22006198 021

مردان متولد اسفند ماه و مقایسه با کهن الگوی یونگ

خیلی بد بد متوسط خوب عالی
(17 رای)
مردان متولد اسفند ماه و مقایسه با کهن الگوی یونگ

اگر به دنبال شناخت مردانی با دو اخلاق کاملاً متفاوت میگردید که در یک لحظه میتوانید دو شخصیت جداگانه از آنها را ببینید خواندن طالع بینی مردان متولد اسفند ماه و شناخت خصوصیات مردان اسفندی خالی از لطف نمیباشد. چگونه دل مرد اسفند را بدست بیاریم؟ برای جواب تا انتها مقاله را بخوانید.

خصوصیات کلی مردان متولد اسفند ماه

مرد متولد اسفند ماه در اولین برخورد میتواند مردی بسیار شیرین، مهربان و با خلق و خویی آرام به نظر بیاید. این گروه از مردان بسیار آرام و دلنشین هستند و شما میتوانید در اولین برخورد احساس خوشایندی را با آنها تجربه کنید. اما در همین ابتدا لازم است بدانید بهتر است مراقب خودتان باشید و گول این ظاهر همیشه مهربان را نخورید زیرا مردان متولد اسفند ماه به هیچ وجه همیشه مهربان باقی نخواهند ماند و ممکن است در یک لحظه مانند طوفانی یکباره تغییر و تحولی اساسی را در آنها ببینید و با خشمی ناگهانی مواجه شوید.

خصوصیات مثبت مرد متولد اسفند ماه

اگر به دنبال خصوصیات مثبت مردان متولد اسفند میگردید قطعاً در نگاه اول میتوانید به تمام خصوصیات مثبت آنها پی ببرید. مرد متولد اسفند در عشق خاص عمل می کند.

  1. مهربانی و خوش قلبی یکی از مهمترین این خصوصیات است.
  2. مردان متولد اسفند میتوانند به غایت بخشنده و شاد باشند.
  3. این گروه از مردان دوستان بسیار خوبی برای اطرافیانشان هستند.
  4. در نهایت آرامش در کنار دوستانشان باقی میمانند با آنها مهربانند و هر دوستی میتواند به این گروه از مردان اعتبار بدهد و در هر شرایطی روی آنها حساب کند.
  5. مرد متولد اسفند ماه بسیار دست و دلباز و خوش بین است و با کسانی که به عنوان دوست در کنار آنها وقت میگذارد بسیار بزرگوارانه رفتار میکند.

مرد مهربان

خصوصیات منفی مرد متولد اسفند ماه

اگر بخواهیم از خصوصیات منفی مرد متولد اسفند ماه صحبت کنیم باید بگوییم به همان وضوح که خصوصیات مثبت مرد متولد اسفند ماه دیده میشود خصوصیات منفی اش نیز دیده میشود.

خصوصیات منفی به شرح ذیل می باشد:

  1. در واقع در هر لحظه که مرد متولد اسفند ماه که میتواند مهربان و صمیمی و آرام باشد به همان میزان و در چند لحظه بعد نیز میتواند به همان میزان سخت و ناراحت و خشمگین شود.
  2. مرد متولد اسفند ماه دو روی سکه است.
  3. یکی دیگر از خصوصیات منفی او دقیقاً این است که میتواند به همان میزان که خوب است بد نیز باشد.
  4. مرد متولد اسفند ماه بسیار مهربان و بسیار بد اخلاق است.
  5. حال و هوا و خلق و خوی بهاری مرد متولد اسفند ماه به قدری واضح است که در هر کدام از رفتارهای او میتوان واضحا این خلق و خو را دید.

مردان متولد اسفند ماه

مرد متولد اسفند ماه در معاشرت با زنان

مردان متولد اسفند ماه معمولا معاشران خوبی برای زنان هستند. زنانی که دوستان صمیمی و هم صحبت های دلنشین و همراهان همیشگی دارند میتوانند مطمئن باشند که دوستانشان متولد اسفند ماه هستند. زیرا نشستن در کنار یک زن و گوش سپردن به درد و دل های او کاری است که در توان مرد متولد اسفند ماه است.

مرد متولد اسفند ماه زنانه وجود خود را میتواند زندگی کند و از آن لذت ببرد، بدین معنی که هر فردی در درون خود یک وجه زنانه و یک وجه مردانه دارد و برای رشد و تعالی وجود خود بهتر است هر فردی بتواند هر دو وجه از وجود خود را زندگی کند، از این رو مرد متولد اسفند ماه میتواند مردی متمرکز باشد که با هر فردی و هر کسی میتواند ارتباط مؤثر برقرار کند.

