22006198 021

خصوصیات زنان متولد بهمن ماه چیست (یونگی)

خیلی بد بد متوسط خوب عالی
(26 رای)
خصوصیات زنان متولد بهمن ماه چیست (یونگی)

خصوصیات زنان متولد بهمن ماه چیست (یونگی). اگر به دنبال غافلگیر کردن خودتان میگردید خصوصیات زن متولد بهمن ماه را مطالعه کنید. زن متولد بهمن ماه زن غافلگیر کننده ایی است، زیرا در عمل نمیتواند آرامش و آسایش را یکجا تجربه کند. به همین دلیل مدام در پی انجام رفتارهای متفاوتی است که دیگران با دیدن این رفتارها غافلگیر می شوند. ناگفته نماند که این نحو از خصوصیات زنان متولد بهمن ماه برای خودشان بسیار عادی است و جزو رفتارهای روزانه شان محسوب میشود. اما دیگران با دیدن این رفتارها ممکن است غافلگیر شوند و تعجب کنند.

خصوصیات مثبت زنان متولد بهمن ماه

اگر به دنبال خصوصیات مثبت زنان بهمن ماه هستید بهتر است بدانید که این گروه از زنان به علت رفتارهای غافلگیر کننده ایی که دارا هستند عمده رفتارهایشان به رفتار مثبت نسبت داده نمیشود. اما آنچه از نظر یک انسان سالم بسیار حائز اهمیت است میزان شفافیت در زنان متولد بهمن ماه است. شفافیت در رفتار و در واقع زندگی کردن به سبک خودشان و آنچه که هستند مهمترین موضوعی است که در افراد بسیار کمی دیده میشود.

اگر هر فردی بتواند روان خود را به این شفافیت برساند وبدون سانسور زندگی کند در واقع شرایط سالمتری را در زندگی پیش گرفته است. زن متولد بهمن ماه میتواند خود را به واضح ترین شکل ایفا کند و خشم، شادی و عشق خود را سانسور نمیکند و با علاقه بسیار زیادی خود را زندگی میکند. این خصوصیت میتواند به چشم اکثر افراد جامعه رفتاری ناپسند باشد اما مهمترین اصل در زندگی شناخت خود و زندگی کردن به شیوه خود است.

زنان متولد بهمن ماه

خصوصیات منفی زنان متولد بهمن ماه

یکی از خصوصیات مهم زنان متولد بهمن ماه یا نقطه ضعف زن بهمن ماه بیتفاوتی به موضوعات اطراف خود است. این گروه از زنان به افراد پیرامون خود نیز به همان میزان میتوانند متفاوت باشند که به مسائل اطراف خود بی تفاوت هستند. اگر یک زن متولد بهمن ماه احساس شدید عاطفی به فردی پیدا کند قطعاً در رفتارهای او تفاوت عجیبی ظاهر نمیشود و یا اگر فردی او را عاشقانه دوست داشته باشد نمیتواند مطمئن باشد رفتار زن متولد بهمن ماه با او یک دست باشد و امکان بی تفاوتی های بسیاری از طرف زن متولد بهمن ماه برای هر فردی که او را دوست خواهد داشت به وجود خواهد آمد.

آیا زنان بهمن ماهی سرد هستند؟

زنان متولد بهمن ماه ظاهراً زنانی سرد و بی روح هستند که امکان هر رفتار عاشقانه و محبت آمیزی را فقط از آن شیوه ایی که خودشان میپسندند ترجیح میدهند. روابط سطحی و آنی جزو روابطی هستند که در خصوصیات زنان متولد بهمن ماه به وفور به چشم میاید. از این رو این گروه از زنان نمیتوانند اعتبار بالایی در روابطشان با دیگران برای خود کسب کنند و هر فردی که در رابطه با این زنان باشد مدام دچار این سرگشتگی است که آیا میتواند رابطه خود را با او حفظ کند و یا خیر؟

زنان بهمن ماه در ازدواج

زن متولد بهمن چه مردی را دوست دارد؟ با تعاریفی که از یک زن بهمن ماهی در مورد خصلت های منفی رفتاری او داشته ایم باید بیان کنیم زنان متولد بهمن ماه در هر شکل از ازدواج (سنتی و یا غیر سنتی) صرفاً یک رفتار مشخص از خود نشان میدهند. در واقع این گروه از زنان علاقه چندانی به فرزند پروری ندارند، اما اگر ناخواسته فرزندی داشته باشند مادری مهربان و دلسوز برای او خواهند شد.

نکته مهم در ازدواج با زنان بهمن ماهی در چیست؟

زنان متولد بهمن ماه دچار نوعی احساس رهایی هستند و از هر نوع گره عاطفی و تعلقاتی که بتواند فکر آنها را درگیر کند دوری میکنند. اما نکته مهم در ازدواج های این گروه از زنان این است که اگر خود به شخصه دلبسته فردی شوند قطعاً باید با او وارد بحث ازدواج شوند.

نوعی از احساس رهایی در زنان متولد بهمن ماه وجود دارد که اراده ایی از خواستن نیز درگیر آن است، این گروه از زنان به هر وسیله ایی که باشد میتوانند مرد ایده آل خود را تبدیل به شریک زندگیشان کنند و در کنار او زندگی کنند. اما لازم به توضیح است، خانه داری، همسر داری و فرزند پروری از علایق زنان بهمن ماه نمی باشد و صرفاً احساس نیازهای غریزیشان است که آنها را مجاب به بودن در کنار مرد ایده آلشان میکند.

زنان بی تفاوت و بی احساس

هنر در زنان متولد بهمن ماه

وجود احساس آزادی و بی قیدی غریزی در زنان متولد بهمن ماه باعث میشود بتوانند تعلقات روحی خود را در هنر و یا علم جستجو کنند. از دیگر خصوصیات متولدین بهمن ماه میتوانند هنرمندانی با مهارت و خلاق باشند که در هنر خود غرق شوند و احساس بالغ بودن را در هنر و علم خود تجربه کنند. رشد و تعالی در زنان متولد بهمن ماه میتواند احساس خوشایندی را در این گروه از زنان به وجود بیاورد و قطعاً زنان متولد بهمن ماه در گروه های هنری که به آن تعلق دارند احساس خوبی را تجربه میکنند که هیچ جای دیگری نمیتوانند آن احساس را بیابند.

