22006198 021

دنبال کردن اهداف، آرزوها و رسیدن به موفقیت

خیلی بد بد متوسط خوب عالی
(40 رای)
دنبال کردن اهداف، آرزوها و رسیدن به موفقیت

در ابتدای هر سال جدید، بسیاری از افراد تصمیم هایی برای رسیدن به اهداف خود میگیرند. اهدافی مانند سالم تر غذا خوردن، توجه بهتر در کلاس و کاهش وزن. اغلب افراد به همان اندازه که میدانند اگر واقعاً به این اهداف دست یابند، زندگیشان بهبود می یابد، معمولاً همانقدر آنها را در عمل دنبال نمیکنند. اما اگر هر بار که هدفی را تعیین میکنیم، واقعاً به آن برسیم، چه؟ هر روز، رفتار ما نتیجه اهدافی بیشمار است. حتی با اهداف کوچک و مادی، مانند حضور بموقع سر کار، ما اغلب همان فرآیندهای روانی را انجام میدهیم که با دستیابی به رویاهای بزرگتر همراه است. دنبال کردن اهداف و آرزوها بخشی از زندگی فعالانه هر انسانی است که بواسطه آن مسیر زندگی را طی میکند. بنابراین در ابتدا باید بدانیم آرزوهای ما چه هستند و چگونه و از چه راهی میخواهیم به آنها دست پیدا کنیم.

تعریف آرزو

آرزوها، انگیزه های مداومی هستند که میتوانیم بواسطه آنها، اهدافمان را نیز دنبال کنیم. داشتن آرزو همیشه مهمتر و بهتر از نداشتن آرزو بوده است. در واقع هر آن چیزی که در ذهن ما به عنوان آرزو شکل میگیرد، قابلیت تبدیل شدن به واقعیت را نیز دارد. بنابراین آرزوها مهم و قابل توجه هستند.

دنبال کردن اهداف

آرزوهای متفاوت

هر ذهنی یک آرزوی فعال برای خود دارد و نمیتوانیم به این فکر کنیم که آرزوهای دیگران بهتر از آرزوهای ما و یا بدتر هستند. آرزوها بنا به شخصیت و شرایط زندگی هر فردی تغییر میکنند و این تغییرات بسته به تغییر سن و خواسته های هر فردی، سر و شکل جدیدی پیدا میکند.

آرزوها در گذر زمان

آرزوهای کودکی با آرزوهای نوجوانی و جوانی بسیار فرق میکنند. آنچه که در کودکی میتواند آرزوی قلبی ما باشد ممکن است در آینده در ذهنمان باقی بماند یا فراموش شود. رسیدن به آرزوهای کودکی ما را از عقده ها دور میکند و بهتر است به آرزوهای کودکانمان توجه کنیم. تا هر جایی که قابل پرداختن و تبدیل شدن هستند، کودکان را برای رسیدن به آرزوهایشان تشویق کنیم و به آنها کمک کنیم.

تفاوت اهداف و آرزوها

اهداف با آرزوها تقریبا متفاوت هستند. اهداف واقعی تر و قابل درک تر هستند و بنا به توانایی های فعلیمان، در ذهن برنامه ریزی میشوند. اما آرزوها بسیار دورتر و غیر قابل دسترس تر از اهداف در ذهن ما جا دارند. از این رو ما بصورت ناخودآگاه اهداف را جدی تر از آرزوهایمان میدانیم و برای دسترسی پیدا کردن به آنها، تلاش واضح تر و مشخص تری میکنیم.

آرزوها از آنجایی که ایده آل گرایانه به نظر میرسند، دورتر و غیر قابل دسترس تر هستند. اما هر آرزویی با خواست قلبی و پیدا کردن راهی برای دستیابی به آن که از تلاش سرچشمه میگیرد، کاملا تحقق پیدا میکند.

