ورود / عضویت
021-22004925
تعیین وقت مشاوره
مرکز مشاوره مکث
تعیین وقت مشاوره

روانشناسی نفرت و عوامل ایجاد نفرت

روانشناسی نفرت و عوامل ایجاد نفرت

نفرت در واقع یک احساس است که بار منفی دارد. شناخت ما از احساساتمان اولین عامل در خود شناسی و کنترل افکار و احساساتمان است. زمانی که به فردی یا چیزی احساسی از نفرت پیدا میکنیم، در واقع در حال تجربه احساس نفرت هستیم اما نکته اساسی و مهم در احساس نفرت و تجربه این احساس، شناخت ما از این امر است که ریشه این احساس چگونه در ما رشد کرده است، به چه میزانی و از چه افراد و شرایطی متنفر هستیم.

در واقع ما به دنبال پیدا کردن ریشه هر عاملی در خود میگردیم و نه پاک کردن هر عامل خارجی که میتواند ما را متنفر و یا خوشحال کند. اینگونه است که احساساتمان را بطور واقعی میتوانیم تجربه کنیم و پس از تجربه هر حسی میتوانیم آن را کنترل کنیم و نه سرکوب.

نفرت

سرکوب کردن احساسات

سرکوب کردن احساسات باعث میشود احساسات به طور ناگهانی در جایی دیگر و بوسیله یک عامل محرک دیگر که شاید خیلی هم ربطی به نفرت ما نداشته باشد بازتاب پیدا کند و دامن خودمان را بگیرد. اینجا دقیقا همنجایی است که از خود سوال میکنیم چرا عصبانی شدم، چرا فریاد زدم، چرا بی جهت از او متنفرم، چرا نمیتوانیم شاد باشم، چرا هیچ کسی را دوست ندارم. تمام این سوال ها از جایی بروز پیدا میکنند که ما بر روی احساساتمان سرپوش گذاشته ایم و نخواسته ایم آنها را ببینیم.

نفرت نیز یکی از همان احساساتی است که به دلیل منفی بودن آن در روابط احتماعی، شغلی و عاطفی مان ترجیح میدهیم آنرا نبینیم و خود را فردی صلح جو، مهربان و در برخی موارد منفعل و بی تفاوت نشان دهیم. این منفعل بودن و یا نمایشی از مهربان بودن و در صلح بودن، همه رفتارهایی هستند که شاید بتوانیم براساس آن دیگران را مهار کنیم اما خود و احساساتمان را نمیتوانیم مهار کنیم ‌و قطعا باید در فرصتی مناسب با آن مواجه شویم.

روش هایی برای شناخت بهتر از خود و احساساتمان

برای مواجه با احساسات بصورت مثبت و در جریان بودن خود نسبت به احساساتمان، به دنبال روش هایی باشیم که میتواند ما را در مسیر بهتری از شناخت از خود و احساساتمان قرار دهد، باشیم.

1- متوجه باشیم در چه حالتی و نسبت به چه کسانی دچار احساس نفرت میشویم

شرایط و زمان و مکان را به خوبی تحت نظر داشته باشیم و هوشیارانه نسبت به خود و اتفاقات اطرافمان بیندیشیم و نظاره گر باشیم.

2- از احساس نفرت نترسیم و از ظاهر شدن این احساس هراس نداشته باشیم

تمام انسان ها مملو از احساساتی مثل خشم، نفرت، عصبانیت، تحقیر شدن، شادی و لذت هستند. اگر از مواجه با احساسات و نشان دادنشان هراس داشته باشیم، مجبور به پنهان کردن آن احساس میشویم و دیگر نمیتوانیم ریشه مشکلاتمان را پیدا کنیم.

3- در نظاره مان نسبت به خود توجه کنیم

احساس نفرت ما به هر شخص و یا مکانی چه خاطره ایی را در ما زنده میکند. ما را به یاد چه خاطره ایی در کودکی و یا رفتار چه کسی با ما میاندازد که اینگونه منقلب میشویم و نمیخواهیم احساسمان را تجربه کنیم.

نفرت از دیگری

4- به دنبال حل مسئله مان باشیم

نفرت احساسی نیست که نادیده گرفته شود؛ زیرا تمام وجود ما را مملو از خشم، کینه، بغض و ناراحتی میکند. اگر بخواهیم نفرتمان را نادیده بگیریم، باید در طول روز تمام این احساسات بد و منفی را با خود حمل کنیم و هر روزه احساس بدبختی بیشتری میکنیم. از اینرو باید به دنبال حل مسئله مان که در اینجا نفرت است، باشیم. نادیده گرفتن احساسات منفی، خود و ذهن و زندگیمان را درگیر میکند و هیچ فردی جز خودمان در شرایط آسیب قرار نمیگیرد. 

5- به احساس نفرتمان دامن نزنیم.

