22006198 021

عوامل و دلایل دعوا و کتک کاری خانوادگی

خیلی بد بد متوسط خوب عالی
(31 رای)
عوامل و دلایل دعوا و کتک کاری خانوادگی

عوامل و دلایل دعوا و کتک کاری خانوادگی موارد زیادی را شامل می شود که به جزئیات آن خواهیم پرداخت. معمولا دعوا لفظی یا فیزیکی از جمله اتفاقاتی است که ممکن است در در هر خانواده اتفاق افتاده و گاهی نمیتوان از آن جلوگیری کرد. هر بحث و مجادله کوچکی نیز جزء دعواهای خانوادگی محسوب میشود که شاید زمانی معادل ۵ دقیقه داشته باشد. اگر دعواهای خانوادگی شما ریشه دار و ادامه دار است بهترین کار کمک گرفتن از یم مشاوره خانواده است.

دعوا در چه خانواده هایی بیشتر رخ می دهد؟

معمولا دعوای خانوادگی یا کتک خوردن همسر در خانواده های شلوغ تر بیشتر به چشم میخورد. زیرا به هر میزان که تعداد فرزندان خانواده بیشتر باشد مسئله و مشکلات ایجاد شده میتواند در آن نیز بیشتر باشد. البته ناگفته نماند که در خانواده های تک فرزند نیز به همان میزان میتوان دعوا و بحث و تنش را مشاهده کرد و دلیل اصلی آن میتواند «تک فرزندان حق به جانب و والدین گوش به فرمان» باشد که در مواردی به بحث و جدل میپردازند.

دعوا در خانواده های پر جمعیت

در خانواده های شلوغ تر و بزرگ تر اگر بحث و مجادله کم باشد، به این دلیل است که هر فردی سعی میکند به هر روش ممکنی مشکل خود را حل کند و به بحث های طولانی اکتفا نکند.

دعوا در خانواده های پر جمعیت

در واقع بحث و گفتگو های طولانی در خانواده های شلوغ باعث میشود دیگر افراد خانواده امکاناتی را که داشته اند را نیز از دست بدهند و فرصت برای فرزندان دیگر فراهم نشود. از این رو هر فرزندی برای حفظ موقعیت خود تلاش میکند و قهر، لجاجت و ماندن در بحث فقط میتواند فرصت را از بین ببرد. یکی از عوامل و دلایل دعوا و کتک کاری خانوادگی به خلق خو والدین، محیط و سبک فرزند پروری بر می گردد.

دعواهای خانگی در واقع همان بحث و گفتگو و گاهی زد و خورد های کوتاه بین فرزندان خانواده و زوجین است که در فرصت های کوتاهی بین خود اعضای خانواده حل و فصل میشود و از بین میرود.

اما خشونت های خانگی مانند کودک آزاری، همسر آزاری و خودکشی اعضای خانواده است که بحثی کاملاً متفاوت از دعواهای خانگی دارد. دعواهای خانگی میتواند دعوای بین: مادر و دختر، پدر و پسر و یا بالعکس و همچنین فرزندان با یکدیگر و یا در موارد بسیار زیادی پدر و مادر با یکدیگر باشد.

عوامل و دلایل دعوا و کتک کاری خانوادگی

شاید شما هم دیده باشید که در خانواده هایی به هیچ عنوان دعوا صورت نمیگیرد. این مسأله شاید کمی تعجب برانگیز باشد، در واقع با کنار یکدیگر قرار گرفتن اعضای خانواده و انجام رفتار های روزانه قطعاً تنش هایی به دلیل در کنار هم بودن زیاد صورت میگیرد که به صورت لحظه ایی گاهی حل و فصل میشود و گاهی به شکا بگو مگو یا کتک کاری خانوادگی در می آید.

این تنش ها میتواند بر سر

 • شستن ظرف ها بین مادر و دختر
 • کانال تلویزیون بین فرزندان
 • کنترل تلویزیون بین پدر و مادر
 • خاموش و روشن کردن کولر بین پدر و فرزندان
 • زمان صرف شام بین فرزندان و مادرباشد.
 • تایم برگشت به خانه
 • مسافرت رفتن فرزندان
 • تافوت گذاشتن بین فرزندان
 • مشکلات زناشویی

این دست از اتفاقات در هر خانه ایی رخ میدهد و خود میتواند دلیل پویایی و فعال بودن احساسات و روابط بین فردی میان اعضای خانواده باشد. البته تا جایی که فقط به بحث های کوچک و مبادله حرف های دم دستی باشد.

سکوت در خانواده هایی که ترس حاکم است

شاید امروزه به شکل اعجاب انگیزی سکوت به دلیل ترس در خانه ها کم شده باشد. پیش از این در هر خانه ایی یک نفر دستور میداد و بقیه اعضای خانواده اطاعت میکردند. پدر مهره اصلی، پس از آن برادران بزرگ تر و پس از آن گاهی مادر و بعد دختران که مطیع بودند.

کتک زدن همسر

امروزه به دلیل فرزند سالاری در خانواده ها، در بیشتر موارد کودکان اولین حکم را میدهند و به همان نسبت پدر و مادر در حال اجرا هستند. سکوت در خانه های پیش از این به دلیل ترس از والد دستور دهنده (پدر یا برادر) بوده که باعث میشده هر دستوری از طرف آنها صادر شود و بقیه اعضای خانواده بدون هیچ حرفی آن را اطاعت کنند و همچنین سرپیچی از حرف پدر و یا برادر به دعواها، نزاع و همچنین خشونت های خانگی منجر میشد.