مرد متولد اسفند ماه در شغل و حرفه

شاید کمی تعجب آور باشد اما لازم است بدانید مردان متولد اسفند ماه میتوانند یکی از بهترین سرآشپزها باشند و یا بهترین پلیس منطقه خود باشند. زیرا به همان دلیل که از دو وجه شخصیت زنانه و مردانه خود به بهترین شکل میتوانند استفاده کنند. این گروه از مردان ادعای رهبری و کنترلگری ندارند به همین دلیل به راحتی میتوانند در هر شرایط شغلی بدون ادعا در بهترین جایگاه قرار بگیرند و سال ها فعالیت کنند.

در واقع مرد متولد اسفند ماه در هر شرایط شغلی میتواند کاملاً پایدار عمل کنند. اما لازم است بدانید نقطه ضعف مهم مردان متولد اسفند ماه اخلاقشان است که به یکباره تغییر میکند و میتوانند مانند کوه آتشفشان همه چیز را نادیده بگیرند و بسیار عصبانی و خشمگین شوند. این نوع از رفتارها در هر شرایط کاری میتواند آسیب رسان باشد، زیرا رفتار اجتماعی نمیتواند شامل عصبانیت های یکباره باشد که فرد خشمگین میشود و مجدداً میتواند به حالت قبل خود باز گردد.

حسادت در مردان متولد اسفند ماه

شاید یکی از بارزترین رفتارهای مردان متولد اسفند ماه در طالع بینی هندی که میتواند حتی خودشان را شکه کند حسادت در این مردان باشد. مرد متولد اسفند ماه اساساً حسود است و نتیجه حسادت زودرنج بودن است بنابراین یک مرد اسفند ماهی نیازمند این است که با او بسیار محتاط رفتار کنید و رفتارهایی که نشان از این دارد که حسادت او را برانگیخته کند را نشان ندهید. کسانی که مایل به معاشرت با مرد متولد اسفند ماه هستند باید بدانند این گروه از مردان در چه شرایطی میتوانند حسود باشند و دقیقاً در همان زمان ها در رفتارهایشان تغییر ایجاد کنند.

مردان اسفند ماهی

مقایسه مردان متولد اسفند ماه با کهن الگو های یونگی

خصوصیات مرد متولد اسفند ماه در کهن الگوی یونگی میتواند شخصیتی متغیر داشته باشد، اما نزدیکترین کهن الگوی یونگی به شخصیت مرد متولد اسفند ماه میتواند ترکیبی از کهن الگوی هادس و آپولو باشد. مردانی با کهن الگوی هادس افرادی بسیار معناگرا و درونگرا هستند و تقریباً در بیشتر شرایط افرادی سرد و بی روح به نظر می آیند. هیجانات آنی و یکباره در افرادی با کهن الگوی هادس بسیار کم است و بیشتر توان خود را برای حفظ داشته های روانی خودمیگذارند.

اهمیت رشد معنوی در مردان هادس

مردانی با کهن الگوی هادس به رشد معنوی خود بسیار اهمیت میدهند و مایل هستند تمام توان خود را در رشد شخصیت خود بگذارند تا به روابط سطحی بپردازند.

ارتباط کهن الگوی هادس و آپولو

کهن الگوی هادس در مردان متولد اسفند ماه در طالع بینی هندی با کهن الگوی آپولو میتوانند افراد سختی به نظر بیایند. نحوه رفتار با این گروه از مردان بسیار با دقت باید باشد، در واقع نمیتوان همان چیزی که پیش از این بوده اید نیز در کنار مردانی با کهن الگوی هادس نیز باشید. بدین معنی که اگر شما بتوانید به عنوان معاشر مرد متولد اسفند ماه انتخاب شوید باید در رفتارهایتان دقیق و منضبط باشید.

مرد اسفند ماهی و کهن الگوی هادس

رفتاری های با حالتهای از افسردگی در مردان هادس

رفتارهای حاکی از افسرده خویی و بودن به دنبال معنای زندگی در مردانی با کهن الگوی هادس بسیار زیاد است. بنابراین لازم است مردان متولد اسفند با کهن الگوی هادس بر روی رفتارهای برونگرای خود بیشتر تمرکز کنند تا بتوانند ارتباط مؤثرتری با اطرافیان و محیط خود برقرار کنند. در واقع تارک دنیا شدن و دست کشیدن از تمام مادیات رفتاری است که یکباره میتواند در مردی با کهن الگوی هادس رشد کند و او را به سمت نوعی تخریب و جدا شدن از زندگی بکشاند.

نکته مهم در مورد مردان اسفند ماهی با کهن الگوی هادس

اما نکته مهم در مورد خصوصیات مردان اسفند ماهی دارا بودن کهن الگوی آپولو است که میتوانند با رشد این کهن الگو کمی به دنیا دوستی خود و برونگرایی باز گردند و برای داشته های خود و نگه داری آنها تلاش بیشتری بکنند. وجود کهن الگوی هادس و همچنین کهن الگوی آپولو در کنار یکدیگر نشان از دو وجه شخصیت درونگرایی و برونگرایی مردان متولد اسفند ماه است که میتوانند گاهی بسیار مهربان، خوش قلب و در همان لحظه میتوانند بسیار تند خود و عصبانی باشند.

