22006198 021

مردان متولد مهر و مقایسه با کهن الگوی یونگی زئوس

خیلی بد بد متوسط خوب عالی
(39 رای)
مردان متولد مهر و مقایسه با کهن الگوی یونگی زئوس

اگر لازم باشد از خصوصیات مردان متولد مهر ماه یا طالع مرد مهر ماه را بدانید بهتر است خود را برای آشنایی با یک مرد متعادل و خوش خلق آماده کنید. مرد متولد مهر ماه به همان میزان که زنان متولد مهر ماه میتوانند از خصوصیات اخلاقی مانند محبت و انعطاف برخوردار باشند، او نیز بر خوردار است. زیرا لازمه ماه هفتم خلق عشق و محبت است، بنابراین به همان میزان که میتوانند این مردان با محبت و خوش خلق باشند به همان شکل منعطف و قابل پیش بینی نیز هستند.

خصوصیات مردان متولد مهر ماه در زندگی

اگر معیار و شناخت هر فردی در زندگی برای انتخاب یک دوست بتواند اعتماد و محبت باشد، قطعا مردان متولد مهر ماه از این خصوصیت بهره بسیار زیادی برده اند. این گروه از مردان می توانند با همدلی و صمیمیت زمان خود را در کنار دیگران سپری کنند و دور از اضطراب و دلهره و نگرانی بهترین فرصت ها را برای خود و دیگران رقم بزنند.

تعادل بین درونگرایی و برونگرایی

از آنجایی که مردان متولد مهر ماه دارای خلقی خوب هستند آرام و درونگرا نیز به نظر می آیند. اما زمانی که با آنها بیش تر معاشرت میکنید متوجه میشوید بسیار شوخ طبع و پر جنب و جوش نیز می باشند و میتوانند جمعی را به خود سرگرم کنند. اما نکته مهم در مورد خصوصیات مردان متولد مهر ماه ایجاد و حفظ تعادل بین درونگرایی و برونگرایی آنها است.

طالع مرد مهرماه این رفتار را نشان می دهد که انعطاف و خوش خلقی و یکدست شدن با محیط اطراف از ویژگی های ثابت آنها است. اما اگر بخواهیم به صورت دقیق تر به خصوصیات مردان متولد مهر ماه بپردازیم میتوانیم درونگرایی عمیقی را در آنها مشاهده کنیم که نه نشان از افسردگی و بی نشاطی دارد، بلکه بیش تر نشان از درایت و آگاهی و حفظ موقعیت خود در جایگاهش دارد.

خصوصیات مرد متولد مهر ماه

تنبلی از خصوصیات بد مردان مهر ماه

یکی از خصوصیات مردان متولد مهر ماه تنبلی مشهود این گروه از مردان است. مرد متولد مهر ماه با تمام خصوصیات خوش خلقی و مهربانی و آگاهی و درایت خود به میزانی از تنبلی دچار است که اگر کل روز را بتواند میخوابد و یا برای انجام کوچک ترین کاری باید مدام به او یادآوری و گوشزد شود. مراقب باشید خلق مردان متولد مهر ماه با گوشزد های مداوم برای تنبل بودنشان تنگ خواهد شد و آنها این میل را دارند که کارهایی را که نمیخواهند انجام دهند را انجام ندهند.

تست MBTI

مردان متولد مهرماه چه زنانی را انتخاب می کنند؟

زنانی که به دنبال امنیت و محبت پدرانه از همسران خود هستند میتوانند بهترین انتخاب را در مردان متولد مهر ماه داشته باشند. و قطعا زنان مورد علاقه مردان مهر ماهی زنانی خانه دار، مسئول و مرتب هستند که مادرانی مهربان و دلسوز برای فرزندانشان باشند. این گروه از مردان به دنبال مهمانی های مداوم و یا نمایش خود و زندگیشان نیستند و گویا پیش از این یک باربه صورت کامل طعم زندگی را چشیده اند و اکنون مایل به حفظ تعادل و نگه داشتن احساس رضایت مداوم در زندگی هستند.

این بینش در مردان مهر ماه که میتوانند همه امور را در حد تعادل حفظ کنند در بسیاری از موارد میتواند خود ایجاد اضطراب کند، اما تمام هدف و نیت این گروه از مردان به صورت مجدد حفظ تعادل است. در واقع آنها نمیتوانند از کنترل اوضاع زندگی خود دست بردازند و سکان را به دست همسر و یا فرد دیگری بدهند و تماشاگر باشند.

