22006198 021

شخصیت پنهانی همراه با احساس بهتر

خیلی بد بد متوسط خوب عالی
(25 رای)
شخصیت پنهانی همراه با احساس بهتر

شخصیت پنهانی یا شخصیت در سایه در واقع همان وجه از رفتارها و عادات هر کسی است که مایل نیست کسی از آن با خبر شود و صرفاً برای خود او باقی می ماند که متفاوت از شخصیت نمایان فرد است که در ادامه خواهید فهمید که شناخت آن باعث احساس بهتر در ما می شود. زمانی صحبت از پنهانی بودن، نیمه تاریک یا سایه ما به میان می آید، قطعه جنبه مثبتی از رفتار و شخصیت و عادت ها نیست که پنهان می ماند.

در واقع هر فردی بر اساس تربیت خود، نحوه رفتار با دیگران و مواجه در اجتماع خود، نیازمند حفظ رفتارهایی است که با چهارچوب روابط او یکسان باشد، نه خود و نه افرادی که با او مواجه هستند، متضرر نشوند. این موضوعات باعث می شود در زندگی مشترک و نمایان شدن قسمت خودآگاه و یا شخصیت واقعی ما پیش از ازدواج در ارتباط ظاهر شود و فرد پس از ازدواج شخصیت دیگری از ما را مشاهده نکند.

تفاوت خواست های ما با شخصیت پنهانی

زمانی است که در اصول جامعه و افرادی که با آن ها در معاشرت هستیم، میزانی از رفتارهای ما خوشایند نیست. در اولین فرصت برای حفظ روابط یا مجبور به تغییر در خواست خود هستیم و یا می توانیم با پافشاری بر روی خواسته هایمان، روابط و معاشران خود را تغییر بدهیم. اما شخصیت پنهانی و ابراز نکردن لایه هایی از شخصیت خود و احساس نکردن آن قطعاً ایراداتی را به همراه خواهد داشت.

شخصیت پنهانی

دلیل به وجود آمدن شخصیت پنهانی

شاید در لغت توضیح رفتارهایی که در خفا انجام می شود و به نوعی احساساتی که در چشم عموم مردم نمی آید شخصیت پنهانی نام بگیرد. اما اینگونه نیست، شخصیت واقعی آن دسته از رفتارها، احساسات و عواملی هستند که در ناخودآگاه هر فردی وجود دارد. از آنجایی که ناخودآگاه لایه ای از بزرگترین وجه شخصیت هر فردی است و دسترسی به شخصیت پنهانی یا همان شخصیت در سایه تلاش و مبادرت زیادی را می طلبد، برخی از روانشناسان با تست هایی که ریشه در کشف شخصیت پنهانی دارند، قسمتی بسیار سطحی از ناخودآگاه را می توانند برای ما واضح کنند.

چگونگی نمایان شدن شخصیت

یکی از مهم ترین و اصولی ترین روش برای شناخت شخصیت پنهانی، شناخت خود است. به هر میزان که با خود بتوانیم شفاف تر، آسان تر و صادق عمل کنیم، با احساسات، عواطف و امیال خود در هر لحظه و هر زمان مواجه بشویم و آن ها را بشناسیم، می توانیم به مرور دریچه ای بسیار کوچک به لایه های ناخودآگاه خود داشته باشیم. ناخودآگاه هر فردی از کودکی و بر اساس تحلیل ها و تصمیم گیری های ذهنی آن فرد رشد پیدا می کند. به هر میزان که شناخت از خود را به تعویق بیندازیم ناخودآگاه و یا همان شخصیت واقعی ما نیز تاریک تر، دور تر و غیر قابل دسترس تر خواهد بود.

شخصیت پنهانی و ناخودآگاه ما می تواند باعث بروز مشکلاتی شود، این مشکلات می تواند در موارد زیر نمود پیدا کند:

  • خشم
  • سوگیری
  • رفتارهای اجباری
  • تعاملات اجتماعی
  • پریشانی
  • روابط

فروید معتقد بود که بسیاری از امیال و احساسات ما سرکوب می شوند و به ناخودآگاه می روند. این امیال سرکوب شده گاهی می توانند در رویاها یا برخی رفتارهای ما مثل تپق زدن نمود پیدا کنند.

داشتن شخصیت واقعی سالم تر

شخصیت واقعی یا میزانی از ناخوداگاه هر کسی، قطعاً نقطه کور و حساس هر فردی است که بهبود این نقطه صرفاً با دستیابی به آن حاصل می شود. شاید این سوال در ذهن هر فردی ایجاد شود که چگونه ممکن است احساسات و دستوراتی در ما وجود داشته باشد که خود از آن بی اطلاع هستیم؟ جواب این است که هر فردی از دو وجه شخصیتی: خودآگاه و ناخودآگاه برخوردار است، هر آنچه که بر اساس احساسات و احوال شناخته شده ما صورت می گیرد در خودآگاه و هر آنچه که نمی دانیم و همیشه ما را حیرت زده می کند از ناخودآگاه ما سر باز می زند.

