22004925 021

دنبال کردن اهداف، آرزوها و رسیدن به موفقیت

خیلی بد بد متوسط خوب عالی
(31 رای)
دنبال کردن اهداف، آرزوها و رسیدن به موفقیت

دنبال کردن اهداف و آرزوها مقطعی از زندگی فعالانه هر انسانی است که به واسطه آن این مسیر را طی میکند. بنابراین در ابتدا باید بدانیم آرزوهای ما کدام هستند و چگونه و از چه راهی میخواهیم به آنها نیل پیدا کنیم.

تعریف آرزو

آرزوها، انگیزه های مداومی هستند که میتوانیم به واسطه آنها اهدافمان را نیز دنبال کنیم. داشتن آرزو همیشه مهمتر و بهتر از نداشتن آرزو بوده است. در واقع هر آن چیزی که در ذهن ما به عنوان آرزو شکل میگیرد، قابلیت تبدیل شدن به واقعیت را نیز دارد. بنابراین آرزوها مهم و قابل توجه میباشند.

دنبال کردن اهداف

آرزوهای متفاوت

هر ذهنی یک آرزوی فعال برای خود دارد و نمیتوان به این فکر کنیم که آرزوهای دیگران بهتر از آرزوهای ما و یا بدتر است. آرزوها بنا به هر فردی که آرزو میکند تغییر پیدا میکنند و این تغییرات بسته به تغییر سن و خواسته های هر فردی، سر و شکل جدیدی پیدا میکند.

آرزوها در گذر زمان

آرزو های کودکی با آرزوهای نوجوانی و جوانی بسیار فرق میکنند. آنچه که در کودکی میتواند آرزوی قلبی ما باشد نیز در آینده در ذهنمان باقی میماند. رسیدن به آرزوهای کودکی ما را از عقده ها دور میکنند و بهتر است نسبت به آرزوهای کودکانمان توجه کنیم و تا هر جایی که قابل پرداختن و تبدیل شدن هستند، به کودکان برای رسیدن به آرزویشان تلاش کنیم.

/// شماره های تماس ///

تفاوت اهداف و آرزوها

اهداف با آرزوها تقریبا متفاوت هستند. اهداف واقعی تر و قابل درک تر هستند و بنا به توانایی های فعلیمان، در ذهن برنامه ریزی میشوند. اما آرزوها بسیار دورتر و غیر قابل دسترس تر از اهداف در ذهن ما جا دارند. از اینرو ما بصورت ناخودآگاه اهداف را جدی تر از آرزوهایمان میدانیم و برای دسترسی پیدا کردن به آنها، تلاش واضح تر و مشخص تری میکنیم.

آرزوها از آنجایی که ایده آل گرایانه به نظر میرسند، دورتر و غیر قابل دسترس تر هستند. اما هر آرزویی با خواست قلبی و پیدا کردن راهی برای دستیابی به آن چه از تلاش سرچشمه میگیرد، کاملا تحقق پیدا میکند.

راهکارهای دنبال کردن اهداف و آرزوها

دنبال کردن اهداف و آرزوها برای موفقیت در زندگی، راهکارهایی دارد که میتوانیم در مواردی با عمل کردن به آنها راهی برای تحقق آنها پیدا کنیم.

1. اهداف و آرزوهایمان را مشخص کنیم

مشخص و واضح بودن هر هدف و آرزویی باعث میشود دید بهتری به خواسته مان داشته باشیم. به واسطه این دید و نگرش، بتوانیم راه های دستیابی به آنها را بهتر و روشن تر پیدا کنیم. در نتیجه دسترسی به آرزوها برایمان آسان تر باشد.

2. آرزوهای منطقی و عقلانی داشته باشیم

آرزوهای عقلانی و یا آرزوهایی که در قالب منطق جا میگیرند، باعث میشوند نیل به آنها آسان تر باشد. اما آرزوهای غیرمنطقی و غیر قابل دسترس، تنها انرژی روانی ما را از بین میبرد و ما را در توهمی از خواستن و نشدن قرار میدهد.

