22004925 - 021

ویژگی افرادی که به پختگی شخصیت میرسند

(36 رای)
ویژگی افرادی که به پختگی شخصیت میرسند

از نگاه روانشناسان و علم روانشناسی وقتی نیازهای اولیه حل شود کم کم انسان در نیازها رشد میکند تا به پختگی شخصیت برسد. پختگی شخصیت مرحله ایی از رشد است که بر اساس آن افراد آخرین مرحله رشد روانی را طی میکنند. هوش هیجانی سالم دارند و نیازهایشان را مطابق با میلشان و خواسته قلبیشان در بهبود و سلامت روانیشان طی کرده اند.

افرادی با پختگی شخصیت به تحقق بخشیدن استعداد خود و شناختن محیطشان میپردازند. آنها در حالت معمولی خود به دنبال کاهش تنش و ارضا کردن نیاز و تلاش برای هدف خاصی نیستند. هدف آنها غنی کردن زندگیشان با بالا بردن تنش برای مواجه شدن با رویدادهای چالش انگیز در زندگی است. در واقع این افراد در بطالت و رخوت دست و پا نمیزنند و از تجربه جدید و بودن در مکان و اتفاق های جدید استقبال میکنند و لذت میبرند.

/// شماره های تماس ///

این افراد سعی مدام برای هماهنگی در زندگی روزمره خود ندارند بلکه در لحظه از رویارویی با اتفاقات لذت میبرند. از نگاه روانشناسان و علم روانشناسی این افراد ویژگی هایی دارند که به آنها اشاره خواهیم کرد.

درک روشن و کارآمد واقعیت

افرادی با پختگی شخصیت، دنیای خود از جمله دیگران را به روشنی و واقع بینانه بدون اینکه تعصبات و پیش پنداشت ها آنها را منحرف کنند، درک میکنند. آنها در گذشته و آنچه به آنها از روی تعصب و بدون دانش شخصی شان تعلیم داده اند را کنار میگذارند و از روی دستآورد خودشان و احساسات شناخته شده خود، دیگران را درک میکنند.

در درک دیگران قضاوت ندارند و با اطرافیان بدون پیش بینی هر نتیجه ایی به معاشرت میپردازند، دیگران و خودشان را در هیچ ترازویی سنجش نمیکنند و راضی به نظر میرسند.

افراد با شخصیت پخته

پذیرش خود، دیگران و طبیعت

افرادی با شخصیت پخته، قوت ها و ضعف های خود را میپذیرند. آنها سعی نمیکنند خودانگاره خویش را تحریف یا جعل کنند و از شکست های خود احساس گناه نمیکنند.

آنها ضعف های دیگران و جامعه را میپذیرند. این افراد از آنچه هستند به دلیل شناخت کامل از خودشان راضی هستند و مدام احساس نارضایتی و ناخوشندی ندارند. خودشان را آنگونه که هستند میپذیرند و پنهان کاری از شخصیت و رفتار خود ندارند و در شفافیت روانی بسر میبرند. همه این افراد را اینگونه میبینند که خودشان خود را میشناسند.

خودانگیختگی، سادگی و طبیعی بودن

رفتار این افراد بی پرده، رک و طبیعی است. آنها به ندرت احساسات یا هیجانات خود را مخفی میکنند یا برای خوشامد جامعه نقش بازی میکنند. هرچند که ممکن است این کار را برای صدمه نزدن به دیگران انجام دهند.

افراد خودشکوفا از لحاظ عقاید و آرمان ها، فردگرا هستند ولی رفتار آنها لزوما نامتعارف نیست؛ آنها به قدر کافی احساس امنیت میکنند که خودشان باشند بدون اینکه بیش از حد جسور باشند.

تمرکز بر مشکلات فراتر از خود

افراد با شخصیت پخته احساس میکنند رسالت یا تعهدی دارند که باید انرژی خود را صرف آن کنند. این احساس تعهد نسبت به یک آرمان یا کار برای پختگی شخصیت ضروری است. افراد با شخصیت پخته از تلاش جدی خود لذت میبرند. آنها از طریق احساس تعهد عمیق میتوانند فرا نیازها را ارضا کنند.

نویسنده یا دانشمندی ممکن است به دنبال حقیقت باشد. هنرمندی به دنبال زیبایی و وکیلی به دنبال عدالت اما افرادی که به پختگی شخصیت رسیده اند، وظایف خود را به خاطر پول و شهرت یا قدرت انجام نمیدهند بلکه میخواهند نیازهای بالاتر از این را بشناسند. این احساس تعهد، توانایی های آنها را به چالش میطلبد و پرورش میدهد و به روشن شدن و شناخت خودشان از خود کمک میکند.

احساس جدایی و نیاز به خلوت

این افراد بدون عوارض زیانبار انزوا را تجربه میکنند و به نظر میرسد بیشتر از کسانی که هنوز به پختگی شخصیت نرسیده اند، به تنهایی نیاز دارند. این افراد برای به دست آوردن نیازهای خود، فقط به خودشان وابسته اند و نه دیگران. این استقلال ممکن است باعث شود که بی اعتنا و غیر دوستانه به نظر برسند ولی آنها چنین قصدی ندارند. آنها صرفا افرادی متکی به نفس هستند و به دنبال حمایت اجتماعی نیستند.

تازگی درک و برداشت

این افراد قادرند محیط خود را با تازگی، تعجب و بهت زدگی تجربه کنند. ممکن است تجربه ایی برای افرادی که به شخصیت پخته دست پیدا نکرده اند، کهنه و کسالت بار باشد ولی این افراد از هر بار وقوع تجربه لذت میبرند، انگار که برای اولین بار است که روی میدهد. خواه این تجربه غروب خورشید باشد یا یک نقاشی یا تماشای یک اثرهنری.

علاقه اجتماعی

یکی از بارز ترین خصوصیات این افراد علاقه اجتماعی است. با این که ممکن است از اغلب رفتار دیگران آزرده شوند اما با آنها احساس خویشاوندی، همدلی و همدردی میکنند، آنها را درک میکنند و دوست دارند به آنها کمک کنند.

نظرات کاربران:
رضا
18:42 - 28 آذر 98
خوب
افزودن نظر:
CAPTCHA2


×

امتیاز دهی به مطلب: ویژگی افرادی که به پختگی شخصیت میرسند

خیلی بدبدمتوسطخوبعالی