خصوصیات زنان متولد بهمن ماه چیست (یونگی)

اگر بخواهیم کهن الگوی زنانه زنان متولد بهمن ماه را جستجو کنیم قطعاً تشابهات فراوانی با زنان آفرودیت که هستیای بالایی دارند در آنها وجود خواهد داشت. زنانی که تماماً نقش آفرودیت ندارند و کهن الگوی دوم شخصیتشان تعارض بالایی با کهن الگوی اولیه شان دارد نمیتوانند احساس خوشایندی را در خود تجربه کنند. با این تفاوت که زنان متولد بهمن ماه هم آفرودیت و هم هستیای خود را به بهترین شکل خود زندگی میکنند. در واقع زمانی که نیاز به احساس رهایی دارند در نقش آفرودیتی خود غرق شده اند و زمانی که نیاز دارند احساس آرامش و احساس روحانی و بی تعلقی از مادیات و این دنیا را داشته باشند در کهن الگوی هستیای خود غرق میشوند.

کهن الگوی آفرودیت

اهمیت پرورش کهن الگوی هرا در زنان بهمنی

زنان متولد بهمن ماه نیاز دارند بیش از آنچه که احساس رهایی را در خود تجربه کنند نیازمند احساس تعلق و رشد این احساس در خود هستند. بنابراین نیازمندند که کهن الگوی هرا را در خود به بهترین شکل پرورش دهند. با این توضیح که کهن الگوی هرا و یا همان کهن الگوی زن ازدواج میتواند این وجه از شخصیت را در زنان بهمن ماه رشد دهد که بتوانند در ازدواج و یا نقش همسر بودن با توانایی بیشتری وارد شوند و احساساتی را که نتوانسته اند به خوبی تجربه کنند را نیز تجربه کنند.

نکته مهم

از آنجایی که شناخت کهن الگو های یونگی باعث میشود هر فردی بتواند به این تشخیص برسد که در کدام وجه از شخصیت خود بالغ تر و در کدام وجه از شخصیت خود رشد نیافته است که بتواند با این شناخت احساسات تجربه نکرده خود را تجربه کند و همچنین بداند تعارضات خود را پیدا کند و به این درک برسد چگونه میتواند با تعارض کمتری زندگی کند.

نادیده گرفتن دیگران توسط زنان بهمن ماهی

زن متولد بهمن ماه شاید خود به صورت مداوم احساس آرامش، آسایش و رهایی زیادی را تجربه کند اما قطعاً در بسیاری از موارد در زندگی خود میتواند دیگران را برنجاند و یا به صورت ناخودآگاه آنها را نادیده بگیرند که این نادیده گرفته شدن باعث میشود خود نیز در اکثر مواقع شاد و سرحال به نظر نیاید.

پذیرفتن رشد در کهن الگوی جدید

هر فردی با پذیرفتن کهن الگوی رشد نیافته خود میتواند قدم مهمی در رشد شخصیت خود بردارد و این اقدام باعث میشود به میزان قابل توجهی از سردرگمی او کاسته شود بنابراین بهتر است از رشد هراس نداشته باشیم و تحمل تغییر را در خود ایجاد کنیم.

زن متولد بهمن ماه با شخصیت ISFP در تست MBTI

زن متولد بهمن ماه بیشترین خصوصیات از گروه زنان ISFP را دارا است اما با همین خصوصیات نیز ترکیب واضحی از INFP را نیز دارا است. زن متولد بهمن ماه با این خصوصیات شخصیتی بسیار با نمک، جذاب و پر شور است. دست و دلباز است و از هر آنچه که میبیند لذت میبرد. زن متولد بهمن ماه با ترکیب شخصیتی INFP میتواند لذت جو و بی قرار نیز باشد. تعهد نداشتن و پر شور و حرارت بودن از جمله خصلت های این گروه از زنان است که میتواند آنها را در رده کارهایی همچون روابط عمومی و یا تور لیدری قرار بدهد.

معاشرت های زنان بهمن ماه

زن متولد بهمن ماه از لحاظ معاشرت با هر قشر و گروه و سن و سالی میتواند به آسانی ازتباط برقرار کند و تنها نکته مهم در ارتباطشان با دیگران خواست قلبی زنان متولد بهمن ماه است، در غیر اینصورت اگر مایل نباشند به هیچ وجه وارد هیچ سطحی از رابطه با دیگران نخواهند شد. زیرا زن متولد بهمن ماه را نمیتوان محبور به کاری کرد که مایل به انجام آن نمیباشد.

زن بهمن ماه و شغل و حرفه

همانطور که پیش از این اشاره کرده ایم زن متولد بهمن ماه در مشاغلی که هیجان و جا به جایی در آن وجود دارد احساس بهتری خواهد داشت. ساکن بودن و غیر پویایی برای زنان متولد بهمن به هیچ وجه خواستنی نیست و میتواند آنها را از انجام هرکاری بازدارد. علایق دختر متولد بهمن به کارهای فروش بیشتر است.

نتیجه

زن بهمن ماه با این وجه از MBTI خود میتواند کمی بر روی صبر و قرار خود کار کند و یا اگرمایل به داشتن نتیجه بهتری برای شغل خود است اختصاصاً در مشاغلی بماند که با خصوصیات اخلاقی اش سازگاری داشته باشد که دچار نقض نشود.

سوالات متداول

1. خصوصیات بارز زن بهمن ماه چیست؟
زنان آرام اما بی تفاوت و این بی تفاوتی نشان از بی حوصلگی ندارد بلکه نشانه نوعی درونگرایی است که زن بهمن ماه مایل به تجربه آن است. خودشناسی و خود تحلیلی از خصوصیات بارز زن بهمن است.

2. رگ خواب زن بهمن ماه چیست؟
درک عمیق احساسات میتواند رگ خواب زن متولد بهمن ماه باشد. اگر زن بهمن ماه را درک کنید و با او شفاف و مهربان باشید و خوبی های او را ببینید بدون هیچ لطف دیگری رگ خوابش را به دست آورده اید.

3. چه مردی مناسب زن بهمن ماه است؟
مردان مهربان با قلبی بزرگ که دارای نشانه هایی از صبوری و عطوفت هستند مردان خوبی برای زن بهمن ماه هستند که میتوانند آنها را به تعادل و آرامش برسانند و از اضطراب جدا کنند.

