22006198 021

5 اصل زندگی سالم پس از ازدواج

خیلی بد بد متوسط خوب عالی
(25 رای)
5 اصل زندگی سالم پس از ازدواج

پیش از خواندن این مقاله شما می توانید راجع به ارتباط سالم و مستحکم در زندگی زناشویی بیشتر مطالعه کنید. اما 5 اصل زندگی سالم پس از ازدواج شامل چه مواردی میشود؟ ما در اینجا مکث به پنج اصل (صمیمت، صداقت، احترام، رازداری و همدلی) پرداخته ایم که می تواند نقش بسار پر رنگی در پیشبرد زندگی سالم پس از ازدواج داشته باشد. اما چگونه این 5 اصل را تقویت کنیم در ادامه به هر مورد به صورت جداگانه پرداخته ایم.

صمیمیت و زندگی سالم

صمیمیت مهارتی است که می توانیم آن را بیاموزیم. صمیمیت در معنای لغوی عمیق، رابطه عمیق و ایجاد نوعی رابطه با عمقی از شناخت، درک و همدلی است که به آن تأکید شده است. در صمیمیت ما هر آنچه را که از خودمان میدانیم در ظرفی از شناخت طرف مقابل قرار میدهیم. در واقع صمیمیت نباید به عنوان گره خوردن در هم، بلکه به معنای شناخت و البته شناخت منجر به رشد میباشد. زمانی که دو انسان در رابطه صمیمانه با هم قرار میگیرند، با تمام کم و کاستی های یکدیگر اگر در رابطه صمیمانه ایی قرار داشته باشند، میتوانند دلیلی برای رشد یکدیگر باشند. شاید آنچه که در وجود فردی، کم و کاستی محسوب شود، از دید دیگری منبعی برای آرامش، رشد و احساس رضایت باشد.

پنج اصل زندگی سالم پس از ازدواج

احساس صمیمیت همیشه از کمال و رشد ظاهری نشأت نمیگیرد بلکه در صمیمیت، احساسی عمیق از تعلق خاطر از هر آنچه که در وجود خودمان و دیگری باشد، شکل میگیرد.

صداقت و زندگی سالم

تعریف صداقت بسیار واضح است. هر آنچه که مربوط به زوجین برای شناخت ویژگی های شخصیتی است را به هم بگویم. خود را جدا از آن چیزی کههستیم معرفی نکنیم و سعی کنیم خودمان باشیک که این اصل صداقت است. در واقع صداقت در مورد موضوعاتی که مربوط به دوره تجرد زوج ها بوده و بیان آنها، رشدی برای افراد در زندگی تأهلی ندارد نباید بیان شود. فقط در صورتی باید اتفاقات گذشته را بیان کنیم که با دانستن احتمالی آنها در آینده دلیلی برای تلخی بین روابط، ناراحتی، قهر و جدایی نباشد. مقوله مهمی که پس از ازدواج ممکن است مشکل ایجاد کند.

در واقع موضوعات کلیدی مثل ازدواج قبلی یا نامزدی پنهانی و بیماری حتماٌ باید بیان شود اما جزئیات روابط قبلی یا جزئیات روابط خانوادگی دلیلی برای بیان ندارد و تنها سبب تولید دغدغه بسیار در زندگی میشود. صداقت در بطن خود دلیلی برای رشد و بهبود باید داشته باشد؛ حتی اگر کسی به بدترین عمل انجام داده خود اعتراف کند، دلیل قطعی موجود در این اعتراف، آرامش وجدان، آسایش و جبران خسارت و پذیرش خطای خودمان است.

احترام پس از ازدواج

مهمترین عامل پس از ازدواج در داشتن زندگی سالم و خوشبختی موجود در آن، احترام بین طرفین است. احترام تعریف واضح خود را دارد؛ قبول رفتار یکدیگر و تحمل و پذیرش آن در هر شرایطی احترام محسوب میشود. زوج ها باید در کنار یکدیگر با احترام به شخصیت، خواسته و رفتار یکدیگر عمل کنند. همچنین همین رفتار را در محیط اجتماعی، در مهمانی ها و در کنار خانواده های یکدیگر در هر شرایطی باید حفظ نمود؛ در غیر اینصورت پایه و اصل زندگیشان دچار تزلزل میشود.

رازداری در زندگی

رازداری، اصلی دیگر در روابط بین فردی زوج ها است؛ پس از ازدواج زوج ها باید محرم اسرار هم باشند. رازدار بودن و حفظ حریم دو نفره شان در قبال یکدیگر، میان دیگر افراد خانواده، فامیل و حتی پدر و مادرهایشان بسیار مهم است؛ آنچه که بین زوج ها میگذرد باید بین خودشان محفوظ بماند، هر چند خوب و یا هر چند بد. در مکانی که همسرمان نباشد، اصل رازداری می گوید که نباید از آنچه که بینمان میگذرد، چیزی را برای کسی بازگو کنیم؛ حتی مادر، خواهر و برادرمان.

حضور همسر و اجازه بیان هر مسئله ایی که مربوط به زندگی مشترک و شخص اوست، بسیار مهم است.

همدلی در زندگی

شاید زوج ها اگر نتوانند در شرایط سخت که مربوط به شغل و حرفه شان است یا مرگ عزیزانشان، فرزندزایی و یا هر آنچه که نیاز به درک و محبت عمیق باشد. کمک قطعی داشته باشند اما در کنار یکدیگر بودن و گفتن یک کلمه مانند «من در کنارت هستم»، همدلی محسوب میشود. در مسائلی مانند مرگ عزیزان، مهاجرت، احساس تنهایی و مشکلات خانوادگی مربوط به همسر، تنها کمک قطعی و مهمی که میتوانیم انجام بدهیم، همدلی کردن است. در کنار یکدیگر بودن، سرکوب نکردن و پشتوانه روانی به یکدیگر است که میتواند احساس عمیقی از رشد، یکی شدن و پناه قلبی بین زوج ها باشد. این موضوع در هر شرایطی میتواند از بسیاری دیگر از کمک های مادی اثر گذارتر باشد.

افزودن نظر:
captcha


تست های آنلاینتست آنلاین
آدرس مکثآدرس
تلفن مکث
رزرو آنلاین وقترزرو وقت
تماس با واتس اپواتس اپ