به طور مثال: زمانی که فردی را می بینیم بی دلیل از او خوشمان نمی آید، یا رفتاری را انجام می دهیم و خودمان یکباره به خود می گوییم، چرا این رفتار را انجام دادم و یا چرا اینگونه عمل کردم. این دست از رفتارها و صحبت هایی که ما را در سوال هایی بی جواب قرار می دهد، ریشه در ناخودآگاه هر کسی دارد که می توانیم به بازبینی آن ها بپردازیم.

داشتن ناخودآگاهی شفاف

رسیدن به مرحله ای که ما بتوانیم ناخودآگاهی واضح و شفاف داشته باشیم قطعاً راه سخت و پرتلاطمی است و برای دستیابی به آن قطعاً نیازمند مشاوره گرفتن از روانکاوی هستیم که بتوانیم به او اعتماد کنیم و تمام آنچه که از احساسات و احوال خود می شناسیم برای او بازگو کنیم و بتوانیم به نقطه های تاریک وجودی خود یا همان شخصت در سایه از قول روانشناس بزرگ یونگ است را دست پیدا کنیم.

تست های شخصیت

اگر در خود احساس نیاز می کنید که با انجام تست های شخصیت به سطحی از آشنایی از نوع شخصیت خود دست پیدا می کنید.

تست شخصیت پنهانی

تست شخصیت مایرز-بریگز

تست شخصیت مایرز-بریگز (MBTI) نشان دهنده درونگرا بودن و یا برونگرا بودن، شهودی و احساسی و منطقی بودن است.

تست EQ یا همان هوش هیجانی

نشان دهنده میزانی از هیجانی عمل کردن و یا منطقی رفتار کردن را نشان می دهد و همچنین به متمرکز بودن، کنترل احساسات و همچنین درک اتفاقات در لحظه اشاره دارد.

تست کهن الگو های یونگ

بر اساس آن وجوه اصلی و دایه ایی شخصیتی هر فردی نمایان می شود و واضحاً می توانیم درک کنیم که سه هنر اصلی شخصیتی ما بر چه اساسی پایه ریزی شده و با تفسیر و توضیح درست و به جای تست کهن الگوها می توانیم به این نتیجه دست پیدا کنیم که با رشد چه عواملی در وجود خود و کم کردن چه عواملی می توانیم به آن قسمت از توانایی های خود دست پیدا کنیم که در ما ضعیف عمل می کند.

در واقع تست کهن الگو ها یکی از مؤثر ترین تست های شناخت شخصیت است که می تواند به ما در شناخت کمک کند.

تست رمزواژه

تست رمزواژه نیز از آن گروه از تست هایی است که نیاز به تعبیر و تفسیر صحیح از طرف یک روانکاو را دارد و ما صرفاً با انجام تست به شناخت درستی از خود پیدا نمی کنیم زیرا تفسیر صحیح تست بسیار مهم است. تست رمز واژه در مورد انتخاب شغل، موقعیت کاری و انجام فعالیت هایی که به رشد ما کمک میکند، جوابگو است. از دیگر تست هایی شخصیت می توانیم به تست شخصیت رورشاخ که نوعی تست فرافکن می باشد تست شخصیت نئو و تست شخصیت اندریافت موضوع اشاره کرد.

شخصیت پنهانی چگونه باعث رشد ما می شود

رشد دقیقاً زمانی اتفاق می افتد که هر فردی نسبت به خود، خواسته ها و احساسات خود مشرف باشد. از این رو شخصیت پنهانی و یا ناخودآگاه نیازمند رشد در خودآگاه است.

چگونگی رشد کردن توسط شخصیت پنهانی

نادیده گرفتن، روزمرگی و سردرگمی قطعاً ما را به سمتی می برد که به همان میزان که خودآگاه ما درگیر مسائل روزانه می شود به همان میزان ناخودآگاه ما نیز تیره تر و تاریک تر شود. همانطور که پیش از این توضیح دادیم، هر رشدی در ما منوط به شناخت از خود است. به واسطه همین شناخت شخصیت پنهانی از سایه ها، عقده ها، حقارت ها و احساسات سرکوب شده آگاه می شود و آگاهی اولین نقطه شروع درمان است. بنابراین به مرور به نکته هایی که باعث رنجش می شوند پی می بریم و می دانیم به چه علت ناراحت، عصبانی، هیجان زده، حسود، کنجکاو هستیم و می توانیم کنترل احساسات مثبت و منفی خود را به دست بگیریم و رشد پیدا کنیم.

هر انسانی دارای دو وجه از شخصیت است، به هر میزانی که بتوانیم به خودآگاهی برسیم به همان میزان از رنج ها، دردها و مشکلات روحی ما کم می شود. ندانستن در خود ناآگاهی و سردرگمی دارد که رنج، غم، خشم و احساسات منفی نیز به همراه دارد. رقم خوردن این اتفاقات با همراهی یک مشاور روانشناس (روانکاو) با مهارت می تواند در این راه به ما کمک کند که بتوانیم احساس بهتر در زندگی را تجربه کنیم.

افزودن نظر:
captcha


تست های آنلاینتست آنلاین
آدرس مکثآدرس
تلفن مکث
رزرو آنلاین وقترزرو وقت
تماس با واتس اپواتس اپ