22006198 021

مشاور خانواده و مسئولیت سنگین او چیست؟

بهزاد متین: روانشناس، مشاوره فردی از جمله درمان افسردگی، اضطراب و توسعه فردی، روانشناسی صنعتی و سازمانی، ورزشی و درمان اعتیاد به قمار.

بهزاد متین
تهران

مهسا بشار شماره عضویت سازمان نظام روانشناسی ۲۵۸۶۱ - عضو انجمن روانشناسی ایران و دارای پروانه از سازمان نظام روانشناسی و عضو انجمن روانشناسان آمریکا.

مهسا بشار
تهران

نسیم رضایی جوان - دکتری روانشناسی شناختی

نسیم رضایی جوان
تهران

سوسن میرزایان: روانشناس بالینی و روان درمانگر فردی و زوج درمانی و نوجوان

سوسن میرزایان
تهران

‫دکتر سمانه حقیری‬ دکتری تخصص روانشناسی ‫مدرس، تراپیست، کوچینگ و منتور گروه روانشناسی مکث و سازمان مدیریت صنعتی.

سمانه حقیری
تهران

امیر میرزانیا روانشناس بالینی روان پویشی کوتاه مدت (ISTDP)- فارغ التحصیل دانشگاه تهران

امیر میرزانیا
تهران

دکتر مریم موسوی نیک: روانشناس بالینی از انستیتو روانپزشکی تهران و دانشگاه میسور

مریم موسوی نیک
تهران

النا باقر زاده روانشناس بالینی و سکس تراپیست: رزومه کاری و حرفه ای، برگزاری دوره ها و سمینارها، بخشی از دوره های گذرانده شده و سوابق کاری

النا باقر زاده
تهران

دکتر ژاله بحرایی - دکتری روانشناسی و دارای پروانه تخصصی از سازماننظام روانشناسی

ژاله بحرایی
تهران

دکتر مژگان رضائیان روانشناس و رواندرمانگر در زمینه (ارزیابی، تشخیص و درمان اختلالات) مشاوره توسعه فردی و زوج درمانی خدمات خود را به شما ارائه می دهد.

مژگان رضائیان
تهران

نفیسه سادات نکویی - کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی

نفیسه سادات نکویی
تهران

زهرا شاهین کارشناسی ارشد روانشناسی - عضو سازمان نظام روانشناسی و انجمن هیپنوتیزم بالینی ایران

زهرا شاهین
تهران

پدرام محسنی: مشاور شغلی | کوچینگ فردی | استعدادیابی شغلی - مرکز مشاوره مکث

پدرام محسنی
تهران

منا ادیبی فر:روانشناس بالینی متخصص در درمان انواع افسردگی و اضطراب

منا ادیبی فر
تهران
خیلی بد بد متوسط خوب عالی
(30 رای)
مشاور خانواده و مسئولیت سنگین او چیست؟

مشاور خانواده که در مرکز مشاوره خانواده فعالیت دارد، مشاوری است که در مورد مسائل خانوادگی یک خانواده به مراجعین خود شامل زوج ها و فرزندان مشاوره خانواده می دهد. در واقع مشاورین خانواده همان مشاوره ای را می دهند که به صورت فرد، فرد با مراجعین خود در میان می گذارند و تنها تفاوت مشاور خانوادگی این است که می تواند مسائل یک خانواده را به همراه کل اعضای خانواده تحت بررسی و درمان قرار دهد.

بینش خانواده

خانواده ای که دارای این بینش باشد که می تواند مسائل خود را زیر نظر یک مشاور خانواده درمان و بررسی کند، قطعا به مرحله ای از رشد فرهنگی - اجتماعی رسیده است که همه خانواده در حضور یک مشاور روانشناس خانواده حاضر شوند. البته در مشاوره های خانواده همیشه نیازی به حضور افراد خانواده به طور همزمان نیست. هر فردی بنا به تشخیص مشاور، می تواند به صورت خصوصی ساعت مشاوره ای با روانشناس خانوادگی خود داشته باشد و مسئله خود را مطرح کند.

اما از آنجایی که در یک خانواده، بروز یک مشکل، هر چند کوچک، می تواند کل خانواده را تحت و الشعاع قرار دهد، بنابراین همه خانواده می توانند مسائلی مشترک داشته باشند که همیشه به همه اعضای خانواده مربوط است و نقش مشاور خانواده در این بین بسیار مهم و اساسی است.

مشاور خانواده

یک مشاور خانواده می تواند یک مسئله را از دید کل اعضای خانواده به صورت خصوصی و با شفافیت کامل ارزیابی کند. بداند که با چه روشی و به چه طریقی برای از بین بردن مشکل و یا حل مسئله با اعضای خانواده به صحبت بنشیند. وجود یک مشکل در افراد مختلف از دیدگاه های مختلف نمایان میشود و بنا به همین دیدگاه ها، میتوان برای هر فرد یک راهکار ارائه داد و یا برای همه افراد خانواده یک راهکار کلی را در نظر گرفت.