4. تعریف کهن الگوی زن بهمن ماه چیست؟
کهن الگوی هستیا یا خدا بانوی معنویات، کدبانو و خانه دار، دارای بینش روحانی و ساده،درونگرا و دارای ادراک غریزی و حس کمال و یگانگی درونی و در عین حال جذاب و فریبنده.

نظرات کاربران:
مریم
پاسخ به این نظر
1402/11/15

من به عنوان یه خانم بهمن ماهی یه نکته ی فوق مهم رو که اشاره بش نشده میگم اونم سال تولده مثل سال خوک که بشدت وفادارن و صداقت زیادی دارن یا سال گاو و... این رو قبول دارم که آزادی از نون شب برامون واجب تره اما اگه عاشق بشیم و همسرمون دلمون بدست بیاره عاشقانه به زندگی می چسبیم و منم مثل خانم های دیگه متولد بهمن اهل کار خونه و تمیزکاری نیستم اما شور و هیجان درونی خونه بدست ما مزین میشه و در مورد مادری باید بگم از اونجاییکه سال خوک هستم خیانت که درونمون صفر هست و عاشقانه دوست دارم درد و لذت مادری رو تجربه کنم و حتی فکر اینکه بچم گریه کنه و نتونم شیرش بدم دیوونم میکنه و این سطح عمیق احساسات ما رو نشون میده پس چه بهتره که انتخاب درستی داشته باشیم صرفا به ماه تولد بسنده نکنیم و سال تولد و خلقیات و فرزند چندم بودن رو بش توجه کنیم و قلق بهمن ماهی رو بدست بیاریم تا هر دو طرف توی رابطه ارامش داشته باشن

0 0
سحر
پاسخ به این نظر
1402/10/18

هیچ وقت نمیتوانی یه بهمن ماهی را بشناسی درون گرا ، رگ خوابش ازادیشِ بفهمه کسی میخواد نظرشو بهش تحمیل کنه حتی به ضررش هم باشه با طرق مقابل قطع رابطه میکنه

0 0
ستاره شباهنگ
پاسخ به این نظر
1402/7/12

کی گفته زنای بهمنی هستیا تایپن؟ اتفاقا آفرودیت تایپای خالصین. نسبت به بچه شون حسودن و چشم دیدن هیچکس رو ندارن. خیلی ام حسود و عقده این.

0 1
میلاد
پاسخ به این نظر
1402/7/2

من متولد تیرم و نامزدم متولد بهمنه تقریبا میشه گفت خیلی مغرور و خوخواه ولی واسه بقیه آدما نه واسه من اتفاقا چون سخت بدست اومد عاشقشم ، از هر نظر نسبت به متولدین ماه های دیگه سره، من دوس دختر ماه های دیگه زیاد داشتم همه‌شون یه ایراد یا چند ایراد اساسی دارن اما دختر بهمنی رو اگر بدست بیاری ، جفت شیش اوردی، واقعا از نظر اخلاق معرفت مهربونی، شور جنسی خدا هستن خدا ، و تفاهم صد در صد داریم با هم البته اینو بگم که من تقریبا دوسال صبر کردم و تلاش کردم تا بدستش بیارم ، اونم منی‌ که خودم خیلی مغرور بودم و خیلی سخت پسند و جواب‌رد به هرکس سمتم میومد دادم ، خودم عاشق این دختر شدم و الان احساس میکنم خوشبخت ترین مرد دنیام پس اینقد چرت نگید، اگه یه دختر بهمنی هرکاری باهاتون کرده ،ولتون کرده، بدرفتاری کرده، به هیچ جاش حسابتون نکرده .... خب حتما دیده در حد و اندازه‌ش نیستید ، پس بیخیال شید برید با یه شهریوری‌ و اسفندی در حد خودتون تا خیانت و بدرفتاری نبینید

3 0
حسام
پاسخ به این نظر
1402/4/6

یه توصیه میکنم به تمام اقایون اگر میخوایین طعم خوشبختی رو بچشین فقط برید سمت دختر اسفند ماهی یعنی اینا از خوشکلی و جذابی بعد دخترای مهرماهی تک هستن اخلاقشون محشر اونقدر مهربونن که حد نداره مال پرست اصلا نیستن خوش سر و زبونن کینه ای نیستن وقتی میگه دوستت دارم واقعااااااا داره به حدی که جونش رو برات میده اکثرا باوقار و باشرافت ان همونطور که گفتم هم دوست دختر بهمن ماهی داشتم هم زن بهمن ماهی دوست دخترم که وسط رفاقت رفت شوهر کرد چون بهش گفتم تا دوسال دیگه فرصت ازدواج ندارم و ناپدید شد زنمم که هرروز رو روانم بود و گریه میکرد و میگفت منو به ارزوهام برسون و دروغ میگفت و فحش میداد و یه وضعی بود خداروشکر با یک دختر اسفندی اشنا شدم از خوشکلی که هیچی نمیگم اونقدر مودبه که حد نداره بارها امتحانش کردم حرفش دوتا نمیشه محاله دروغ بگه ساندویچ بهش دادم شیشلیک هم بهش دادم اصلا شکم پرست نیست هرچی لباس براش میخرم بهش میاد یکروز بهش گفتم اگه گونی برنج هم تنت کنی بهت میاد وقتی کنارم راه میره واقعا بهش افتخار میکنم به تمام اقوام هم نشونش دادم هرچی میخواد براش میخرم هرجا میخواد میبرمش انقدر قربون صدقش رفتم که حد نداره بیشتر وقتا میاد خونمون وقتی من سرکارم با مامانم میرن بیرون خرید اونقدر با شخصیته که قبل اینکه من بیام خونه میره خونه خودشون دختر اسفندی بگیرید اقایون واقعااااااا بهترین هستن اقایون مهرماهی فقط اسفندی بگیرین خوشبخت نشدین منو فحش بدین دور دختر مغرور حسود کینه ای لجباز بی منطق دو روی دروغگوی بهمنی رو تمام مردا باید خط بکشن