مسئولیت پذیری در مردان متولد مهر ماه

از عمده خصوصیات خوب مردان متولد مهر ماه مسئولیت پذیری و قبول بار زندگی به صورت تمام عیار است. تنبلی که پیش از این در مورد مردان مهر ماه گفته شد به نوعی خواب آلودگی است که جدای از مسئولیت پذیری این گروه از مردان است. به طور مثال مردان متولد مهر ماه روزهای تعطیل را قطعا با خانواده خود به پیکنیک میروند و تمام وسایل را جا به جا میکنند اما قطعا در فرصتی که همه در حال گفت و شنود هستند ترجیح میدهند دراز بکشند و یا بخوابند.

مردان متولد مهر ماه

انعطاف پذیری در مردان متولد مهر ماه

انعطاف پذیری و پدر معاب بودن از خصوصیات مردان مهر ماه بود که به آن پرداختیم. قطعاً زنان در کنار این گروه از مردان احساس رضایت خاطر زیادی پیدا خواهند کرد، اما لازم به ذکر است نباید قدرت پدرانه و مسئول بودن این گروه از مردان را در تمام امور نادیده گرفت. ممکن است در هر فرصتی با شما مهربان باشند اما در انجام ندادن اموری که صلاح نمیدانند کوتاهی نمیکنند و تمام منطق خود را به کار میگیرند که نه بگویند و اطرافیان را نیز قانع کنند.

منطق گرایی در مردان متولد مهر ماه

یکی از خصلت های بارز مردان متولد مهر ماه منطق گرایی و عقلانی بودن آنهاست. این گروه از مردان میتوانند به صورت منطقی و با ارائه نظرات منطقی و عقلگرایانه هر فردی را که بخواهند قانع کنند و یا آنها را مجاب به انجام امری کنند که میخواهند. اگر زنی در کنار مرد متولد مهر ماه قرار گرفته باشد شاید در مواردی از اینکه با صحبت های منطقی مدام در حال مجاب شدن است ناراحت باشد، اما چون صحبت از منطق و رفتار منطقی است قطعا راه گریزی به جز پذیرش شرایط نخواهد داشت.

منطق در مردان متولد مهر ماه جنبه منفی و غیر کاربردی ندارد به همین دلیل دلخوری از این گروه از مردان بسیار کم است و هر فردی که در کنار مرد متولد مهر باشد میداند در پس هر رفتارش یک استدلال مهربانانه، منطقی و یا پدرانه است که در آن توجه به افراد مهم بندگی اش را در نظر گرفته است.

مقایسه کهن الگویی مرد مهر ماه با کهن الگوی زئوس

شاید با تعاریفی که از خصوصیات مرد مهر ماه گفته شد نزدیک ترین کهن الگوی یونگی به این گروه از مردان مردی با آرکیتایپ زئوس باشد.

مردان زئوس چه خصوصیاتی دارند؟

  1. منطقی
  2. رئیس
  3. مظهر قدرت
  4. جاه طلب رأس هرم
  5. تیز بین
  6. کنترل کننده

مدیریت در مردان زئوسی

این گروه از مردان رهبران و مدیرانی ذاتی هستند که میتوانند بر سر و رأس امور قرار بگیرند و همه افراد پیرامون خود را کنترل و هدایت کنند. مردان زئوس توانایی مدیر بودن را به صورت ذاتی در خود دارند، اما نکته مهم در این گروه از مردان درایت آنهاست و نه جنگجو بودنشان. مردی با کهن الگوی زئوس به اطراف خود و هدایت افراد اطراف خود بینش و داریت دارد و این کار را با منطق و آگاهی انجام میدهد و نه با جنگ و قدرت نمایی.