دلیل کمتر شدن ترس در خانواده های امروز

به هر میزان که تحصیلات، رشد فرهنگی، استقلال و موقعیت اجتماعی بالاتر برود، تخریب و توهین نیز کمتر میشود. پدر های خانواده های امروزی بیش از قبل به دختران و همسران خود احترام میگذارند و همچنین حرف های مردم کمتر از قبل اثر گذاری مستقیم بر روی زندگی هر فردی دارد.

احترام و آموزش احترام متقابل از طریق رسانه های عمومی، حرف زدن و پیدا کردن مهارت های زندگی در خانه و خانواده و روابط بین فردی باعث میشود از بحث و بگو مگو کم شود. به همان میزان به حرف زدن و بیان احساسات پرداخته شود. هر دستاورد مثبتی مستلزم یادگیری است. همانطور که فرزندان در هر خانواده ایی از والدین خود کوچکترین رفتارها را می آموزند، میتوانند از محیط هایی که در آن قرار میگیرند نیز روابط اجتماعی و بین فردی را بیاموزند.

مهدکودک ها، پیش دبستانی ها، مدرسه و آموزش و پرورش، دانشگاه و هر نظام آموزشی مانند رسانه های عمومی و یا تبلیغاتی مانند تبلیغات شهری میتواند بهترین وسیله آموزشی باشد که روابط بین فردی و مهارت های زندگی را به همه افراد اجتماع بیاموزد.

اهمیت آموزش

زمانی که فرد چیزی برای ارائه نداشته باشد و آموزش ندیده باشد به غیر از غریزی ترین فعالیت در بحث مثل داد زدن و توهین کردن حرف دیگری برای گفتن ندارد. بنابراین باید بدانیم رسانه، والدین و آموزش و پرورش موظف هستند مهارت هایی را از کودکی آموزش دهند که به واسطه آن افراد بتوانند راهکارهای جدیدی را برای برقراری ارتباط مؤثر با یکدیگر بیاموزند.

آمار و ارقام حاکی از آن است که ۴۰ درصد دعواهای خانگی و کتک خوردن همسر در شهر تهران صورت میگیرد. که البته ۳۰ درصد این دعواهای خانگی میتواند با مشاوره حل و فصل شود. این آمار و ارقام البته حاکی از دعواهای خانگی است که در مراجع قضایی به ثبت رسیده اند و بیش از یک بحث ساده در خانه بوده است.

دعوا بین فرزندان

پیشگیری از دعواهای خانگی

 1. برای پیشگیری از دعواهای خانگی بهتر است بتوانیم به یکدیگر و نظرات یکدیگر احترام بگذاریم.
 2. زمانی را برای بیان احساساتمان صرف کنیم، خود و دیگران را در خانه متوجه احساساتمان کنیم.
 3. حرف بزنیم و بشنویم، حرف زدن و همچنین دادن فرصت به دیگران برای شنیدن حرف هایشان در خانه باعث احترام، انسجام و همدلی میشود.
 4. زمانی را برای فعالیت های دوستانه گروهی در خانه اختصاص بدهیم. پیک نیک رفتن، فیلم دیدن با یکدیگر، صرف غذا در کنار یکدیگر باعث میشود بتوانیم یکدیگر را ببینیم، حرف بزنیم و از یکدگیر دلجویی کنیم و احساس دوست داشتن را تجربه کنیم.
 5. مراجعه به مشاور خانواده از جمله مهمترین قدم ها برای یک خانواده است که بتواند بنیان و نظام خانواده، خود را با شناخت و محبت حفظ کند و از راهکارهای زورگویانه، کوته بینانه و اقدامات هیجانی دوری کند.
 6. مادر و پدرها میتوانند با آموختن مهارت گفتگو و ارتباط های بین فردی به صورت ناخودآگاه به کودکان خود، حرف زدن، محبت کردن و همچنین بیان احساساتشان را بیاموزند و به مرور از بحث های بی جا، دعواهای خانگی و نادیده گرفته شدن ها در خانه کم کنند.
 7. صمیمت بین والدین با دختر و پسر خود، جلوگیری از تفاوت گذاشتن بین فرزندان و یکدست عمل کردن بین آنها باعث از بین رفتن بحث ها و مشاجره ها میشود. اگر در خانه روزی یک بار دختران باید ظرف بشورند بهتر است وظیفه ایی نیز از همین دست به پسر خانواده واگذار شود که بتواند درک بهتری از خانه و مسئولیت های سخت مادر خود داشته باشد و همچنین احساس نکند فردی متفاوت است که در خانه دیگران باید مسئول رفتارهای او باشند.

در آخر این نکته مهم است که اگر شما مورد آزار یا کتک خوردن توسط همسر خود قرار میگیرید حتماً با یک مشاور مجرب ارتباط بگیرید و ترس خود را نهادینه نکنید.

نظرات کاربران:
مژده
پاسخ به این نظر
1398/5/2

12 ساله ازدواج کردم و یه پسر 2 ساله دارم زمان ازدواج مراسم عروسی نداشتم با پولش خونه خریدیم حالا بعد از 12سال مادر همسرم میگه تو بی لیاقت بودی که عروسی نخواستی و حرفش باعث شده از همسرم بدم بیاد و حتی نتونم بهش نگاه کنم هرروز دارم ازش دورتر و سردتر میشم و افکار گذشته و حرف مادرشوهرم از ذهنم یک لحظه هم دور نمیشه دلم میخواد پسرم زودتر از آب و گل دربیاد تا بتونم جدا بشم.راهنماییم کنید نمیدونم چکار کنم

0 5
افزودن نظر:
captcha


تست های آنلاینتست آنلاین
آدرس مکثآدرس
تلفن مکث
رزرو آنلاین وقترزرو وقت
تماس با واتس اپواتس اپ