0 3
شایان
1402/4/9

معلومه دلت هنوز پای بهمنی ها گیره اومدی اینجا بکوبونیشون اتفاقا هر چی دختر و خانوم بهمنی میشناسم یکی از یکی قشنگتر و مهربون تر و صادق تر اینا انقدر پاک و بی‌ریا و رها هستن که تو دلشون هیچی نیست فقط باید رگ خوابشونو بگیری دستت نامزد خودمم بهمنیه پول براشون مهم نیست فقط صداقت و محبت باید داشت و اولویت اول زندگیت باشه سخت میشه بدستشون آورد اما اگه عاشقت بشن خیلی بامرامن تو عشقشون کم نمیزارن درسته که دلربا و فریبنده ان اما خوب ذاتی بلدن دل ببرن اما دلشونو ببری براشون بت میشی باید حمایتشون کرد و کنارشون بود بهشون پرو بال داد و محبت کرد بعد شمارو به قدرت میرسونن عالین بخدا ... از من به دوستان نصیحت به این فالها اکتفا نکنید فقط رگ خواب طرف دستتون باشه .بدرود

2 1
حسام
پاسخ به این نظر
1402/4/6

دوست دختر بهمن ماهی داشتم زن بهمن ماهی ام داشتم خصوصیات مشترکشون حسادت بسیار زیاد مخفی کاری طوریکه راحت میتونی مچشون رو باز کنی زیر اب زنی که تو ذاتشونه حتی زیر اب باباهاشون رو میزنن دوست داشتنشون تا زمانیه که براشون منفعت داشته باشید بعدش ولتون میکنن کلا با مادرهاشون مشکل دارن با پدرهاشون سرسنگینن و نمیتونن ارتباط بگیرن پول پرست نیستن اگر جزو زنهای بد دهن باشن فرقی به حالشون نمیکنه میبندن به فحش ناموسی خیلیاشون ادای ادمای باشعور رو در میارن در واقع بیشعورن مثل ریگ دروغ میگن ادمای به شدت ترسویی هم هستن از ترس زیاد مدام دروغ میگن و تمام لحظات زندگیشون یا دارن مخفی کاری میکنن یا دروغ میگن دست اخرم لو میرن با من مهر ماهی که نمیتونن بسازن با مهرماهیا کلا نمیسازن تا جاییکه میدونم با هیچکس نمیسازن بسکه بهونه میگیرن و لوس تشریف دارن هم مردهاشون هم زنهاشون کینه ای ان اونقدر شدید که تا انتقام نگیرن ولت نمیکنن اصلا بخشش تو ذاتشون نیست هر ادمی که میخواد بیچاره بشه یا زن مرد بهمن ماهی بشه یا زن بهمن ماهی بگیره قشنگ زندگی رو براتون جهنم میکنن بسکه بی منطقن

0 2
دیاکو
پاسخ به این نظر
1402/2/15

با خانوم های بهمنی زیادی در ارتباط بودم . همه شون حسود و عصبی شخصیتشون تو داشته هاشونه مثل خونه ماشین طلا اینارو که داشته باشه ند اروم هستند تو بحث ها همیشه دوست دارند برنده باشه ن اینم که میگن رها هستن رها مثل پروانه نه اینا کلن دوس دارتد خیانت کردن رو از دو موردشون شنیدم که میگفتن مثلا موقع سکس دوس دارم با رفیقت هم باشه م .یعنی حالم بهم میخوره از هرجی بهمنیه افتاد جلو دستتون رحم نکنید چون اونا رحم نمیکنند

1 3
فاطمه
پاسخ به این نظر
1401/11/28

منم یه بهمنیم درسته یکم مغروریم خودشیفته هستیم اما اونقدرم پول دوست نیستیم من خودم دیونه وار عاشق خانوادم هستم پولم مهم نیست برام اما شما واقعا حسودین که این همه چیزای بد دربارع امون گفتین این همه ماه هست همش این بهمنیااا بدن حیف این وقت که این چرنیاتو نوشتین حیفش واقعا

2 1
دختر بهمن ماهی
پاسخ به این نظر
1401/10/4

اینا رو واقعا از کجا آوردید ؟ من به عنوان یک دختر بهمن ماهی و کلی دوست بهمنی نقض می کنم 70 رصد مطالب رو اتفاقا رو راست ترین، بی شیله پیله ترین، وفادار ترین و متعهد ترین زن ها بهمنی ها هستند خیلی هم بچه دوست دارن اتفاقا من بهمنی که با همه دلش بخواد باشه ندیدم اتفاقا اصرار دارن به تک پر بودن ممکنه سال ها تنها باشن اما با هرکسی نمیرن تو رابطه

2 2
Hossein
پاسخ به این نظر
1401/9/14

زناشون خیلی بی ادب و پر رو هستن چندین بار تو زندگیم بودن اصلا نمیشه بهشون اعتماد کرد به راحتی رو دارن

2 4
پویان
پاسخ به این نظر
1401/7/30

برای کسانی که اطلاعی ندارن و میگن طالع بینی خرفاته میگم: طالع بینی مربوط به علم نجوم و ستاره شناسی میباشد که قوم مایا پیشرفت زیادی تو عصر خودش داشته راجبش از لحاظ فیزیک کوانتوم و متافیزیک در هر ماه سال خطوطی از یه سری ستاره به شکل خاصی در میاد مثلا خرداد به شکل دو پیکر میشه حالا این اشکال انرزی خاص خودشو داره به سمت کره زمین میفرسته و روی نوزادانی که تو اون زمان به دنیا میان تاثیراتی میزاره که خلق و خوی خاصی میگیرن حالا من با جزییات نگفتن خواهشا کمی اطلاعات خود را بالا ببرید ذهن رو باز کنید بعد بگید طالع بینی خرافاته و از نادانی نباشه

1 0
علی
پاسخ به این نظر
1401/7/29

این حرفا چیه .خیلی هم خوب و خانم هستن .مومن و نجیب و صبور و فهمیده و ...نیاز دارن مرد مهربونی عمیقأ اونا رو درک کنه بعد ببین چه ها که نمی‌کنند .خیلی هم جذاب و خوش صحبتن

1 2
نگار
1402/3/28

سلام واقعا ممنون درست گفتید با افتخار منم یه بهمنیم و چرت و پرتای هرکسی که بد گفتن برام سر سوزنی ارزش نداره????

