22004925 021

شکل گیری رفتار پرخاشگرانه و ضد اجتماعی

خیلی بد بد متوسط خوب عالی
(23 رای)
شکل گیری رفتار پرخاشگرانه و ضد اجتماعی

آیا یادگیری در شکل گیری رفتار پرخاشگرانه و ضد اجتماعی مؤثر است یا فقط عامل وراثت و ژن در آن اثر گذار است، مقاله ای برای شما دوستان آماده کرده است.

باید بدانیم که هر پژوهشگر و روانشناسی به این موضوع آگاه است که هر دو عامل محیط و وراثت در عامل رفتاری و همچنین پرخاشگری مؤثر است؛ هر دو دسته و عامل درکارند و هر تفاوت نظری در این زمینه، برخاسته از تأکید نسبی بر هر یک از آنهاست.

/// شماره های تماس ///

امروزه علت بسیاری از مشکلات و مراجعه افراد به مرکز مشاوره، همین عامل می باشد که مرکز مشاوره نیاوران (مکث) با داشتن کادری مجرب، آماده دادن خدمات مناسب روانشناسی در این حوزه می باشد.

فرد پرخاشگر

پژوهش ها نشان داده اند که پرخاشگری همچون بسیاری از رفتارها، از پاداش و تنبیه تأثیر میگیرد؛ هر فرد پرخاشگر تابع این اصل هم میباشد که درباره نتیجه و محصول پرخاشگری خود چه نظری دارد و ارزش آن برایش چیست؟

به عنوان مثال: شخصی که به داشتن رفتار پرخاشگرانه عادت کرده، میداند که پس از پرخاشگری در محیط هایی که در آن همیشه همین رفتار را داشته، چه نتیجه ایی خواهد گرفت. مردی که در خانه پرخاشگر است، همه اهل خانه از او میترسند؛ در خانه سکوت حکم فرماست و به دستورات او گوش میکنند. در واقع سکوت کردن یعنی توجه به خواسته فرد پرخاشگر که به نوعی پاداش رفتار پرخاشگرانه اش محسوب میشود که علت آن برای روانشناسان و مرکز مشاوره مشخص است.

در موارد تنبیه رفتار او میتوان همین مثال را ادامه داد که مرد پرخاشگر که در خانه کتک کاری میکند و پلیس او را به زندان می اندازد، به زندان رفتنش تنبیه رفتار پرخاشگرانه اش است.

شکل گیری رفتار پرخاشگرانه و ضد اجتماعی

نوع رفتار پرخاشگری ضد اجتماعی در تجربه های اولیه در خانواده شکل میگیرد. الگو های رفتاری افرادی که پرخاشگری اجتماعی دارند تا قبل از دوره نوجوانی در خانه صورت گرفته است.

جوانی که در جامعه هر نوع رفتار پرخاشگرانه و ضد اجتماعی را ایجاد می کند. باید بدانیم که در خانه و خانواده اش تا قبل از نوجوانی تمام این الگوهای رفتاری را از پدر، مادر و یا اطرافیانی که در کنار آنها زندگی میکرده، گرفته است؛ در واقع افراد خانواده نخستین آموزگاران او در این زمینه بوده اند.

پرخاشگرانه

طبق پژوهشهای مرکز مشاوره نیاوران (مکث) در ابتدا کودکان یاد میگیرند که دعوا و جیغ و قشقرق میتواند در دستیابی به خواسته هایی که از افراد خانواده دارند مؤثر باشد.

به همین منوال رفته رفته این رفتار ها به پرخاشگری ضد اجتماعی در خانه و بیرون از خانه تعمیم پیدا میکند که تمام این موارد از نظر روانشناسی مشخص شده است.

پرخاشگری در جوامع مختلف

البته پرخاشگری در جوامع مختلف با فرهنگ های مختلف هم متفاوت است. جوامعی که در فرهنگشان پرخاشگری به نوعی رفتار آموخته شده از کودکی و در فرهنگشان است، قطعاً از جوامعی که در فرهنگشان، این رفتار بد و مورد قبول نیست متفاوت است.

بر فرض مثال، دعوا و کتک کاری در مردهای سفید پوست غیر لاتین - اسپانیایی ساکن مناطق روستایی بیش از مردم مناطق دیگر است.

نکته مهم در مسئله پرخاشگری این است که نمیتوانیم بگوییم عامل ژن و وراثت و یا عامل محیط اثر گذار است.

اما میشود گفت که رفتارهای آموخته شده پرخاشگرانه در خانه و یا میان همسالان در مدرسه و یا در کوچه بسیار تاثیر بسزایی در ایجاد این رفتار دارند.

مراقبت از نوجوانان و دوره پیش از نوجوانی در کودک و حفظ محیط غیر پرخاشگرانه، در سلامت روان کودکان و الگوی غلط نگرفتن در آنها مؤثر است.

البته که آنهایی که با ژن پرخاشگری به دنیا می آیند در مواجه با خشم و تهاجم، رفتار پرخاشگرانه تری از دیگران دارند، اما خانواده ها میتوانند با مساعد کردن شرایط و دوری کردن از رفتار های پرخاشگرانه هم الگوی رفتاری مناسب تری باشند و هم به کودکانی که با وراثت پرخاشگری به دنیا می آیند، آسیب کم تری وارد کنند.

افزودن نظر:
captcha