راهکارهای دنبال کردن اهداف و آرزوها

دنبال کردن اهداف و آرزوها برای موفقیت در زندگی، راهکارهایی دارد که میتوانیم در مواردی با عمل کردن به آنها راهی برای تحقق آرزوهایمان پیدا کنیم.

1. اهداف و آرزوهایمان را مشخص کنیم

مشخص و واضح بودن هر هدف و آرزویی باعث میشود دید بهتری به خواسته مان داشته باشیم و به واسطه این دید و نگرش، بتوانیم راه های دستیابی به آنها را بهتر و روشن تر پیدا کنیم. در نتیجه دسترسی به آرزوها برایمان آسان تر باشد.

2. آرزوهای منطقی و عقلانی داشته باشیم

آرزوهای عقلانی و یا آرزوهایی که در قالب منطق جا میگیرند، باعث میشوند نیل به آنها آسان تر باشد. اما آرزوهای غیرمنطقی و غیر قابل دسترس، تنها انرژی روانی ما را از بین میبرد و ما را در توهمی از خواستن و نشدن قرار میدهد.

آرزو

3. برای هدف هایمان و دسترسی به آرزوهایمان زمان مشخص کنیم

مشخص کردن زمان باعث میشود ما در ذهن خود بتوانیم برای رسیدن به هر کدام از خواسته هایمان تلاش بیشتری کنیم. هدف ها و آرزوهایی که مشمول زمان نمیشوند و تنها در ذهنمان به آنها متصل هستیم، هیچگاه قابلیت دسترسی پیدا نمیکنند و صرفا به عنوان آرزویی محال در خیالمان باقی می مانند.

4. هدف و آرزوها را از یکدیگر تفکیک کنیم

با شناخت معنای هدف و همچنین معنای متفاوت آرزو از اهداف و تفکیک این دو از هم میتوانیم برای رسیدن به هر کدام راه و زمان مشخص خود را صرف کنیم.

5. برنامه ریزی

داشتن برنامه ریزی، راه های رسیدن به هدف را آسان تر میکند. برنامه ریزی و صرف زمان مشخص و استفاده از توانایی ها و آنچه که در توانمان است، باعث میشود به اهداف خود برسیم.

6. صبور بودن

صبوری در رسیدن به هدف ها و آرزوها باعث میشود اگر زمانی موفق به رسیدن به آرزوها و اهدافمان نشدیم، از آنها دست نکشیم و با وقفه ایی کوتاه مجدد برای رسیدن به اهدافمان تلاش کنیم.

7. همیشه قرار نیست به همه آرزوها و اهدافمان برسیم

از نرسیدن به اهدافمان هراس نداشته باشیم. مهمتر از همه، ایستایی و ماندن در هدف است و نه صرفا دسترسی پیدا کردن به هدف. قدرت تحمل سختی ها، پیدا کردن راه حل های موفقیت آمیز و دست نکشیدن از تلاش برای هر فردی به واسطه رسیدن به هدف بسیار مهم و با ارزش میباشد.

8. مثبت نگر باشیم

اگر در داشتن هدف و آرزوهایمان مثبت نگر و با شوق و اشتیاق نباشیم، به عنوان ترمز دستی خود عمل میکنیم و جلوی راه و موفقیت خود را خواهیم گرفت. بنابراین نگرش مثبت و متعالی و رو به رشد باعث میشود برای رسیدن به هدف هایمان تلاش بیشتری کنیم و ذهنمان نیز برای رسیدن به خواسته هایمان تلاش بیشتری میکند.

9. خیال پردازی صرف، راهی برای رسیدن به آرزو نمیباشد

باید از یک جایی به بعد اقدام و تلاش کنیم. خیال پردازی ها بدون تلاش و وارد عمل شدن، همچنان ما را در توهم نگه میدارند. از آنجایی که مدام فکر میکنیم و آرزویی در سر میپرورانیم اما به آن عمل نمیکنیم، در وضعیت خود باقی میمانیم.

