر کنیم.

درمان احساس حسادت

در واقع رشک بردن، غبطه خوردن احساساتی هستند که ریشه و زمینه مثبت دارند و میتوانیم با درک بهتر آنکه در چه زمانی و چگونه این احساس به ما منتقل میشود، زمینه ایی برای رشد و فعالیت جدید در خودمان آغاز کنیم و از این احساس و نگاه کردن به خود دچار هراس نشویم.

اما حسادت احساسی است که به هیچ عنوان زمینه ایی برای رشد ندارد و میتواند انرژی روانی منفی بیشتری را در فرد ایجاد کند.

تحقیر کردن دیگران در زمان حسادت ما

معمولا افراد دارای حسادت دچار طرحواره نقص و شرم و در ادامه آن کمال گرایی بیمار گونه هستند. فرد حسود به هر آنچه که میبیند و احساس میکند که فرد دیگری نسبت به او برتری دارد حس حال دی را تجربه می کند.معمولا افردی که مدام درگیر احساس حسادت هستند، هر تفکر و هر تلاشی را ضد خود میداند و مدام درگیر آوردن دلایلی برای رشد و هدف های دیگران به صورت تخریب گری هستند.

/// شماره های تماس ///

حس دشمنی در حسادت

فردی که دچار احساس حسادت است، نمیتواند با خود فکر کند که چگونه و در شرایطی فردی میتواند بیش از او و در موقعیتی برتر از او باشد. همچنین صرفاً هر زمانی که احساس کند، هر فردی به او برتری دارد او را دشمن خود میبیند و در پی دلایلی برای تخریب آن فرد است.

حسادت بیش از آنکه احساسی منفی و آسیب رسان به دیگران باشد، احساسی تخریبگرانه برای خود فرد است.

نشانه حسادت در بدن

  • گرفتگی عضلات
  • تفکرات ممتد، وسواس گونه، بی پایان و بدون هیچ دستاوردی
  • تپش قلب
  • بدبینی
  • گزافه گویی
  • خواب نا آرام

اما نکته مهم در اینجاست که فرد حسود چگونه تصمیم به تخریب خود میگیرد بی آنکه بداند در حال انجام چه رفتاری است؟

رفتارهای خود تخریب گونه رفتارهایی هستند که از میل درونی هر فردی به واسطه دوست نداشتن خودش شروع میشود. وقتی فردی عزت نفس پاینی داشته باشد و نتواند خود را دوست داشته باشد. معمولا در کودکی به آن منوال که باید به خودی خود مورد محبت و عشق و لطف بی دریغ قرار نگرفته است. به همین دلیل دچار یکسری طرحوار به نام طرحواره نقص و شرم شده است.

به چشم آمدن برای والدین

برای لحظه ایی از احساس محبت و دوست داشته شدن حتماً باید کاری انجام میداده تا به چشم والدین خود بیاید تا او را به وضوح ببینند و به خاطر خودش و احساس عمیق کودک بودن مورد محبت قرار نگرفته باشد، به این معنی است که عزت نفسش خدشه دار شده و به معنای واقعی رشد پیدا نکرده است.

عزت نفس پایین

افرادی با عزت نفس پایین و رشد پیدا نکرده، در بزرگسالی خودتخریبی را دنبال میکنند و به آن میپردازند. زیرا خود را لایق مهر و لطف و محبت نمیدانند و به آن دلیل که کاری از دستشان بر نمیاید نسبت به خودشان خشمگین میشوند؛ خودتخریبی را به هر نحوی، با هر تفکری و در هر زمانی پیش میگیرند.

دوست داشتن بی قید و شرط کودکان

از این رو تأکید تمام روانشناسان، ادیان، مذاهب به دوست داشتن بی قید و شرط به کودکان است. اگر والدی مدام به این نکته متذکر شود؛ اگر آن کار را بکنی دوستت ندارم، اگر این کار را بکنی دوستت دارم. به این معنی است که تو را صرفاً به خاطر انجام دادن و انجام ندادن وظایفت میتوانم دوست داشته باشم و نه به خاطر ماهیت انسانی و وجود دوست داشتنی ات.

درمان حسادت

بنابراین با تمام این توضیحات به این نتیجه میرسیم که: احساس حسادت و احساسات منفی دیگری از این دست، لطماتی هستند که هر فردی به عنوان موجودی غیر قابل احترام به خود میگذارد.

در هنگام احساس حسادت به دیگران چه کنیم؟

اگر بتوانیم در هر زمانی به هر فردی که احساس حسادتمان را برانگیخته میکند به خوبی بنگریم و به این نتیجه برسیم که: چه چیزی درون این فرد است که مرا به رنج میاورد و باعث میشود به او حسادت کنم، کدام دارایی وجودی او، نقص وجودی من محسوب میشود و من از تو در رنجم.

چه دستاوردی در این فرد، فقر درونی من است که نمیتوانم به دست بیاورمش و در ساده ترین سوال ممکن: من به چه کسی حسادت میکنم و چرا؟

چراهای زندگی ما

اگر به دنبال چرا های وجودیمان بگردیم، منبع عظیمی از ندانسته ها بر ما آشکار میشود. منبع عظیمی از ضعف ها، کارهای نصفه و نیمه رها شده، تلاش های بی جهت و دست و پا زدن هایی که راه به جایی نبرده است.

پس از آن با شناخت چراها میتوانیم، به دلایل نرسیدن ها پی ببریم و به مرور با همین روش های خودشناسانه، در خودمان به یکباره با فردی مواجه میشویم که: بسیار غمگین و مستأصل و درمانده است و برای نجات خود، از احساسات ناخوشایند، به احساسات خودتخریبگرانه مثل: احساس حسادت، گناه، عذاب وجدان، نفرت، خشمپناه برده است.

نکته آخر

احساس حسادت نیز مانند تمام احساسات دیگر ما باید دیده شوند، تجربه شوند و لمس شوند، از سرکوب احساساتی از این دست به رشد آنها در نیمه تاریک وجودمان کمک میکنیم و هیچگاه دیگر توانی برای پیدا کردن راه حل و درمان خودمان پیدا نخواهیم کرد.

افزودن نظر:
CAPTCHA
ورود / عضویت
صفحه اصلی ذهن و دارو سنجش هوش و استعدادیابی کارگاه ها همکاری با مکث طرف های قرارداد تماس با مکث