آرزو

3. برای هدف هایمان و دسترسی به آرزوهایمان زمان مشخص کنیم

مشخص کردن زمان باعث میشود ما در ذهن خود بتوانیم برای رسیدن به هر کدام از خواسته هایمان تلاش بیشتری کنیم. هدف ها و آرزوهایی که مشمول زمان نمیشوند و تنها در ذهنمان به آنها متصل هستیم هیچگاه قابلیت دسترسی را پیدا نمیکنند و صرفا به عنوان آرزویی محال در خیالمان باقی می مانند.

4. هدف و آرزوها را از یکدیگر تفکیک کنیم

با شناخت معنای هدف و همچنین معنای متفاوت آرزو از اهداف و تفکیک این دو از هم میتوانیم برای رسیدن به هر کدام راه و زمان مشخص خود را صرف کنیم.

5. برنامه ریزی

داشتن برنامه ریزی، راه های رسیدن به هدف را سهل تر میکند. برنامه ریزی ها و صرف زمان مشخص بواسطه توانایی ها و آنچه که در توانمان است، باعث میشود به هدفهایمان برسیم.

6. صبور بودن

صبوری در رسیدن به هدف ها و آرزوها باعث میشود اگر زمانی موفق به رسیدن به آرزوها و اهدافمان نشدیم، از آنها دست نکشیم و با وقفه ایی کوتاه مجدد برای رسیدن به اهدافمان تلاش کنیم.

7. همیشه قرار نیست به همه آرزوها و هدف هایمان برسیم

از نرسیدن به هدف هایمان هراس نداشته باشیم و مهمتر از همه، ایستایی و ماندن در هدف است و نه صرفا دسترسی پیدا کردن به هدف. قدرت تحمل سختی ها، پیدا کردن راه حل های موفقیت آمیز و دست نکشیدن از تلاش برای هر فردی به واسطه رسیدن به هدف بسیار مهم و با ارزش میباشد.

8. مثبت نگر باشیم

اگر در داشتن هدف و آرزوهایمان مثبت نگر و با شوق و اشتیاق نباشیم، به عنوان ترمز دستی خود عمل میکنیم و جلوی راه و موفقیت خود را خواهیم گرفت. بنابراین نگرش مثبت و متعالی و رو به رشد باعث میشود برای رسیدن به هدف هایمان تلاش بیشتری کنیم و ذهنمان نیز برای رسیدن خواسته مان تلاش بیشتری میکند.

9. خیال پردازی صرف، راهی برای رسیدن به آرزو نمیباشد

باید از یک جایی به بعد اقدام و تلاش کنیم. خیال پردازی ها بدون تلاش و وارد عمل شدن همچنان ما را در توهم نگه میدارند. از آنجایی که مدام به این فکر میکنیم، آرزویی در سر میپرورانیم اما به آن نمیتوانیم عمل کنیم. بنابراین عملی انجام نمیدهیم و در وضعیت خود باقی میمانیم.

10. از ترس ها، تنش ها، شکست ها، نادیده گرفته شدن ها دوری کنیم

از قضاوت هیچ فردی که در موقعیت ما زندگی نمیکند، نترسیم و صرفا به خود و در موقعیت خودمان باقی بمانیم.

11. رسیدن به هر آرزویی و هر هدفی که برای ماست دلیلی به جز خود ما نخواهد داشت

ما خودمان مسئول و سرچشمه رسیدن به خواسته خودمان هستیم و هیچ فرد دیگری را برای رسیدن و یا نرسیدن به خواسته هایمان نمیتوانیم مسئول و یا مقصر نرسیدن هایمان بدانیم.

12. مسؤلیت رفتارمان را قبول کنیم

قبول مسؤلیت رفتارمان به واسطه قدم برداشتن در راه رسیدن به اهداف باغث نگاه بالغانه ما به خواسته ها و اهدافمان میشود. وقتی بتوانیم مسئولانه رفتار کنیم و نسبت به آنچه که میخواهیم و یا انجام داده ایم پذیرش داشته باشیم، میتوانیم از لحاظ روانی در راه رسیدن به هدف هایمان نیز رشد و بالندگی را احساس کنیم.