10. از ترس ها، تنش ها، شکست ها، نادیده گرفته شدن ها دوری کنیم

از قضاوت هیچ فردی که در موقعیت ما زندگی نمیکند، نترسیم و صرفا به زندگی خود فکر کنیم و در موقعیت خودمان باقی بمانیم.

11. رسیدن به هر آرزویی و هر هدفی که برای ماست دلیلی به جز خود ما نخواهد داشت

ما خودمان مسئول و سرچشمه رسیدن به خواسته خودمان هستیم و هیچ فرد دیگری را برای رسیدن و یا نرسیدن به خواسته هایمان نمیتوانیم مسئول و یا مقصر بدانیم.

12. مسؤلیت رفتارمان را قبول کنیم

قبول مسؤلیت رفتارمان به واسطه قدم برداشتن در راه رسیدن به اهداف باعث نگاه بالغانه ما به خواسته ها و اهدافمان میشود. وقتی بتوانیم مسئولانه رفتار کنیم و نسبت به آنچه که میخواهیم و یا انجام داده ایم پذیرش داشته باشیم، میتوانیم از لحاظ روانی در راه رسیدن به هدف هایمان نیز رشد و بالندگی را احساس کنیم.

13. تسلیم شدن را آخرین اقدام بدانیم

تسلیم شدن باید آخرین قدم در راه رسیدن به اهداف ما باشد. اما اگر تسلیم شدیم میتوانیم هدف جدید و آرزویی جدید را در ذهنمان برنامه ریزی کنیم و به آن بپردازیم. تسلیم شدن نشانه ضعف نیست. گاهی ممکن است هدفمان با ما تناسب نداشته باشد و بنابراین در هدف بمانیم و به آن دسترسی پیدا نکنیم. از این رو در مواردی تسلیم شدن بسیار خوب است زیرا میتوانیم هدف و آرزویی عقلانی و قابل دسترس تر انتخاب کنیم و به مرور به آنها دست پیدا کنیم.

ویژگی های یک هدف خوب

 • مشخص است.(دقیقا میدانید که چه میخواهید)
 • دست یافتنی است.(با توجه به شرایط موجود عقلانی به نظر میرسد)
 • قابل اندازه گیری است.(میتوان برای رسیدن به آن برنامه ای تنظیم کرد)
 • معنا دارد.(به رشد شخصی شما کمک میکند)
 • چالش برانگیز است.(رسیدن به آن آسان نیست)

ایجاد انگیزه در محیط کار توسط مدیران

انگیزه، کششی درونی برای برآوردن نیاز است. این نیازها به کشش هایی تبدیل میشود که بر مبنای آن رفتارهای خاصی را انجام میدهیم.

1. سیستمی برانگیزاننده انتخاب کنید تا افراد را به عملکرد بالا ترغیب کند

بهترین سرپرستان، پربازده ترین افراد را دارند که شاد نیز هستند. موارد زیر به بالا بردن سطح انگیزه کارکنان کمک میکنند.

 • هدف را به خوبی توصیف کنید.
 • سطح مهارت فنی را بررسی کنید.
 • پاداشی معنادار انتخاب کنید
 • به طور سازنده تقویت کنید.
 • از تقویت سازی متناوب استفاده کنید.
 • پاداش های فوری بدهید.

2. محیطی ایجاد کنید تا تضمین کند انگیزه درونی در کارمندانتان به وجود آمده است

تاریخ نشان میدهد کارمندانی که نقش سرپرست را برعهده داشته اند در ایجاد انگیزه خارجی برای به حرکت واداشتن کارمندان دیگر مؤثر بوده اند. «اگر سریع تر کار نکنی، اخراج میشوی». به احتمال زیاد، کارمند سریع تر کار خواهد کرد چون نمی خواهد کارش را از دست بدهد. اما آیا افزایش بهره وری بستگی به کشش درونی دارد یا تهدید خارجی مافوق؟ این پیشنهادات به شما کمک خواهد کرد که دریابید چگونه انگیزه در بخش شما بالا خواهد رفت.

