22006198 021

فواید نقاشی برای کودکان چیست؟

خیلی بد بد متوسط خوب عالی
(10 رای)
فواید نقاشی برای کودکان چیست؟

اهمیت نقاشی برای کودکان و فواید نقاشی برای کودکان را در این مقاله مورد بحث قرار می دهیم. نقاشی یکی از مهمترین فعالیت هایی است که کودک در همان یک سال اول زندگی با آن آشنا می شود. نقاشی فعالیتی است که تحت تاثیر تحول شناختی، عاطفی و اجتماعی کودک است. روانشناسان نقاشی کودکان را فعالیتی بیش از یک سرگرمی برای کودک می دانند و در حقیقت ابزاری مهم برای آنهاست تا بتوانند به تجزیه تحلیل روانی کودکان و کشف مشکلات عاطفی احتمالی آنها بپردازند.

کودک چه چیزهایی را با نقاشی بیان می کند؟

کودک با این کار حالت روحی، احساسات کنونی، احساسات گذشته و عمیق تر خود را بیان می کند. کودکان با توجه به مراحل مختلف رشد جسمانی و ذهنی خود، در سنین مختلف توانایی های متفاوتی را از خود نشان می دهند. شاید علاقه مند باشید تا بدانید که کودکان بر مبنای رشد شناختی خود، از 1 تا 5 سالگی چگونه نقاشی می کنند. در ادامه مقاله به فواید نقاشی برای کودکان، تأثیر نقاشی بر مغز، نقش نقاشی در خلاقیت کودکان و به تأثیر نقاشی بر هوش کودک می پردازیم.

سیر تکاملی نقاشی در کودکان تولد تا ۱سالگی

این سن که مرحله حسیحرکتی است، کودک به طریق بازتابی عمل میکند و ماشینی فکر میکند. در این سن کودک به تحریکات دیداری جواب میدهد. مداد را به دهان میبرد. از شش ماهگی مداد را به دست گرفته و بر روی کاغذ ضربه می زند. او هیچ نقشه و تصویر خاصی نمیکشد. کودکان از یازده ماهگی یعنی زمانی که راه رفتن را تجربه می کنند، قلم به دست می گیرند و بدون آنکه قصد و هدف خاصی داشته باشند، خطوطی را ترسیم می کنند. در این مرحله هدف کودک بیشتر بررسی و کشف دنیای اطراف است. در حقیقت او از انجام این کار لذت می برد.

سیر تکاملی نقاشی در کودکان

سیر تکاملی نقاشی در کودکان 1 تا ۲ سالگی

سنین یک تا دو سالگی به تدریج و هم زمان با برقراری کنترل مغزی، حرکات کودک جهت یافته و هدف دار میگردد. لذا در ۱۳ ماهگی اولین خط خطی های کج و معوج به صورت زیگزاگ میکشد. در این سن او به خطوط و علائمی که حرکت مداد بر روی صفحه کاغذ میگذارد توجه میکند. او تا حدودی آموخته بین چشم و حرکت دست خود بر روی کاغذ هماهنگی ایجاد کند.

در مطالعه ای محققان تصویر چهره ای را کشیدند و ابتدا به کودکان 16 ماهه نشان داده و با دادن کاغذ و مدادی خواستند آن را نقاشی کنند، آنها خطوطی موازی ترسیم نمودند. سپس تصویر را به کودکان 20 ماهه نشان دادند. این کودکان فقط چیزی شبیه به دایره کشیدند و درون دایره چیزی مانند چشم، بینی و دهان قرار ندادند. اما کودکان 30 ماهه درون دایره نقطه هایی را به عنوان چشم و بینی و دهان ترسیم نمودند.

