22006198 021

مشاور خانواده و مسئولیت سنگین او چیست؟

نازنین خوشبخت: مشاور زوج درمانی، سکس تراپیست، مشاوره فردی

نازنین خوشبخت
تهران

نسرین زارعی: مشاور کودک، سنجش هوش و استعدادیابی کودکان، روانشناس کودک

نسرین زارعی
تهران

پدرام محسنی: مشاور شغلی | کوچینگ فردی | استعدادیابی شغلی - مرکز مشاوره مکث

پدرام محسنی
تهران

بهزاد متین: روانشناس، مشاوره فردی، روانشناس بالینی

بهزاد متین
تهران

آزیتا دریای لعل: مشاور خانواده، مشاور زوج درمانی، مشاور نوجوان، مشاور فردی

آزیتا دریای لعل
تهران

سهیلا عیسایی:روانشناس مشاور فردی، نورو تراپیست، مشاور خانواده

سهیلا عیسایی
تهران

منا ادیبی فر:روانشناس بالینی متخصص در درمان انواع افسردگی و اضطراب

منا ادیبی فر
تهران

دکتر مریم موسوی نیک: روانشناس بالینی از انستیتو روانپزشکی تهران و دانشگاه میسور

مریم موسوی نیک
تهران

دکتر هلیا کریم روانپزشک و دستیار فلوشیپ روان تنی

هلیا کریم
تهران
خیلی بد بد متوسط خوب عالی
(28 رای)
مشاور خانواده و مسئولیت سنگین او چیست؟

مشاور خانواده که در مرکز مشاوره خانواده فعالیت دارد، مشاوری است که در مورد مسائل خانوادگی یک خانواده به مراجعین خود شامل زوج ها و فرزندان مشاوره خانواده می دهد. در واقع مشاورین خانواده همان مشاوره ای را می دهند که به صورت فرد، فرد با مراجعین خود در میان می گذارند و تنها تفاوت مشاور خانوادگی این است که می تواند مسائل یک خانواده را به همراه کل اعضای خانواده تحت بررسی و درمان قرار دهد.

بینش خانواده

خانواده ای که دارای این بینش باشد که می تواند مسائل خود را زیر نظر یک مشاور خانواده درمان و بررسی کند، قطعا به مرحله ای از رشد فرهنگی - اجتماعی رسیده است که همه خانواده در حضور یک مشاور روانشناس خانواده حاضر شوند. البته در مشاوره های خانواده همیشه نیازی به حضور افراد خانواده به طور همزمان نیست. هر فردی بنا به تشخیص مشاور، می تواند به صورت خصوصی ساعت مشاوره ای با روانشناس خانوادگی خود داشته باشد و مسئله خود را مطرح کند.

اما از آنجایی که در یک خانواده، بروز یک مشکل، هر چند کوچک، می تواند کل خانواده را تحت و الشعاع قرار دهد، بنابراین همه خانواده می توانند مسائلی مشترک داشته باشند که همیشه به همه اعضای خانواده مربوط است و نقش مشاور خانواده در این بین بسیار مهم و اساسی است.

مشاور خانواده

یک مشاور خانواده می تواند یک مسئله را از دید کل اعضای خانواده به صورت خصوصی و با شفافیت کامل ارزیابی کند. بداند که با چه روشی و به چه طریقی برای از بین بردن مشکل و یا حل مسئله با اعضای خانواده به صحبت بنشیند. وجود یک مشکل در افراد مختلف از دیدگاه های مختلف نمایان میشود و بنا به همین دیدگاه ها، میتوان برای هر فرد یک راهکار ارائه داد و یا برای همه افراد خانواده یک راهکار کلی را در نظر گرفت.

مزایای مراجعه به مشاور خانواده

مزایای مشاوره از خانواده ای به خانواده دیگر متفاوت است. این مزایا می تواند شامل موارد زیر باشد:

  • ایجاد مرزهای سالم
  • بهبود ارتباطات
  • تغریف نقش افراد در خانواده
  • بهبود پویایی و روابط خانوادگی
  • ارائه قدرت و ابزارهای مقابله ای برای اعضای خانواده
  • پرداختن به تعاملات ناکارآمد
  • بهبود توانایی حل مسئله در خانواده

مسئولیت سنگین مشاور خانواده

مشاوران خانواده مسئولیت سنگینی در قبال مراجعین خود که اصولا یک خانواده کامل و یا اعضایی از خانواده هستند، بر عهده دارند. هر فردی با بینش خاص خود، با نگرانی های خود و با احساس های کاملا متفاوت اما با یک مشکل مشخص به درمانگر مراجعه میکند. مشاور خانواده رفتار درمانگر می تواند با مهارت خود در خانواده هایی که دلخوری ها و کدورت هایی در بینشان وجود دارد، آن را تبدیل به نوعی اتحاد و همدلی کند.

پیشنهاد می کنیم بخوانید: سبک زندگی مناسب از دیدگاه روانشناسی

البته تمام این اتفاقات زمانی رخ می دهد که یک خانواده خود و روابط خود را نیازمند بهبود ببینند. در غیر اینصورت اگر فردی در این بین به هیچ عنوان راضی به همکاری نباشد، همیشه یک قسمت از درمان خانواده ناکارآمد می ماند. اما تبدیل شرایط به سمت بهبود، غیر ممکن نیست و همانطور که هر کسی مسئول رفتار خود است، می تواند در یک مشاوره خانوادگی حتی بدون حضور تعدادی از افراد خانواده به مسئله خود بهبود بخشد.

قدم اول در بهتر شدن هر مسئله ای، تغییر نگرش است. پس از آن قبول مسئولیت آنچه که به عهده خود است و از آن بی خبریم و یا نمی خواهیم آن را بپذیریم. بنابراین مشاورین خانواده مانند هر مشاور دیگری می توانند در روابط ما و رشد فردی ما تاثیر مثبت داشته باشند و شرایط را به نوعی دیگر به ما نشان دهند که شاید تا به حال ندیده باشیم.

نازنین خوشبخت: مشاور زوج درمانی، سکس تراپیست، مشاوره فردی

نازنین خوشبخت
تهران

نسرین زارعی: مشاور کودک، سنجش هوش و استعدادیابی کودکان، روانشناس کودک

نسرین زارعی
تهران

پدرام محسنی: مشاور شغلی | کوچینگ فردی | استعدادیابی شغلی - مرکز مشاوره مکث

پدرام محسنی
تهران

بهزاد متین: روانشناس، مشاوره فردی، روانشناس بالینی

بهزاد متین
تهران

آزیتا دریای لعل: مشاور خانواده، مشاور زوج درمانی، مشاور نوجوان، مشاور فردی

آزیتا دریای لعل
تهران

سهیلا عیسایی:روانشناس مشاور فردی، نورو تراپیست، مشاور خانواده

سهیلا عیسایی
تهران

منا ادیبی فر:روانشناس بالینی متخصص در درمان انواع افسردگی و اضطراب

منا ادیبی فر
تهران

دکتر مریم موسوی نیک: روانشناس بالینی از انستیتو روانپزشکی تهران و دانشگاه میسور

مریم موسوی نیک
تهران

دکتر هلیا کریم روانپزشک و دستیار فلوشیپ روان تنی

هلیا کریم
تهران
افزودن نظر:
captcha