13. تسلیم شدن را آخرین اقدام بدانیم

تسلیم شدن باید آخرین قدم در راه رسیدن به اهداف ما باشد. در نتیجه میتوانیم پس از آن، هدف جدید و آرزویی جدید را در ذهنمان برنامه ریزی کنیم و به آن بپردازیم. تسلیم شدن نشانه ضعف نیست. گاهی ممکن است هدفمان با ما تناسب نداشته باشد و بنابراین در هدف بمانیم و به آن دسترسی پیدا نکنیم. از اینرو در مواردی تسلیم شدن بسیار خوب است؛ زیرا میتوانیم هدف و آرزویی عقلانی و قابل دسترس تر انتخاب کنیم و به مرور به آنها دست پیدا کنیم.

/// شماره های تماس ///

ایجاد انگیزه در محیط کار توسط مدیران

انگیزه کششی درونی برای برآوردن نیاز است. این نیازها به کشش هایی تبدیل میشود که بر مبنای آن رفتارهای خاصی را انجام میدهیم.

1. سیستمی برانگیزاننده انتخاب کنید تا افراد را به عملکرد بالا ترغیب کند

بهترین سرپرستان، پربازده ترین افراد را دارند که شاد نیز هستند. موارد زیر به بالا بردن سطح انگیزه کارکنان کمک میکنند.

 • هدف را به خوبی توصیف کنید.
 • سطح مهارت فنی را بررسی کنید.
 • پاداشی معنادار انتخاب کنید
 • به طور سازنده تقویت کنید.
 • از تقویت سازی متناوب استفاده کنید.
 • پاداش های فوری بدهید.

2. محیطی ایجاد کنید تا تضمین کند انگیزه درونی در کارمندانتان به وجود آمده است

به لحاظ تاریخی، کارمندانی که نقش سرپرست را برعهده داشته اند در ایجاد انگیزه خارجی برای به حرکت واداشتن کارمندان دیگر مؤثر بوده اند: «اگر سریع تر کار نکنی، اخراج میشوی». به احتمال زیاد، کارمند سریع تر کار خواهد کرد چون نمی خواهد کارش را از دست بدهد. اما آیا افزایش بهره وری بستگی به کشش درونی دارد یا تهدید خارجی مافوق؟ این پیشنهادات به شما کمک خواهد کرد که دریابید انگیزه در بخش شما بالا خواهد رفت.

 • انتظاراتی بالا با اهدافی کاملاً معلوم مشخص کنید.
 • از افراد به خاطر برآوردن انتظارات بالا قدردانی کنید.
 • از کارمندان زیاد تمجید و قدردانی کنید.
 • «تصویر بزرگ» را که همان نقش مشارکت کارمندان در سازمان است توضیح دهید.
 • نیازها و اهداف کارمندانتان را مشخص کنید.
 • در خود و دیگران عزت نفس ایجاد کنید.
 • دیگران را در روند تعیین هدف دخیل کنید.
 • نگرش فکری مثبت ایجاد کنید.
 • الگوی سازنده ای باشید.

3. روش های تقدیر از کارمندان را یاد بگیرید

بر طبق تحقیقات صورت گرفته، قدردانی و تحسین از قوی ترین محرک های در دسترس سرپرستان شناخته شده اند. اگر بتوانید اقدامات زیر را به سلیقه خود به کار ببرید، به شما کمک خواهد کرد که نیروی کار باانگیزه تری بسازید.

تقدیر از کارمندان

 • نظر کارمندان را بپرسید.
 • نامه های تشویقی در پرونده کارمند بگذارید.
 • یادداشت تشکرآمیز برای کارمند بنویسید.
 • کاری غیرمنتظره (خرید هدیه ای کوچک) انجام دهید.
 • جای پارک مخصوصی به او بدهید.
 • کارمند برگزیده ماه را انتخاب کنید و پاداش دهید.
 • کارمند برگزیده سال را انتخاب کنید و پاداش دهید.
 • مسئولیت های کارمند را افزایش دهید.
 • تولد یا سالگرد کاری کارمند را ارج بنهید.
 • به کارمند پروژه ای خاص بدهید.
 • کارمند را به نهار ببرید.
 • یادداشتی تقدیرآمیز، در جایی عمومی (تابلوی اعلانات شرکت) بگذارید.

