ورود / عضویت
021-22004925
تعیین وقت مشاوره
مرکز مشاوره مکث
تعیین وقت مشاوره

4 وضعیت هویتی در دوره نوجوانی

4 وضعیت هویتی در دوره نوجوانی

چهار وضعیت هویتی در دوره نوجوانی عبارتند از بحران هویتی، هویب یابی ناقص، تعلیق هویت یابی و پراکندگی هویت، که در ادامه به توضیح آنها خواهیم پرداخت.

بحران هویت

روانشناسان و مرکز مشاوره شمال تهران (مکث) معتقدند افرادی که در این وضعیت قرار دارند، بحران هویت یعنی مرحله فعال پرسشگری درباره خود و تعریف خویشتن را پشت سر گذاشته اند.

این افراد شخصاً به مواضع فکری خاصی دست یافته و به آنها پایبندند و در مورد شغل خود نیز به تصمیم قطعی رسیده اند؛ این قبیل افراد مثلاً اگر فردی دانشجوی پزشکی باشد، خود را نه دانشجوی دوره پزشکی بلکه پزشک آینده میبیند. آنان باورهای مذهبی و سیاسی خانواده خود را بررسی کرده اند و آنچه با هویتشان همخوان نبوده را کنار گذاشته اند.

هویت یابی ناقص

روانشناسان و مرکز مشاوره شمال تهران (مکث) معتقدند افراد این گروه نیز نسبت به شغل و جهان بینی خود احساس تعهد میکنند ولی در آنها علائمی از تجربه این بحران دیده نمیشود.

آنها بی چون و چرا مذهب خانواده خود را پذیرفته اند؛ هنگامی که از آنها در مورد موضع سیاسی شان سوال شود، غالباً میگویند هیچوقت درباره این موضوعات زیاد فکر نکرده اند.

وضعیت هویتی در دوره نوجوانی

بعضی از آنها افراد پایبند به باورهایشان به نظر میرسند و روحیه همکاری دارند؛ برخی دیگر انعطاف ناپذیر (خشک)، جزمی و دنباله رو هستند؛ به نظر میرسد اگر رویداد مهمی، ارزش های آزمون نشده آنها را به چالش بطلبد، احساس سردرگمی خواهند کرد.

تعلیق هویت یابی

روانشناسان و مرکز مشاوره شمال تهران (مکث) معتقدند این جوانان در حال تجربه بحران هویت هستند؛ آنان فعالانه میکوشند پاسخ هایی برای پرسش های خود بیابند و هنوز گرفتار تعارض بین علایق خود و برنامه هایی هستند که والدینشان برای آنها در نظر گرفته اند.

این افراد ممکن است برای مدتی باورهای مذهبی و سیاسی را با شور و شوق فراوان مطرح کنند ولی پس از تأمل بیشتر، آنها را کنار بگذارند؛ این افراد در بهترین شرایط افرادی اضطراب زده، مردد و جزم اندیش به نظر میرسند.

پراکندگی هویت

روانشناسان و مرکز مشاوره شمال تهران (مکث) معتقدند: این اصطلاحی است که برای مفهوم سردرگمی در هویت یابی اریکسون به کار برده شده است. بعضی از افرادی که در این دسته قرار میگیرند ممکن است در گذشته دچار بحران هویت بوده یا نبوده باشند ولی در هر دو صورت به مفهوم یکپارچه ایی از خود دست نیافته اند.

اینان بطور مثال میگویند: بدشان نمی آید به دانشکده حقوق بروند یا به کار داد و ستد بپردازند اما عملاً کاری نمیکنند و به گفته خودشان علاقه ایی به مذهب یا سیاست ندارند.

برخی از آنان بدبین به نظر میرسند و برخی نیز سطحی و گیج و سردرگم هستند؛ البته بعضی از آنها هنوز به سن و سال تکوین هویت نوجوانی پا ننهاده اند.

همانگونه که انتظار میرود، درصد نوجوانانی که به هویت دست می یابند، از دوره پیش از دبیرستان تا سال های آخر دانشگاه رفته رفته افزایش میابد؛ طبعاً از درصد افرادی که هویتی پراکنده دارند به مرور کاسته میشود.

بحران یا تعلیق در دو سال اول دانشگاه به اوج خود میرسد؛ بطور کلی مقایسه هویت یابی در دو زمینه جهان بینی سیاسی و شغلی، نشان میدهد که افراد بیشتری به هویت شغلی دست میابند.

نویسنده: مرکز مشاوره مکث

اشتراک در شبکه های اجتماعی:
(18 رای)
افزودن نظر:
CAPTCHA2
×

امتیاز دهی به مطلب: 4 وضعیت هویتی در دوره نوجوانی

خیلی بدبدمتوسطخوبعالی