0 1
زینب
پاسخ به این نظر
1401/7/22

من یه زن بهمنی هستم،بعضی از خصوصیات مثبت و تا حدودی منفی‌اش رو گاهی بروز میدم بی تفاوت نیستم نسبت به موضوعات سطحی ،بی اهمیت چرا بی تفاوتی ،درک بالا ،جذابیت و دایره وسیع ارتباط با دوست،همکار و علی الخصوص خانواده دارم،مال درست نیستم اصلا ولی زیرکی اقتصادی خاصی در کنار همسر خرداد ماهی ام کسب کردم،لجباز نیستم،عوضش آدم بسیار با انعطافی ام،ازادی فکر و اندیشه پرها بودن از قید و بندهای دست و پاگیر،ولی هرگز ولنگاری و تعصب رو تایید نمی کنم،باید مطالب این س آیت در م رد زن بهمن ماهی بازنگری بشه، البته همه چیز در زندگی نسبی ست و مطلق سیاه و سفید در مورد هیچ رفتاری صدق پیدا نمیکنه،مطالب سایت و بعضی از نظرات تهاجمی وغیر عادلانه ست،دوستان من ،جهت گرفتن آرامش به قول خودشون همراه یکبار نیاز به دیدنم دارند،همسرمن بارها اینو به زبون آورده که چه آرامشی رو در کنار من حس می‌کنه و....

1 2
نصرالله
1402/12/1

سلام من خرداد ماهی هستم یکم کمکم کنید واسه شناخت خانوم بهمن ماهیم تشکر

0 0
Fatemeh,A
پاسخ به این نظر
1401/6/9

این چرتو پرتا چیه نوشتید چرا چرند میگید کی گفته بی احساسن پایبند هیچی نیستن کی گفته علاقه به خانواده ندارن کی گفته وابسته نمیشن کی گفته مغرورن سردن درونگران کی گفته دوس دارن همش ازاد باشن یا اینکه لجبازنو حرف کسی و نمیفهمن متاسفم بابت اینهمه چرتو پرت ک درمورد ماه بهمن نوشتید من ی دختر بهمن ماهیم ک همه ی اینارو تکذیب میکنم نویسنده با بهمن ماهیا مشکل داره

4 2
فرید
پاسخ به این نظر
1401/5/6

ضربه شدید ی خوردم از یه دختر بهمن ماهی خودش هم فامیل بود واقعا از این ماه نفرت دارم وبس

2 3
masiharad
1401/11/10

دقیقا من هم همینطور

1 2
ن
پاسخ به این نظر
1401/4/5

اینا همه اش چرت و پرته! من یه دختر بهمن ماهی هستم، ولی حتی یکی از این خصوصیاتی که اینجا نوشته در مورد من درست نیست!!!

1 2
Bahar
پاسخ به این نظر
1401/2/29

با بعضیاش موافقم ولی خیلی ام حقیقت ندارن بهمنی ها مسئولیت پذیرند

2 0
ati
پاسخ به این نظر
1401/2/18

والا من بهمنیم و شوهرم مردادی کاری باهام کرد که هیچ مردی با یک حیوون نمیکنه فقط القا میکرد وفاداره و دوسم داره ولی در رفتارش کوچکترین دوست داشتنی نبود فقط همون دوسال اول که میخواست مخمو بزنه و عقدم کنه اخرشم بعد 8 سال تو سخت ترین و تاریک ترین مرحله ی زندگیم منو ترد کرد ....و منم از این رابطه ی سمی ناخودآگاه در اومدم و خداروشکر میکنم چه لطف بزرگی در حقم کرده که تنهام گذاشت و رفت ///

0 0
بهمن ماهی
پاسخ به این نظر
1400/12/25

من دختر متولد بهمنم، ولیکن این ویژگی های بد که دوستان گفتن رو ندارم، مثلا اصلا مالدوست و پولکی نیستم، خودخواه نیستم و لجباز نیستم و...اینها بیشتر از ماه تولد به چیزهای دیگه بر میگرده

0 0
ناشناس
پاسخ به این نظر
1400/11/24

اول همه میگم همه رو نمیشه با یه چسم دید، خیلی ها رو خودشون کار میکنن و به شدت نوفق میشن اما از تجربه ام بگم: چندین زن بهمنی، بیشتر از 5 تاشونو میشناسم که به شدت حسودن و چندتا مرد بهمنی که حسودن و حسادتشون تو زندگی بقیه تاثیر مخرب فراوان و توی موردی نابودی دو تا زوج رو دیدم داشته بسیار احساس ناامنی میکنن، سریع نگران از دست دادن امنیتشون میشن حسادت و ترس از دست دادن امنیت رو اگر عمیق بشناسیشون تو تمام ابعاد زندگیشون میبینم (گاهی خودشونم اعتراف میکنن) بسیار زودرنج هستند (گاهی نشون میدن گاهی نه)، شباهت هایی با مهر و خرداد دارن تو زمینه عدم امنیت اما تو همه وب سایت های داخلی و ایرانی حرفی از حسادت بهمنی ها نیست.... ولی من با این حسادت ها زندگی کردم، از اعضای خانواده تا دوست و همکار.... شدیده... به خاطر حسادتشون اصلا باهاشون ارتباط نمیگیرم، خیلی برام سخته با آدم زودرنج و حسود ارتباط داشته باشم بنابراین از خصوصیات مثبتشون محروم میشم اما اگر حسادتشون براتون تو ارتباط مشکلی ایجاد نکنه، میشه به عنوان تحلیلگرای مالی روشون حساب کرد، وقتی حس شادابی دارند، شما هم حس شادابیشون رو میگیرن و انرژی خوبی میدن مثل سایر امنیت ها امنیت مالی هم براشون خیلی مهمه، پس روش تمرکز میکنن و از اونجا که زیرک هستند تو بدست آوردن مال و تجربه موفق هستن

0 1
سعید
1401/11/12

شک ندارم شما یکی از اون دخترایی هستی که حسادت شدیدی داره اونم نسبت به یک بهمن ماهی ،از نحوه پیام تابلوئه????دخترای بهمن ماهی آنقدر رها هستن که فکر حسادت به دیگری رو ندارن،اتقاقا آنقدر هم خوش مشرب و مهربون هستن که لنگشون نیست

1 0
اسمان
1401/8/1

ببخشید ها ولی شاید مشکل از خودتون باشه که همه رو حسود میبینین اصلا حسادت در رفتار بهمنی ها نمیگنجه شایدم مردادی هستی که همه رو حسود میبینی بهتون خوبی میکنین میگین از حسودیه بدی میکنن میگین از حسودیه