4. نماد و الگوی تعادل در سازمان باشید

خلق محیطی که کارمندان در آن انگیزه بیابند، به معنای وجود تعادل هم هست. مدیران باید به یک مسئله کلیدی دقت کنند: کارمندان بیشتر از آنچه از حرف های مدیر تأثیر بگیرند، از عملکرد او تأثیر میپذیرند.

 • سخت کار کنید اما لذت هم ببرید.
 • در موارد لزوم مرخصی بگیرید تا نشان دهید مرخصی گرفتن ایرادی ندارد.
 • هرازگاهی زودتر از حل معمول به خانه بروید.
 • به تعطیلات بروید.
 • متعادل باشید.

5. عملکرد گروه کاری خود را توسعه دهید

به عنوان یک مدیر، تعهد شما به آموزش مداوم تیمتان باعث خلق محیطی میشود که کارمند در آن احساس ارزش کرده و از آن انگیزه می گیرد.

 • شرایط مناسب برای رشد را فراهم آورید.
 • جلسات رشد و پیشرفت سالانه را برگزار کنید تا میزان تعهد کارمندان به آموزش و رشد مشخص شود.
 • جلسات پیگیری را تعیین کنید تا در مورد پیشرفت از کارمند گزارش بگیرید.
 • عملکرد تیم را در پایان هر فصل بررسی کنید.
 • انتظارات و اهداف را یادآور شوید.

آرزوها را دنبال کنیم

پیش از این توضیح دادیم که اگر فردی آرزویی داشته باشد قطعا در ذهن و در وجود خود راهی برای نیل به آن آرزو وجود دارد. فقط لازم است توانایی بالقوه خود را بالفعل کند تا بتواند راه های دست یابی به آرزوی خود را مرور کند. اگر آرزویی وجود نداشته باشد قطعا هدفی وجود نخواهد داشت. کودکی که آرزو دارد فضا نورد شود و یا پلیس شود می تواند تمام بازی های کودکی خود را در این راستا ببیند و به هر آنچه که به آرزوی او مربوط است بیش تر توجه میکند. آرزوها اقدام مهمی در ذهن هستند که میتوانند به بار بنشینند و رشد کنند.

آیا برای آرزو داشتن سن خاصی وجود دارد

شاید در اطراف خود با بزرگسالانی مواجه شده باشید که از آرزوهای دست نیافته شان حرف زده اند گاها با شنیدن حرف هایشان تعجب کرده اید که تحقق این آرزو چندان سخت نبوده و یا در حال حاضر نیز سخت نمی باشد. اما آنچه توان آرزو داشتن و برآورده شدن آن را از بین میبرد قدرت باور و قبول خودمان و خواست خودمان است.

قطعا اگر فرد جوانی آرزویی داشته باشد و با این تفکر آن را بیان میکند که شاید در گردش روزگار بتواند به آن دسترسی پیدا کند. اما اگر سالمندی آرزویی داشته باشد قطعا به این فکر میکند زمانی برای برآورده شدنش ندارد. لازم است بدانیم آرزوها زمان ندارند و این اهداف و دسترسی به آرزوها هستند که نیازمند صرف زمان میباشند. اگر فرد مسنی آرزویی داشته باشد قطعا میتواند با اراده و انگیزه بالا در راه برآورده شدن آرزوی دست نیافته خود قدم بردارد و تلاش خود را انجام دهد. چه بسا در کشورهای پیشرفته امروزی سالمندان پس از دوره بازنشستگی شروع به جهانگردی و سفرهای دور دنیا میکنند تا بتوانند از آنچه که شاید در جوانی محروم بوده اند و یا فرصت انجامش را نداشته اند لذت ببرند.

افزودن نظر:
captcha