سیر تکاملی نقاشی در کودکان ۲ تا ۴ سالگی

در این سنین فواید نقاشی برای کودکان بسیار زیار است مثلاً در 2 تا 4 سالگی مرحله ای است که کودک به صورت نمادی شروع به عمل میکند. زبان به عنوان مهمترین نماد و سایر ارتباط های نمادی نقش مهمی در این مرحله به عهده دارند. برخورد کودک با مسائل بسیار زیاد بر پایه خود محوری است. چرا که کودک خود را مرکز جهان می داند. در این سنین کودکان بیشتر نقاشی نمادین یا سمبولیک می کشند. نقاشی آنها در این سنین پیچیده تر می شود. آنها اشکالی مبهم و نامفهوم می کشند و آنها را سگ، گربه، آدمقلمداد می کنند.

مثلاً در مطالعه ای که برای درک نحوه اکتشاف و نمادسازی در کودکان انجام شد، کودکی 3 ساله بر روی کاغذ یک بیضی کشید و داخل آن خطوط افقی و عمودی رسم کرد و سپس خطوط موجی شکل و نقطه نقطه هایی در اطراف آن کشید و در نهایت توضیح داد که قایقی را در دریا و باران در حال غرق شدن کشیده است.

رشد نقاشی در سن 3 سالگی

سنین 2 تا 3 سالگی در حقیقت آغاز فعالیت ترسیمی و نقاشی کودک به معنای واقعی است. دایره اولین شکل قابل تشخیصی است که کودکان در نقاشی های ابتدایی خود می کشند. از دو سالگی به بعد دایره ها در نقاشی او به تدریج ظاهر و عنصر غالب در تصویر میشوند سپس دایره ها از یکدیگر جدا میشوند. در دایره ای که سهواً میکشد کودک شی را مجسم میکند. کودک در 3 سالگی ترسیم آدمک را شروع میکند. او دایره را نمادی از انسان میکشد. او در 4 سالگی اجزایی را به آدمک خود یا همان دایره اضافه میکند. مثلاً خطوطی را به عنوان دست و پا برای دایره می گذارد.

5 سیر تکاملی نقاشی در کودکان تا ۷ سالگی

این سنین همان مرحله پیش عملیاتی است که بر درک مستقیم از محیط متکی است. او خود محور است یعنی دنیا را به حالت علت می بیند و خودش همه کاره است. تصوراتش شفاف، واضح و دارای خلاقیت، کنجکاوی و خیال پردازی است. در این سنین او تنها در یک زمان فقط بر یک موضوع تمرکز دارد. کودک با حقیقت گرایی ذهنی خود، یک نقاشی خیالی میکشد نه آنچه که واقعا می بینند. چیزی را میکشد که فکر میکند باید باشد، نه آنچه واقعاً هست. افراد را از پشت دیوار میکشد و از داخل بدنه کشتی مردم را میبیند، او بچه را در داخل شکم مادر می بیند و نقاشی میکند.

فواید نقاشی کودکان

کودک در 5 سالگی دایره ای دیگر به آدمک خود اضافه میکند. دایره ای را به عنوان تنه آدمک خود میکشد. در این سنین همچنین قادر است انواع اشکال هندسی مثل دایره، مربع و مثلث را نقاشی کند. از 6 سالگی به بعد آدمک او کامل تر می شود، او جزئیات بیشتری را برای آدم خود میکشد. مانند موها، لباس، گوش، جورابدر شش و هفت سالگی نیز تصاویر او هنوز حالت شفاف بینی دارد در حقیقت او اکسپرسیونیست و ذهنیت گرا است. از 5 سالگی جستجوی هویت جنسی در نقاشی کودک تجلی می یابد. در این سنین نشانه های مردانگی مانند ریش، سبیل، شانه های پهن و نشانه های زنانگی مانند موهای بلند، مژه های بلند، پیراهن و دامن، جواهراترا میتوان در نقاشی های کودک مشاهده کرد. در انتها برای ارزیابی کودکتان می توانید از تفسیر نقاشی برای شناخت او استفاده کنید.

افزودن نظر:
captcha