هرگاه از چیزی، فردی و یا محیطی احساس تنفر کردیم، به دنبال نکات مثبتی نیز در آن فرد و یا محیط بگردیم. دامن زدن به احساسات منفی و غرق شدن در این احساسات و مرور مداوم احساسات منفی باعث میشود صرفا انرژی روانیمان کاسته شود و فقط درگیر خود و احساسات منفی باشیم.

با پیدا کردن و دنبال کردن نکات مثبت در هر فرد و یا مکانی و یا افرادی که این حس را در ما به وجود میاورند، به دنبال احساس جدید و بهتری باشیم. انسان بر اساس روابط اجتماعی و معاشرت هایش تعریف میشود. از این رو نیازمند احساسات مثبت و موجه نسبت به دیگران است تا اینکه مدام درگیر نفرت و خشم و عصبانیت نیز باشد. 

6- از عواملی که نفرت را در ما ایجاد میکنند دوری کنیم

اخبار منفی، جنگ، کودک آزاری، حقوان آزاری و شنیدن پیغام های منفی فقط باعث خشم و نفرت ما میشوند، بدون آنکه بتوانیم کار مثبتی در جهت بهبود آنها انجام دهیم. از این رو باید بیش از پیش از این عوامل، اخبار و نکات منفی دوری کنیم و به جای آنها به دنبال فعالیت های مثبتی باشیم که میتواند خیری به دیگران برساند.

کمک های خیریه و مردمی، تلاش برای کمک به کودکان حتی با رساندن یک وعده غذا به یک نیازمند، کمک به کسانی که در زندگی خود گره دارند و سر زدن به بیماران و سالمندان از دسته فعالیت هایی هستند که قطعا امواج و احساسات مثبت و رو به رشدی را در ما افزایش میدهند. در واقع میتوانیم هر بار که احساس نفرت شدیدی به مسئله ایی را تجربه کردیم، به نیازمندی کمک کنیم و یا حیوان بی آزاری را مورد توجه قرار بدهیم.

جا به جا کردن احساس منفی با یک احساس مثبت یک روش درمانی رفتاری است که به واسطه آن بصورت ناخودآگاه متوجه میشویم بجای درگیر بودن با احساس نفرت و خشم و عصبانیت، مدام در حال کمک به دیگران هستیم و قطعا احساست مثبت تری را هم مرور میکنیم. 

7- گاهی نیاز داریم کسانی را نادیده بگیریم

نادیده گرفتن افرادی که بی جهت باعث خشم و نفرت ما میشوند نیز یک روش درمانی رفتاری دیگر است که جایگزین مناسبی به جای دیدن و دامن زدن به احساسات منفی است.

خود را سرگرم فعالیت های روزانه و قطعا مثبت کنیم؛ اینگونه است که اگر فردی که باعث نفرت ما میشود، نادیده گرفته شود، خود از رفتارهاش کوتاه میآید و ما نیز به همان میزان مشغول یک رفتار و یک هدف میشویم. در واقع وقت و زمانی برای ایجاد نفرت هدر نداده ایم و بیش از پیش به خود و هدفمان توجه کرده و بالغانه رفتار کرده ایم.

8- همه چیز همانطور که ما فکر میکنیم نیست

شاید فرد و یا مکانی که باعث نفرت ما میشود، در واقع هدفش ایجاد این احساس در ما نباشد. باید به این باور برسیم که تفکرات ما گاها دامن گیر خودمان است و به هیچ وجه همیشه درست عمل نمیکند. اگر ما فکر میکنیم فردی و با شخصی باعث نفرت ما میشود و هدفش هم همین بوده، قطعا ما درگیر تفکر خود شده ایم و تصورات ما همیشه درست نیست.

فرض کنید وارد محیط غریبه ایی میشوید و به یکباره همه میخندند. اولین تصور هر کسی این است که آنها به من خندیده اند اما قطعا در ۹۰ درصد موارد این تصور اشتباه است و در یک همزمانی ورود ما با خنده افرادی که به یک موضوع دیگر میخندیده اند، مواجه شده ایم. به همین سادگی میتوانیم از همه افراد آن جمع متنفر شویم و یا میتوانیم با آرامش دلیل خنده آنها را جویا شویم و با با لبخندی از آن شرایط گذر کنیم. اینگونه است که میتوانیم فرصت هایی را که با خوشحالی بگذرانیم، با تفکرات اشتباه خودمان به نوعی خشم ‌و نفرت تبدیل کنیم. 

در تمام توضیحات ما در مورد هر احساسی، دیدن و مواجه شدن با آن احساس، اولین و مهمترین قدم در شناخت خود و روابطمان است.

نویسنده: مینا حسن زاده

اشتراک در شبکه های اجتماعی:
(11 رای)
افزودن نظر:
CAPTCHA2
×

امتیاز دهی به مطلب: روانشناسی نفرت و عوامل ایجاد نفرت

خیلی بدبدمتوسطخوبعالی