مرد اسفند ماه INTJ (درونگرا-شهودی-منطقی-قضاوتی)

مرد متولد اسفند ماه بر اساس تست شخصیت MBTI دارای چهارچوب ذهنی است که میتواند بر اساس آن تشخیص دهد در چه شرایطی چه رفتاری داشته باشد. این افراد منطقی، منظم و مستقل هستند. به توانایی های خود بسیار متکی است و میتواند بر اساس شهود خود تصمیم های بزرگ بگیرد. مردان متولد اسفند مایل هستند مستقل کار کنند و کسی در امور آنها مداخله نداشته باشد.

مرد اسفند در معاشرت

خصوصیت مرد اسفند بر اساس شخصیت شناسی MBTI افرادی هستند که مایل به روابط سنتی و خانوادگی میباشند. این گروه از مردان در خانواده خود افراد مهمی به شمار می آیند و نیازمند روابط با دیگران هستند که بتوانند از آنها مطلبی بیاموزند. در واقع روابط سطحی و پیش پا افتاده به هیچ وجه در گروه روابط مردان اسفند ماه قرار نمیگیرد. در بیشتر موارد مایل هستند تنهایی وقت بگذرانند، کتاب بخوانند و یا به ورزش های تک نفره بپردازند. در واقع مرد متولد اسفند ماه در هیچ جمعی به جز جمع های خانوادگی احساس آسایش نمیکند.

مرد اسفند در شغل

مرد اسفند میتواند در بیشتر مواقع رهبر یک گروه باشد که خود نیز به همان میزان که افراد گروه تلاش میکنند نیز برای رسیدن به هدف خود در تلاش باشد. مرد متولد اسفند ماه در هر شغلی که باشد میتواند مبتکرانه عمل کند و خلاقیت خود را در شغل خود نیز نشان دهد. از انتقاد و یا دخالت هر فردی در شغل خود بیزار است.

نتیجه

مرد متولد اسفند ماه با این نوع از شخصیت MBTI بهتر است با دیگران معاشرت بیشتری به غیر از معاشرت های شغلی داشته باشند تا بتوانند در موارد معمولی زندگی خود نیز معاشرانی به غیر از خانواده نیز داشته باشند.

سوالات متداول

1. خصوصیات بارز مرد اسفند ماه چیست؟
خوش رو، خوش برخورد، بااحساس و صمیمی هستند اما احساسی از افسردگی و درونگرایی عمیقی در آنها وجود دارد که گاهی با رفتارهای چرخاشگرانه و تکانه ای جبران میشود.

2. رگ خواب مرد اسفند ماه چیست؟
درک مرد متولد اسفند میتواند رگ خواب او باشد. اگر شما به سطحی از درک در لحظه رسیده باشید و بدانید چه زمانی باید سکوت کنید و یا چه زمانی باید مهربان باشید و کم اشتباه کنید رگ خواب او را پیدا کرده اید.

3. چه زنی مناسب مرد اسفند می باشد؟
زنان هدفمند که قبول مسئولیت خود را دارند و میدانند در زندگی به دنبال چه چیزی هستند زن مناسبی برایشان است. زنان راحت طلب و منفعت جو که صرفاً زیبا هستند آخرین زنان برای مرد اسفند می باشند.

4. تعریف کهن الگوی مرد اسفند چیست؟
کهن الگوی خدای جهان زیرین و دنیای ارواح، درونگرا و سرد و خشک به دنبال معنویات و اهل مطالعه، عصبانی و زود رنج. احساس بی ارزش بودن دنیا و فیلسوف مسلک هستند.

نظرات کاربران:
مجید
پاسخ به این نظر
1402/5/9

۵۰ درصدش درست بود. من اسفندیم ولی آدم پرخاشگری نیستم و خیلی صبور و برونگرا هستم. یسری از حرفاش رو اصلا قبول نداشتم

0 0
فرهاد آهوران
پاسخ به این نظر
1402/4/15

منم دقیقا همینطورم البته روی خشم و ان روی سکه من بیشتر روی من تاثیر گذاشته یعنی بیشتر اوقات ادم خشمگینی هستم

0 0
علی غلامی
پاسخ به این نظر
1401/6/23

منم /12/06 هستم دقیقاً همینطور هستم کاش میشد برای کنترل خشم کاری کرد

0 0
امین باروح
پاسخ به این نظر
1401/1/11

منم متولد ۱۱ اسفند ماه هستم . دقیقا همینه

1 0
reza
پاسخ به این نظر
1400/6/24

من بیست اسفندم هرچی گفتید دقیقا درسته

1 1
افزودن نظر:
captcha


تست های آنلاینتست آنلاین
آدرس مکثآدرس
تلفن مکث
رزرو آنلاین وقترزرو وقت
تماس با واتس اپواتس اپ