2 0
ناشناس
پاسخ به این نظر
1400/11/2

سلام من متولد نیمه ی دوم بهمنم یادم میاد خیلی خواستگار داشتم و در بین اونا افرادی بودن که از جنبه ی اقتصادی قوی بودن و دست و دلباز اما هیچوقت ملاک انتخاب من پول نبود.شاغل بودم گواهینامه داشتم ماشین داشتم در کل دخترفعال و پویایی بودم دلم میخواست همسرم یه آدمی باشه که حقیقتا دوستم داشته باشه و عاشقم باشه اما متاسفانه با کسی ازدواج کردم که یه آدم بی عاطفه و بی احساسه این در حالیه که من هیچوقت اعتقاد به مهریه سنگین نداشتم گفت عروسی نگیرگفتم باشه گفت شاغل نباش قبول کردم البته بعد از به دنیا آمدن بچه شغلم کنار گذاشتم اما الان مدام میگه پشیمونم چه اشتباهی کردم . درسته هیچوقت پول آدما برام اهمیتی نداشته ولی وقتی میبینم اموالشو از من پنهان میکنه و در حالی که توانشو داره امکانات بیشتری در اختیارمون قرار بده و نمیده ناراحت میشم و به فکر فرو میرم که من مثه یه کنیزم تو خونه ی این مرد ،برم مهر ناقابلمو به اجرا بزارم همه چی رو تموم کنم اما بازم میگم نه ...ولی مطمئنم دارم اشتباه میکنم باید جدا بشم... مال و اموال داره ولی انبارداره اینا رو تو زندگی ازش استفاده نمیکنه ۷ساله دارم بهش میگم خب بی عاطفه و بی احساسی باشه قبول خب لااقل یه ماشین خوب بخر یه خونه ی خوب بخر ندار که نیستی ولی اصلا گوش نمیکنه... پشیمونم چه اشتباهی کردم...

0 0
سامان
پاسخ به این نظر
1400/10/27

نمیدونم واقعا چی بگم.من متاهل بودم و با ی خانوم که بهمن ماهی بود و ۴سال ازم بزرگتر بود و مطلقه بود دوست شدم.بعد ۵سال در اوج عشق و مهربانی ترکم کرد.جالب اینجاست که ازم میخواست که از زنم جدا بشم که منم این کارو کردم و دقیق ۹۰ ترکم کرد.

1 0
Sama
1402/7/17

اخی بیا خودم زنت شم

0 0
مهرنوش
پاسخ به این نظر
1400/9/4

چقدر این ماه شاکی داره حسابی شلوغ شده تو ماههای دیگه خلوت تره .خوب با این حساب یه خصوصیت دیگه به بهمنی ها اضافه شد باعث و بانی تمام شکست عشقی ها پیدا شد اگه بهمنی این کار و نمیکرد هیچ ماه دیگه ای جور شو نمیکشید حالا باز هم بشینید از بدی های بم بهمنی ها بگید

5 0
فا
پاسخ به این نظر
1400/8/28

من متولد بهمنم بنظرم آدم با کار کردن روی خودش میتونه توی هرنقطه ای که هست رشد کنه من موزیسین و مشاور سلامتی هستم کتاب زیاد میخونم و اهل معنویات هستم اطرافیانم به شدت دوستم دارن و زیاد روم حساب میشه توی روابط عاطفی فقط مردی جذبم میکنه که خیلی پخته و آگاه و مهربان و باصداقت باشه مال و اموال هیچوقت به چشمم نیومده البته من آخر بهمنم شاید بی تاثیر نیست

0 0
محمدامین
پاسخ به این نظر
1400/8/19

سلام متولدین این ماه واقعا آدم های بی روحی هستن بعضی وقت ها هم انقدر احساسی که آدم میمونه خودم متولد تیرم خانومم که بهمنیه . با هم تفاهم داریم ولی بعضی وقتا اصلا کوتاه اومدن فوق العاده ناحوره

0 2
حامد
1401/2/1

سلام منم متولد تیرم و خانمم بهمن ماهی،بعداز ۲۰ سال زندگی(کوتاه اومدن من) حالا با یه پسر ۲۰ ساله با یکی دوست شده و میگه من از اولم از تو خوشم نمیومد،به چی وفادارن نمیدونم ،اینکه توی روابط آزاد باشن و بعد با دوست تو بریزن روی هم و حالام بگه من فقط طلاق میخام این وفاداریه ایا؟؟؟؟؟؟؟؟

2 1
صالی
پاسخ به این نظر
1400/8/9

من دختر بهمنیم و تمام این خصوصیاتی که نوشته شده رو دارم.خود خواهم منافع جو هستم.لجبازم.پول دوستم.بی تفاوتم.مغرورم.و‌واقعا اگ‌از کسی خوشم بیاد وفادارم......

1 2
MAHSA
پاسخ به این نظر
1400/7/29

شاید ما بهمن ماهی ها خوخواه باشیم ولی دیگه انقد بد نیستیم ما بیشتر دوست داریم آزاد باشیم و از غید و بند خوشمون نمیاد ولی در عین حال وقتی یکی دوست داشته باشیم همه جوره بهش وفاداریم و فقط نمیتونیم احساساتمونو راحت بیان کنیم

5 0
رها
1400/11/3

دقیقاااا.. درست گفتی

1 0
مرادی
1400/10/7

با شما موافقم بهمنی ها ازادی طلب هستن ما احساساتی تر از بقیه هستیم تو خلوتمون فقط نمیتونیم احساساتمونو خوب بیان کنیم

2 0
zari
پاسخ به این نظر
1400/6/24

من بهمنیم ولی خیلی به چیزایی که نوشته شبیه نیستم البته من اخر بهمنم

3 0
ساسان
1400/7/16

منفیه دوست دختر بهمنی دارم ۹ ماهه پدرمو در آورده هر چی‌ بهش مهربونی می‌کنم میره خونه دیگه ازش خبری نیست قهر میکنه و‌۱۰۰ تا بهونه ٫ خیلی خودخواه٫ لجباز و زیاده خواهند. با هیچکس نمیتونند کنار بیاند آخرشم تنها می مونند. خیلی تجربه بدیه با این دختر .