مردان زئوس

مقایسه مرد مهرماهی با مرد زئوسی

اگر بخواهیم طالع مرد متولد مهر ماه را با مرد زئوس یکی بدانیم در بسیاری از خصوصیات قطعاً با یکدیگر مشترک هستند که میتواند گویای کهن الگوی زئوس برای مردان مهر ماه باشد. اما نکته مهم در کهن الگوی زئوس در مردان مهر ماه این ااست که قدرت نمایی و عقل گرایی در این گروه از مردان به قدری زیاد است که گاها از صرف هیجان های اولیه باز میمانند و افرادی که در کنارشان هستند میتوانند در برخی از موارد که مایل به صرف انرژی و هیجان هستند از معاشرت با مرد زئوس و یا مرد مهر ماه نا امید شوند.

نکته آخر در مورد مردان مهرماهی

افرادی با خصوصیات مرد متولد مهر ماه یا طالع مرد مهر ماه اگر بتواند با کهن الگوی زئوس به میزانی از عقل گرایی خود زیاد کند و در مواردی بر روی احساسات و هیجانات خود سوار باشد قطعا هماهنگی بهتری در رفتارش به وجود خواهد آمد.

مرد متولد مهر ماه ام بی تی آی INFJ

درونگرا، شهودی، احساسی و قضاوتی

مرد متولد مهر ماه بر اساس تیپ شناسی MBTI میتواند در گروه INFJ قرار بگیرند. مردان متولد مهر ماه مردانی مهربان، صمیمی و آرام هستند که میتوانند شخصیتی به ظاهر پیچیده داشته باشند که کنجکاوی همه را نیز برانگیخته کنند. مرد متولد مهر ماه به احساسات خود و شهودهای درونی خود به شدت وابسته است و آنچه که در درون او اتفاق میافتد میتواند مصداق کاملی بر واقعیت اطراف او نیز داشته باشد. این تیپ شخصیتی بسیار خلاق و آرام است و نیاز به رشد را در خود پیدا کرده است و مایل است به اهداف خود دست پیدا کند. این افراد مایل هستند دیده شوند و یا مورد تحسین و احترام قرار بگیرند اما تمام این اتفاقات را در کمال آرامش و بدون هیاهو میخواهند. هر آنچه که بتوانند مرد متولد مهر ماه را در ازدحام بیاندازد از جمله رفتارهایی است که مایل به انجامشان نمی باشد.

مرد متولد مهر ماه INFJ در محل کار

این گروه از مردان در محل کار خود بسیار کمال طلب هستند و آن میزان از صلح جویی که در آنها وجود داشت در محل کار به نوعی کمال طلبی تبدیل میشود اما در واقع هیچگونه تشنجی ایجاد نمیکنند و در نهایت درایت و آرامش خود را به خواسته شان میرسند. دفاع از باورها برای مردان متولد مهر ماه بسیار مهم و تاکیدی است. این گروه از مردان از اعتقاداتشان کوتاه نمی آیند زیرا شهود قلبی آنچه که میخواهند را دارند. مرد متولد مهر با این تیپ از شخصیت در ارتباط با دیگران بسیار دلسوز، مهربان و آرام است. نیاز دارد در معاشرت های محدود خود احساس آرامش را تجربه کند. داشتن شغل های هنری که تجربه شخصی این افراد درشان اثر گذار است برای این گروه از مردان بسیار خوشایند است.

کارهای که مردان مهر ماهی INFJ بهتر است انجام دهند

این گروه از مردان باید خواسته هایشان را به صورت تاکیدی بیان کنند و همچنین در زمان مناسبی که دیگران مایل به کمک شما هستند به آنها کمک کنند.

سوالات متداول

1. خصوصیات بارز مرد مهر ماه چیست؟
منطقی، خلاق، تیزبین و نکته بین هستند. مرد متولد مهر ماه دو جنبه درونگرایی و برونگرایی وجود خود را ایفا میکنند و هراسی از نشان دادن وجه های منفی وجودی خود ندارد.

2. رگ خواب مرد مهر ماه چیست؟
رعایت ادب و احترام به مرد مهر ماه میتواند رگ خواب او باشد. اگر شما هر رفتاری داشته باشید اما بتوانید احترام مرد مهر ماه را حفظ کنید هیچگاه با او در هیچ مسئله ایی درگیر نخواهید شد.

3. چه زنانی مناسب مردان مهر ماه هستند؟
زنانی که بتوانند با اصول و قواعد مرد متولد مهر ماه هماهنگی ایجاد کنند فرد مناسبی برای آنها هستند. مهم نیست زنان مورد علاقه شان پرسونالیتی خاصی داشته باشند، همین که پیروی مردشان باشند کافی است.