 • انتظاراتی بالا با اهدافی کاملاً معلوم مشخص کنید.
 • از افراد به خاطر برآوردن انتظارات بالا قدردانی کنید.
 • از کارمندان زیاد تمجید و قدردانی کنید.
 • «تصویر بزرگ» را که همان نقش مشارکت کارمندان در سازمان است توضیح دهید.
 • نیازها و اهداف کارمندانتان را مشخص کنید.
 • در خود و دیگران عزت نفس ایجاد کنید.
 • دیگران را در روند تعیین هدف دخیل کنید.
 • نگرش فکری مثبت ایجاد کنید.
 • الگوی سازنده ای باشید.

تقدیر از کارمندان

3. روش های تقدیر از کارمندان را یاد بگیرید

طبق تحقیقات صورت گرفته، قدردانی و تحسین از قوی ترین محرک های در دسترس سرپرستان شناخته شده اند. اگر بتوانید اقدامات زیر را به سلیقه خود به کار ببرید، به شما کمک خواهد کرد که نیروی کار با انگیزه تری بسازید.

 • نظر کارمندان را بپرسید.
 • نامه های تشویقی در پرونده کارمند بگذارید.
 • یادداشت تشکرآمیز برای کارمند بنویسید.
 • کاری غیرمنتظره مثل خرید هدیه ای کوچک انجام دهید.
 • جای پارک مخصوصی به او بدهید.
 • کارمند برگزیده ماه را انتخاب کنید و پاداش دهید.
 • کارمند برگزیده سال را انتخاب کنید و پاداش دهید.
 • مسئولیت های کارمند را افزایش دهید.
 • تولد یا سالگرد کاری کارمند را ارج بنهید.
 • به کارمند پروژه ای خاص بدهید.
 • کارمند را به نهار ببرید.
 • یادداشتی تقدیرآمیز، در جایی عمومی (تابلوی اعلانات شرکت) بگذارید.

4. نماد و الگوی تعادل در سازمان باشید

خلق محیطی که کارمندان در آن انگیزه داشته باشند، به معنای وجود تعادل هم هست. مدیران باید به یک مسئله کلیدی دقت کنند: کارمندان بیشتر از آنچه از حرف های مدیر تأثیر بگیرند، از عملکرد او تأثیر میپذیرند.

 • سخت کار کنید اما لذت هم ببرید.
 • در موارد لزوم مرخصی بگیرید تا نشان دهید مرخصی گرفتن ایرادی ندارد.
 • هرازگاهی زودتر از حالت معمول به خانه بروید.
 • به تعطیلات بروید.
 • متعادل باشید.

5. عملکرد گروه کاری خود را توسعه دهید

به عنوان یک مدیر، تعهد شما به آموزش مداوم تیمتان باعث خلق محیطی میشود که کارمند در آن احساس ارزش کرده و از آن انگیزه می گیرد.

 • شرایط مناسب برای رشد را فراهم آورید.
 • جلسات رشد و پیشرفت سالانه را برگزار کنید تا میزان تعهد کارمندان به آموزش و رشد مشخص شود.
 • جلسات پیگیری را تعیین کنید تا در مورد پیشرفت از کارمند گزارش بگیرید.
 • عملکرد تیم را در پایان هر فصل بررسی کنید.
 • انتظارات و اهداف را یادآور شوید.