0 0
مصی
پاسخ به این نظر
1400/4/1

سلام دوستایی که گفتن بهمن ماهی زندگی شون رو خراب کرده لابد دیده که شما مناسبش نیستید و یه جورایی اب زیرکاه هستید تا باهاتون بد کردن وگرنه بهمن ماهی دنیای عطوفت و مهربانیه دنبال صداقت و عشق پاک و اخلاقهای معنوی هستش طبیعیه همه خودخواهی داشته باشن فقط بهمن ماهی نیست کل ماه ها خودخواهی رو دارن

5 2
Fatemeh
1400/4/14

سلام موافقم هر ادمی بدی داره و هرکسی عاری از بدی نیس دختر متولد بهمن ماه یا هر کس دیگه من بهمنی ام و قبول دارم بعضی از خصلت های گفته شده رو دارم اما این که فقط دنبال منافع خودشونن یا پول پرستن اصلا اینطور نیس یا اگه هس درمورد من صدق نمیکنه و هرکسی هم یه اخلاقی داره و این کلا طبیعیه پس بهتره به جای انتقادهای اشتباه درباره دیگران خودمون باشیم همین.

3 0
مریم
1400/4/13

اشتباه به عرضتون رسوندن بهمن ها واقعا و حقیقتا خودخواه اند. و بین خودخواهها، خودخواه‌ترین هستند. و تمام.

3 4
بهار
پاسخ به این نظر
1400/2/17

من ی بهمنی ام و همسرم مردادی خداروشکر اونقدر باهم تفاهم داریم که تفاوت هامون تبدیل ب شباهت هامون شدن وقتی عشق و محبت و معرفت تو ذات آدما باشه وقتی آدم چشم و دل سیر باشه دیگه ماه و سال تولد میره کنار

5 0
danial
پاسخ به این نظر
1400/2/11

من یه مرداد ماهی هستم ، فکر می کردم این طالع بینیها چرند هستند و دروغ ولی عینا تو تجربه به این افراد برخوردم و دو تا بهمن ماهی تو زندگی به تورم خوردن که نابودم کردن، اولی تو ایران بود که بعد از نه سال زندگی هرچند که با همون خصوصیات آتنایی و مال دوستیش تو ایران هم اذیت می کردولی وقتی که پاش رسید آلمان خوشی زد به دلش و خیانت و دنبال زندگی خودش مثلا رفتن و بعد نابود شد و ارزش قصه گفتن نداره- دومی که بدتر از اولی با رویای لاغری و هزینه سنگین فرستادن به یکی از بهترین کلینیک های اروپا برای عمل معده ، وقتی به ارزوش رسید ، رسید به آرزوی دوم و سوم و چهارم و هر روز یه داستان و سرآخر دیگه فشار اقتصادی جوری شد که گفتم هرچی بردی بردی برو بسلامت، بهمن ماهی اصلا براش احساسات طرف مقابلش اهمیت نداره و فقط برای اهداف خودش زندگی می کنه ، شاید درک مقطعی از زمانی داشته باشه ولی حتما اونو نگه میداره که یه روزی تو سرتون بزنه ، بهمن ماهی ها اصولا هویتشون در اموال و داشته هاشون هست ، ملک ، ماشین ، طلا ، جواهر و هرچیزی باید به نامشون بشه در غیر اینصورت روزگارتون سیاه اگه دنبال زندگی جمع کردن هستید اصلا سمت بهمن ماهی نرید چون پایه برای موفقیت نیست و فقط فقط اهداف خودش مد نظرش هست و شما می تونید یه پله و نردون براش باشید

6 9
یه دختربهمنی
1400/11/7

خدا میدونه اصلا درست نیست ازشانس شما اون دخترها تحت الشعاع تربیت وفرهنگشون بودن نه بهمن ماهی بودنشون

1 0
مهسا
1400/8/20

شما تر و خشک پای هم سوزوندید.

0 0
مریم
1400/4/13

داداش حرفات درجه یک بود. جمله به جمله‌انت درست. عینا تجربه داشتم با بهمنی های زن. دیگه وقتی لیاقت مرد مردادی ندارن چی میشه گفت بهشون؟! :))) شما هم بهتره دیگه خام عاشقی هاشون نشی، انقد زیرکن میفهمن مرد مرداد چقدر سخاوتمنده، میچسبن بهش ول نمیکنن. البته تا روزی که خواسته هاشون تامینه و گزینه دیگه ای یافت نشده!

0 3
Danial
1400/4/5

سلام ساحل و محمدی عزیز ، این حق رو به شما میدم و این تایید رو که انتخاب‌های اشتباه باعث این اتفاق در زندگی من شده، اینکه آدمهای خودشیفته ای رو که فکر می کردم دست نیافتنی هستند و تلاش در بدست آوردن آنها بدون توجه به اخلاقیات آنها داشتم ، سبب این ضربه به من شد. وقتی آگاهی خودم رو نسبت به انتخابها و رفتارهای که داشتم شناسایی کردم، فهمیدم این من بودم که این انتخاب ها رو داشتم و اصلا ماه تولد اینها اهمیتی نداشت. با احترام به همه بهمن ماهی ها و با قبول همه اشتباهت و انتخاب‌های اشتباهم فرمایش های شما ها رو هم قبول می کنم. امیدوارم ، انتخاب‌های عالی تو زندگی داشته باشیم

2 0
ساحل
1400/4/5

ادما با همدیگه فرق می کنن توی محیطی که رشد کردن و ذات شون متفاوت هس ربطی به ماه تولد نداره این ما انسانها هستیم که انتخابهای اشتباهمون رو به گردن همدیگه می اندازیم منم یه دوست مردادی دارم البته به گفته خودش اگه صداقت داشته باشه شما مردادی هاچون هیجانی هستین و تعادل ندارین تو رفتارتون یه وقتایی میاد میگه تو بهترینی یه وقتایی خیلی دلم شکست بخاطر حرف های نیش دارش

4 1
محمدي
1400/2/22

خيلي شرمنده هااااا ولي شما ساده لوحين اونا چيكار كنن حتما اونا قصدشون خيربوده بعدش ديدن شما مرد ايده ال اونا نيستين فرارو بر قرار ترجيح دادن

