22004925 021

علت و درمان کشمکش طولانی در خانواده

خیلی بد بد متوسط خوب عالی
(35 رای)
علت و درمان کشمکش طولانی در خانواده

علت و درمان کشمکش طولانی در خانواده در ابتدا بایستی توسط یک مشاوره خانواده ریشه یابی و تشخیص گزاری شود. در گام اول: علتها و ریشه ها می تواند در ابتدا بین والدین باشد که به کودکان هم انتقال پیدا کرده است. در گام دوم: جانب داری کودکان از یکی از والدین می تواند فضای روانی حاکم را بدتر کند.

در این نوع از خانواده ها تعارض مداوم با والدین که با این علائم مشخص میشود: والدینی که وابستگی را تشدید میکنند و احساس بیماری مبنی بر اینکه والدین بیش از حد در زندگی یکدیگر و یا اعضای آنها دخالت میکنند، وجود دارد. اقامت با والدین و ناتوانی در زندگی مستقل بیش از یک دوره کوتاه، هم جزیی از دلایل کشمکش در خانواده ها هستند.

نکته مهم از نظر دکتر روانشناس و آنچه که باید در آن کوشا باشیم تا کشمکش ها بیش از این نشوند و بتوانیم سعی مان را در بهبود روابطمان انجام دهیم، رفع ترس از ترد شدن و بالا بردن عزت نفس است.

کشمکش در خانواده

در واقع شناخت تناقض ها که از طریق کشمکش های ایجاد شده در خانواده اصلی و شناخت ارتباط آنها با زندگی فعلیمان است بسیار مهم است. اینکه این کشمکش ها چگونه باعث پایین ماندن عزت نفسمان و دوست نداشتن خودمان شده و آیا واقعاً من انسان دوست داشتنی نیستم و یا اینکه شرایط باعث بروز خشم مداوم و عصبانیت ها میشد.

شروع فرایند رها شدن از والدین

نکته مهم از نظر پژوهشگران مرکز مشاوره شمال تهران؛ شروع فرایند رها شدن از والدین به شیوه سالم از طریق ترتیب دادن زندگی مستقل، هدف بزرگ و اقدام مهمی برای رفع مشکل کشمکش در خانواده و خانه است و پس از آن ایجاد سطح معقولی از تماس خانواده و ایجاد هماهنگی به صورتی که اعضای آن حمایت و کمک شوند و به یکدیگر علاقه داشته باشند و ترتیب و شکل دادن مجدد واحد خانواده، به این شکل که مثلاً یک روز در هفته و یا ماه، با خانواده دیداری محترمانه و دوستانه خواهیم داشت و کارایی خودمان و خانواده را مجدداً احیا میکنیم.

پس از اقدام اولیه و به وجود آمدن استقلال و خانواده میتوانیم در مرکز مشاوره شمال تهران (مکث) با توصیف کشمکش ها و علل تعارض های بین خود و والدین و همچنین شرکت در جلسات خانواده درمانی، جایی که افکار و احساسات تحت کنترل است و رابطه متقابل و محترمانه است، خودمان و خانواده مان به حرف زدن با یکدیگر بنشینیم.

با این شرایط میتوانیم نقش خودمان را در کشمکش در خانواده ببینیم و بدانیم که خانواده چگونه وضع فعلی را تقویت میکند.

به مرور و آشنایی با این عوامل بدانید که چگونه میشود بر مشکلاتی که خانواده را تحت تاثیر قرار میدهد فائق آمد.

پس از گذراندن این مراحل، توجه به افزایش تعداد تعاملات مثبت خانواده از طریق طرح ریزی فعالیت هایی نظیر توپ بازی، پینگ پنگ، ماهیگیری یا انجام یک کار مشترک بین اعضای خانواده که هم تعامل چند نفره در آن وجود داشته باشد و همکاری و صمیمیت بین آنها را هم بیشتر کند.

اعضای خانواده میتوانند برای طرح ریزی و اجرای فعالیت خانوادگی با یکدیگر مذاکره کنند و پس از آن، از احساس تازه پس از پیوستن و ملحق شدن به یکدیگر گزارش خودشان را بدهند.

علت و درمان کشمکش طولانی در خانواده

از نظر دکتر روانشناس در حین انجام این رفتارها که باعث به وجود آمدن انسجام و همبستگی بین خانواده میشود، وجود یک مشاور خانواده برای شناسایی نقشی که رفتار وابستگی شیمیایی به عنوان جرقه کشمکش خانوادگی بازی میکند مهم است.

در این شرایط هر عضو خانواده نقش خود را در خانواده به طور مصور نشان داده و سپس آن را توصیف میکند.

پذیرفتن مسئولیت رفتار برای هر شخص دستاوردی است که در این مرحله به وجود می آید. در واقع اگر یک دلیل اصلی کشمکش در خانواده تنبلی یکی از افراد در خانه بوده، آن فرد به مرور متوجه نقش خود در کشمکش و توصیف نقش خود و بنابراین قبول مسئولیت رفتار اشتباه خود شود؛ پس به همین میزان مدام از کشمکش در یک خانواده کم میشود؛ زیرا هر کسی نقش خود را دیده و خودش مسئولیت رفتارش را قبول میکند و به بازبینی رفتارش می پردازد.

آموزش تمامی اعضای خانواده در این زمینه که معمولاً برای تغییر در سبکهای ارتباطی با یک فرد دیگر مقاومت بالایی وجود دارد و این که تغییر تلاش جمعی توسط کلیه اعضای خانواده را میطلبد، از وظایف مشاور خانواده است که مراجعین را به بهبود روابط ترقیب میکند.

مرکز مشاوره شمال تهران (مکث) برای کشمکش های خانوادگی و مشکلات مختلف به وجود آمده در خانواده، با داشتن دکتر روانشناس با سابقه در زمینه خانواده درمانی می تواند کمک شایانی برای بر طرف کردن مشکلات آن برای شما بکند.

افزودن نظر:
captcha