مزایای مراجعه به مشاور خانواده

مزایای مشاوره از خانواده ای به خانواده دیگر متفاوت است. این مزایا می تواند شامل موارد زیر باشد:

  • ایجاد مرزهای سالم
  • بهبود ارتباطات
  • تغریف نقش افراد در خانواده
  • بهبود پویایی و روابط خانوادگی
  • ارائه قدرت و ابزارهای مقابله ای برای اعضای خانواده
  • پرداختن به تعاملات ناکارآمد
  • بهبود توانایی حل مسئله در خانواده

مسئولیت سنگین مشاور خانواده

مشاوران خانواده مسئولیت سنگینی در قبال مراجعین خود که اصولا یک خانواده کامل و یا اعضایی از خانواده هستند، بر عهده دارند. هر فردی با بینش خاص خود، با نگرانی های خود و با احساس های کاملا متفاوت اما با یک مشکل مشخص به درمانگر مراجعه میکند. مشاور خانواده رفتار درمانگر می تواند با مهارت خود در خانواده هایی که دلخوری ها و کدورت هایی در بینشان وجود دارد، آن را تبدیل به نوعی اتحاد و همدلی کند.

پیشنهاد می کنیم بخوانید: سبک زندگی مناسب از دیدگاه روانشناسی

البته تمام این اتفاقات زمانی رخ می دهد که یک خانواده خود و روابط خود را نیازمند بهبود ببینند. در غیر اینصورت اگر فردی در این بین به هیچ عنوان راضی به همکاری نباشد، همیشه یک قسمت از درمان خانواده ناکارآمد می ماند. اما تبدیل شرایط به سمت بهبود، غیر ممکن نیست و همانطور که هر کسی مسئول رفتار خود است، می تواند در یک مشاوره خانوادگی حتی بدون حضور تعدادی از افراد خانواده به مسئله خود بهبود بخشد.

قدم اول در بهتر شدن هر مسئله ای، تغییر نگرش است. پس از آن قبول مسئولیت آنچه که به عهده خود است و از آن بی خبریم و یا نمی خواهیم آن را بپذیریم. بنابراین مشاورین خانواده مانند هر مشاور دیگری می توانند در روابط ما و رشد فردی ما تاثیر مثبت داشته باشند و شرایط را به نوعی دیگر به ما نشان دهند که شاید تا به حال ندیده باشیم.

بهزاد متین: روانشناس، مشاوره فردی از جمله درمان افسردگی، اضطراب و توسعه فردی، روانشناسی صنعتی و سازمانی، ورزشی و درمان اعتیاد به قمار.

بهزاد متین
تهران

مهسا بشار شماره عضویت سازمان نظام روانشناسی ۲۵۸۶۱ - عضو انجمن روانشناسی ایران و دارای پروانه از سازمان نظام روانشناسی و عضو انجمن روانشناسان آمریکا.

مهسا بشار
تهران

نسیم رضایی جوان - دکتری روانشناسی شناختی

نسیم رضایی جوان
تهران

سوسن میرزایان: روانشناس بالینی و روان درمانگر فردی و زوج درمانی و نوجوان

سوسن میرزایان
تهران

‫دکتر سمانه حقیری‬ دکتری تخصص روانشناسی ‫مدرس، تراپیست، کوچینگ و منتور گروه روانشناسی مکث و سازمان مدیریت صنعتی.

سمانه حقیری
تهران

امیر میرزانیا روانشناس بالینی روان پویشی کوتاه مدت (ISTDP)- فارغ التحصیل دانشگاه تهران

امیر میرزانیا
تهران

دکتر مریم موسوی نیک: روانشناس بالینی از انستیتو روانپزشکی تهران و دانشگاه میسور

مریم موسوی نیک
تهران

النا باقر زاده روانشناس بالینی و سکس تراپیست: رزومه کاری و حرفه ای، برگزاری دوره ها و سمینارها، بخشی از دوره های گذرانده شده و سوابق کاری

النا باقر زاده
تهران

دکتر ژاله بحرایی - دکتری روانشناسی و دارای پروانه تخصصی از سازماننظام روانشناسی

ژاله بحرایی
تهران

دکتر مژگان رضائیان روانشناس و رواندرمانگر در زمینه (ارزیابی، تشخیص و درمان اختلالات) مشاوره توسعه فردی و زوج درمانی خدمات خود را به شما ارائه می دهد.

مژگان رضائیان
تهران

نفیسه سادات نکویی - کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی

نفیسه سادات نکویی
تهران

زهرا شاهین کارشناسی ارشد روانشناسی - عضو سازمان نظام روانشناسی و انجمن هیپنوتیزم بالینی ایران

زهرا شاهین
تهران

پدرام محسنی: مشاور شغلی | کوچینگ فردی | استعدادیابی شغلی - مرکز مشاوره مکث

پدرام محسنی
تهران

منا ادیبی فر:روانشناس بالینی متخصص در درمان انواع افسردگی و اضطراب

منا ادیبی فر
تهران
افزودن نظر:
captcha


تست های آنلاینتست آنلاین
آدرس مکثآدرس
تلفن مکث
رزرو آنلاین وقترزرو وقت
تماس با واتس اپواتس اپ