5 3
Nazaninzahra
پاسخ به این نظر
1400/1/15

با سلام به عنوان یه بهمن ماهی میگم که خیلی خوبم و صخصیت عالی ای دارم خیلی مهربون و دلسوزم و عاشق انسانیت شدیداً صادق و وفادار بهتره اینجوری بگین که همه شون مثل همدیگه نیستن و بعضی از خصوصیات نسبی ان و همه م این خصوصیات رو ندارن؛مثل انگشتای دست که اندازه ی هم نیستن خلاصه که همه رو یکی ندونین و نبینین

5 4
یه دختربهمنی
1400/11/7

عزیزم واقعا اکثرمکن همینیم من یه طالع بینی قدیمی ازبهمن ماه خوندم همه چیز ورباره ی دختر بهمن درست بود چه مثبت ها چه منفی ها وچیزی که هست اصلااصلا سرد وبی تفاوت نیستن فقط وابسته نمیشن اتفاقا ازبس صادق ومهربونن احساس مسیولیت بالایی نسبت به ادم ها دارن

5 1
Mehrsa
پاسخ به این نظر
1399/11/17

ببخشید ولی حرفاتون واقعا راجب زن بهمنی درست نیست و خیلی تخریب کردین درحالی که اصلا اینطور نیس من دوستات بهمنی زیادی داشتم که بهترین بودن.. بنظرم نویسنده خاطره خوشی نداشته مغرضات شخصی داشته.. این متن کل سایتتون زیر سوال برده.. بهتره ادم اول فکر کنه بعد هر متنی رو از هرجا یا هر شخصی برای عموم بزاره

6 5
B. A
پاسخ به این نظر
1399/11/12

زنان بهمنی یکی از آزاداندیش ترین ها هستن. واقع بین راستگو و بدون تظاهر و خصوصیات خوب دیگر. متاسفانه شما حتی در قسمت خصوصیات خوب سعی نکردید مقداریش رو حتی بیان کنید. به نظرم با تعصب خاصی مطلب نوشتید و خوبیهاشون رو به طرزی بیان کردید که انگار بدی رو دارید به خواننده القا میکنید. متاسفانه اونچه که ما بهمنی ها رو بیشتر آزار میده تعصبات و مغز بسته افراد. به زودی بشر به افکار بهمنی ها نزدیک میشه چون ارزوی بشریت هست که البته واسه ما خاطره ست

16 6
من یه بهمنی..
پاسخ به این نظر
1399/9/22

هرگز آتنا نیستن...طبق طالع بینی اگه با کسی باشن که بفهمتشون بهترینن..که خب نوشته با مرد آذر..مرد خرداد..مرد مرداد..مرد مهر..مرد بهمن..درکل اگه علاقمند باشن میشه درستش کرد..درکل متولد هیچ ماهی بد نیستن باید همدیگرو بیابن..

6 2
یه دختربهمنی
1400/11/7

موافقم کاملا باهات

1 1
فرشته
1400/1/9

میام موهاتو دونه دونه می چینم می زارم کف دستت هاا قرساااق...هیچ وقت نفهمیدم مشکلتون با بهمن ماهی ها چی بود...خاصیم...بی بندو باریم... فکرمون آزاده....جذابیم...حریف لجبازیمون نمیشید؟؟؟ مشکل خودتونه

8 8
مهسا
پاسخ به این نظر
1399/9/12

این مزخرفات چیه راجع به دختر بهمن نوشتید هر مردی ی سرچ تو فضای مجازی کنه از دختر مردم فراری میشه بگید روان پریش و غیرعادیه خودتون رو راحت کنید دیگه اصلا این چیزهایی که نوشتید رو از کجا درمیارید دختر بهمن رو روانی و پسر بهمن رو جذاب نوشتید

10 9
حسام
1402/7/24

من تازه میخوام وارد رابطه با یک بهمنی بشم و دقیقا با خوندن اینا دودل شدم متاسفانه:(

0 0
مریم
1400/4/13

سایتو زیر سوال نبر. برو‌ روی خودت کار کن.‌همینجا هم داری بهمنی نگاه میکنی، نگاهی ازخود متشکر و من بهترینم! که ریشه در خودمحوری ذاتی بهمنی ها داره. تک تک جمله های این مقاله درست بود همه رو تحربه داشتم. با تشکر از سایت و مطالب خوبش که شکهای ما را به یقین تبدیل میکند ;)

5 1
Aboolfazl
1399/12/18

تجربه بدی بود

4 2
amir
پاسخ به این نظر
1399/2/18

واقعا ضربه ی بدی از دختر متولد این ماه خوردم.... 9 سال باهم بودیم.... قراره ازدواج که شد. به راحتی ولم کرد....

5 7
ریحانه
1400/9/13

آره من ۵ بهمنم والا خیلی از بهمنی بودن خوشحالم

1 3
مرضیه
1399/11/25

دقیقا با مگی موافقم من متولد ۱۴ بهمنم دقیقا تیپم آرتمیس و آتناس تمام خصوصیاتی که مگی گفت رو دارم ولی اینم اضافه کنم وقتی متعهد میشن به یکی کاملا وفادارن .

7 4
لیلا
1399/9/8

به خدا شانس آوردی

4 1
Magi
1399/9/5

چون میتونیم خیییلی بی رحم باشیم و اینکه گفته ارکیتایپ هستیا و افرودیت دارن کاملا اشتباهه بیشترشون یا اتنا هستن یا ارتمیس چون تو مساعل احساسی بی رحمن و جنبو جوش بالایی دارن و خیلی زود عصبی میشن و چون احساسات طرف مقابلو در نظر نمیگیرن خشمشونو نمیتونن کنترل کنن و یا کتک کاری میکنن یا بحثو دعوا معمولا علاقه دارن تو بحث برنده باشن برای همین حتی طرفو تحقیر میکنن تا پیروز شن من کلی بهمن ماهی اطرافم هس ک اینایی ک گفتم خیلی صادقه تو رفتارشون

7 5
حبیبه
پاسخ به این نظر
1399/2/10

جالب بود شاید به نظر بقیه منفی بیاد ولی اینطور نیست زن بهمن!باید برا شناختش وقت بذاره طرف مقابل در یان صورت کاملا غافلگیر خواهد شد!

12 1
ابوالفضل
1399/12/18

عصابانیت دراین ماه بسیار عجیب و خطرناکه

6 3
افزودن نظر:
captcha


تست های آنلاینتست آنلاین
آدرس مکثآدرس
تلفن مکث
رزرو آنلاین وقترزرو وقت
تماس با واتس اپواتس اپ