22004925 - 021

مدیتیشن در خانه و فواید آن

(19 رای)
مدیتیشن در خانه و فواید آن

مدیتیشن به نوعی تسلط روان بر جسم است؛ از آنجایی که در طول روز درگیر فعالیت های روزانه هستیم و به بدنمان توجه کمی میکنیم، انجام عملی مانند مدیتیشن میتواند تاثیرگذاری زیادی بر تفکر، بدن و احساس خوشایند ما داشته باشد.

توجه و تمرکز با مدیتیشن

در حالت مدیتیشن، میتوان با تمرکز بر روی جسم و قدرت تفکر و انتقال احساس آرامش به خود، تجربه مفیدی داشت اما نکته مهم اینجاست که رسیدن به احساسی از آرامش، دستآوردی نیست که با تمرکز کردن و یک جا نشستن در اولین جلسه به دست آید.

مدیتیشن و تمرکز

ارتباط روان انسان با مدیتیشن

روان هر انسانی مانند ماهیچه عمل میکند، با این توضیح که اگر قرار است ماهیچه ایی قوی داشته باشیم با مرور زمان و تمرکز و انجام فعالیت های روزانه و مداوم میتوانیم ماهیچه را رشد دهیم و قوی کنیم؛ روان هم در تعریفی ساده به همین شکل عمل میکند. اگر بخواهیم بتوانیم در طول روز زمانی را به مدیتیشن مشغول باشیم، در جایی مناسب بنشینیم، به چیزی فکر نکنیم، موسیقی آرامش بخش داشته باشیم، شمعی روشن کنیم و تمام تمرکزمان بر روی بدنمان، گردش خون و صدای نفس کشیدن باشد، باید بطور روزانه و با پشتکار به این حالت دست پیدا کنیم.

افکار مزاحم

چه بسا در زمان هایی همه این شرایط فراهم میشود اما به محض نشستن به دنبال دستیابی به آرامش، افکاری از همه جا به سمت ما هجوم میآورد که نمیتوانیم مهارشان کنیم. قدرت مدیتیشن و بهره بردن از آن در همین جا است که بتوانیم لحظه ایی و فقط لحظه ایی به هیچ چیز فکر نکنیم و خود را با صدای نفس هایمان همگام کنیم. شاید به بیان ساده آید اما با انجام مدیتیشن و قرار دادن خود در این لحظه میتوانیم متوجه شویم که چه میزان به ذهن و بدنمان تسلط داریم.

یوگا از مهم ترین ورزش هایی است که پایه اصلی آن مدیتیشن است.

میتوانیم برای دستیابی به احساساتی از این دست، از ورزش یوگا به همراهی یک یوگی بهره بریم.

شرایط لازم برای مدیتیشن

شرایطی که به وسیله آن میتوانیم در طول روز مدیتیشن داشته باشیم عبارتند از:

  1. تمیزی مکانی که در آن هستیم، یکی از پایه ایی ترین شرایط مدیتیشن است. آرامش در نظم ایجاد میشود و نظم و هماهنگی در مکانی که در آن هستیم، انرژی سلامتی را متصاعد میکند. اتاق های شلوغ، میزکار شلوغ و سطل های پر از آشغالی که خالی نشده اند، نشان از انباشتگی های ذهنی ما دارند. وقتی احساس میکنیم با مرتب شدن اتاقمان و یا میز کارمان خود را گم میکنیم، به دلیل اینکه ذهنمان به انباشتگی و ازدحام عادت کرده و در حالت مقاومت است، به سمت سلامت و آرامش هدایت نمیشود.
  2. تعلق خاطر داشتن به مکانی که در آن حضور داریم و نیازمند ایجاد انرژی سالم در آن هستیم. این احساس میتواند برای انجام فعالیت مدیتیشن در ابتدا کاربردی عمل کند؛ پس از کسب مهارت در تمرکز بر روی بدن و ذهنمان در هر جایی و یا شلوغ ترین مکان ها میتوانیم اندکی خود را با تمرکز آرام کنیم.
  3. موسیقی آرامش بخش باعث میشود آرامش بدون توجه در وجودمان منتقل شود. در نظر بگیرید هر روز صدای جیغ باعث بیدار شدن شما از خواب میشود؛ چه اتفاقی برای بدن و ذهنمان میافتد؟ حتی اگر به مرور زمان به این صدا نیز عادت کنیم، نمیتوانیم از اثرات منفی آن در وجودمان غافل شویم. بنابراین وجود صدای موسیقی آرامش بخش و صرفا بی کلام، میتواند در عمق ناخودآگاه هر فردی رسوخ کند و احساسی از آرامش را به او منتقل کند.
  4. روشن کردن شمع و عود از عواملی هستند که در علم «فنگ شویی» میتوانند انرژی منفی را از بین ببرند و در فضا ایجاد انرژی جدید و سالم کنند. در مواقعی که احساس میکنیم حال روانی خوبی نداریم، با ایجاد این شرایط و ماندن در آن و رسیدگی به جسم و بدنمان میتوانیم به مرور احساسات خوشایند را تجربه کنیم.

نتیجه گیری

در واقع فرار از خود و حالات روانیمان باعث میشود که نتوانیم متوجه شویم به چه میزان در رنج هستیم و به سلامت خود نپردازیم. مدیتیشن عملی است که به واسطه آن از ازدحام اطرافمان و فرارهایمان دور میشویم و به خود، بدن و روانمان میپردازیم تا بتوانیم کمی با خودمان آسودگی را تجربه کنیم.

افزودن نظر:
CAPTCHA2


×

امتیاز دهی به مطلب: مدیتیشن در خانه و فواید آن

خیلی بدبدمتوسطخوبعالی