4. تعریف کهن الگوی مرد مهر ماه چیست؟
کهن الگوی زئوس یا خدای خدایان، رهبر، مقتدر جاه طلب صاحب اراده، اهل عمل و کنترل کننده هستند. به دنبال رشد و پیشرفت هستند و مایل هستند از طبقه اجتماعی خود به طبقه بالاتر بروند.

نظرات کاربران:
Ali
پاسخ به این نظر
1401/5/14

من خودم مهرماهی هستم. ۹۰ درصد درست. مهرماهی داشته باشی غم نداری

2 0
مریم
پاسخ به این نظر
1401/4/28

باتوجه به آینکه چندتاآقای مهرماهی در اقوام و دوستان میشناسم..نمیدونم چقدر درست باشه ولی چیزی که در همه شون مشترکه، خاله زنک بودن هست..خیلی به فامیلشون تعصب دارن..در مورد منطقی بودنشون هم چیزز متوجه نشدم ولی فکر کنم در مذاکره خودرایی و یکدنده باشند. راستی آدم های مغروری و غُدی هم هستن در کل مزخرفن

2 3
میلاد
پاسخ به این نظر
1401/1/12

به عنوان یه مرد مهرماهی و بدون تعصب میتونم بگم بالای نود و پنج درصد مطالب درسته

2 0
فاطمه ملک پور
1401/4/13

سلام اتفاقا مردان مهرماهی اصلا بچه ننه نیستن اهل خیانت نیستن وهوس بازم نیستن اونا خودشونو وقف خانواده میکنن البته درسته شدیدا منطق گرا هستند ولی رویهم رفته خیلی صادق هستند ومهربون ودلسوز

3 2
رویا
پاسخ به این نظر
1400/10/7

دقیقا دو. بهم زن میشن... بچه ننه.

4 6
مهدی
پاسخ به این نظر
1400/10/7

عالی بود

2 1
رز
پاسخ به این نظر
1400/7/9

گه تر از یک مرد متولد ماه مهر در۹۸درصد موارد هیچ مردی نیست بی مسئولیت تنبل دو بهم زن پست بی شرف حیله گر کنترل گر زن باز ودست آخر حیوان دوپا

3 6
رژین
1401/10/16

اتفاقا اصلا صادق نیستن دروغکو فریب کار حیله گر خیانت کار انتقاد قبول نمیکنن خودخواه خود رای فکر میکنن فقط خودشون آدمن خدا نصیب نکنه وای

3 3
امیرحسین
1401/6/5

واقعا مته تولد لجنی داری هر چی که هست

0 0
Hadi
1401/4/20

این طرز صحبت اصن جالب نیست،قضاوت نکنید همه رو جمع نبندین

2 0
Maryam
1401/3/5

دقیقا من ۶ سال با ی پسر مهر ماهی بودم .خوشگذرونو مهربون بود به شدددت..دلبری رو خوب بلد بود..فکر کن از یک سال اول رابطمون فهمیدم آدم زندگی نیست ولی چنان با زبون منو نگه داشت آخرشم خیانت کرد باز منو متهمم میکرد اطلا حریف زبونشون نمیشه آدم اصلا.آخرشم جدا شدم ولی باز دوسال پیگیرم بود اذیت میکرد تا ازدواج کردم کم رنگ شد ..آدم نمیتونه از دستشون خلاص شه

2 1
Saeed
1401/2/18

اولین ک ادب نشانه شخصیت شماس... درضمن حتما رفتارو لحن شمارو دیده ک باهات اینجوری تا کرده

4 1
مهر ماهی
1400/10/17

خدا بهت صبر بده ولی بی ادبی و بددهنی درست نیست .

2 1
سودابه کیانی
1400/8/24

دقیقا درست گفتی حرف منو زدی با یکلا

2 2
zhila
پاسخ به این نظر
1400/6/24

شوهرم مهر ماهیه و به شدت منطقی از شدت منطق کلافه میکنه ادمو

2 2
افزودن نظر:
captcha


تست های آنلاینتست آنلاین
آدرس مکثآدرس
تلفن مکث
رزرو آنلاین وقترزرو وقت
تماس با واتس اپواتس اپ