آرزوها را دنبال کنیم

پیش از این توضیح دادیم که اگر فردی آرزویی داشته باشد قطعا در ذهن و در وجود خود راهی برای نیل به آن آرزو وجود دارد. فقط لازم است توانایی بالقوه خود را بالفعل کند تا بتواند راه های دست یابی به آرزوی خود را مرور کند. اگر آرزویی وجود نداشته باشد قطعا هدفی وجود نخواهد داشت. کودکی که آرزو دارد فضانورد و یا پلیس شود می تواند تمام بازی های کودکی خود را در این راستا ببیند و به هر آنچه که به آرزوی او مربوط است بیش تر توجه میکند. آرزوها اقدامات مهمی در ذهن هستند که میتوانند به بار بنشینند و رشد کنند.

آیا برای آرزو داشتن سن خاصی وجود دارد

شاید در اطراف خود با بزرگسالانی مواجه شده باشید که از آرزوهای دست نیافته شان حرف زده اند گاها با شنیدن حرف هایشان تعجب کرده اید که تحقق این آرزو چندان سخت نبوده و یا در حال حاضر نیز سخت نمی باشد. اما آنچه توان آرزو داشتن و برآورده شدن آن را از بین میبرد قدرت باور و خواست خودمان است.

قطعا اگر فرد جوانی آرزویی داشته باشد، با این تفکر آن را بیان میکند که شاید در گردش روزگار بتواند به آن دسترسی پیدا کند. اما اگر سالمندی آرزویی داشته باشد قطعا به این فکر میکند زمانی برای برآورده شدنش ندارد. لازم است بدانیم آرزوها زمان ندارند و این اهداف و دسترسی به آرزوها هستند که نیازمند صرف زمان میباشند. اگر فرد مسنی آرزویی داشته باشد قطعا میتواند با اراده و انگیزه بالا در راه برآورده شدن آرزوی دست نیافته خود قدم بردارد و تلاش خود را انجام دهد. چه بسا در کشورهای پیشرفته امروزی سالمندان پس از دوره بازنشستگی شروع به جهانگردی و سفرهای دور دنیا میکنند تا بتوانند از آنچه که شاید در جوانی محروم بوده اند و یا فرصت انجامش را نداشته اند لذت ببرند.

راز دستیابی به اهداف

تحقیقات انجام شده در دانشگاه کوئین مری لندن در سال 2020 یک راز در دستیابی به اهداف را کشف کرد. در این مطالعه رابطه بین پاداش و تلاش در دستیابی به اهداف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و دو مرحله حیاتی در فرآیند تصمیم گیری شناسایی شد. محققان دریافتند زمانی که افراد برای اولین بار تصمیم گرفتند که کاری را انجام دهند، انگیزه آنها پاداش بود. با این حال، هنگامی که آنها شروع به اجرای برنامه ها کردند، تمرکز آنها روی دشواری تلاشی بود که باید انجام می دادند.

محققان پیشنهاد می کنند که کلید رسیدن به اهداف قابل دستیابی، در نظر گرفتن تلاش مورد نیاز هنگام تصمیم گیری برای انجام آن کار است. سپس به یاد داشته باشید که زمانی که هنگام تلاش کردن فرا رسید، روی پاداش ها تمرکز کنید. به عنوان مثال، عملی کردن آن ممکن است به معنای نوشتن فهرستی از مزایای هدف انتخابی شما باشد و اگر انگیزه شما شروع به کاهش کرد، آن را دوباره بخوانید. تعیین اهداف خرد یا نقاط عطف کوچکتر در راه دستیابی به هدف بزرگ شما نیز میتواند به موفقیت کمک کند.

منابع: psychologicalhealthcare.com.au و nobaproject.com

نظرات کاربران:
سمانه اقدمی
پاسخ به این نظر
1402/10/18

مشخص کردن یکسری اهداف کوچیک رسیدن بهشن هم سطح اعتماد به نفس رو بالا میبره و هم در درمان افسردگی خیلی موثره این چیزیه که برای خود من ثابت شده واقعا

1 0
افزودن نظر:
captcha


تست های آنلاینتست آنلاین
آدرس مکثآدرس
تلفن مکث
رزرو آنلاین وقترزرو وقت
تماس با واتس اپواتس اپ