22006198 021

روانشناسی نفرت و بررسی عوامل ایجاد نفرت

خیلی بد بد متوسط خوب عالی
(30 رای)
روانشناسی نفرت و بررسی عوامل ایجاد نفرت

نفرت در واقع یک احساس است که بار منفی زیادی برای افراد دارد. جالب است که در پشت روانشناسی نفرت عشق و حسادت هم دیده می شود. شناخت ما از احساساتمان اولین عامل در خود شناسی و مدیریت افکار و احساساتمان است. زمانی که به فردی یا موضوعی احساسی از نفرت پیدا می کنیم، در واقع در حال تجربه احساس نفرت هستیم. اما نکته اساسی و مهم در احساس نفرت و تجربه این احساس، شناخت ما از این امر است که ریشه این احساس چگونه در ما رشد کرده است، به چه میزانی و از چه افراد و شرایطی متنفر هستیم.

در واقع ما به دنبال پیدا کردن ریشه هر عاملی در خود می گردیم و نه پاک کردن هر عامل خارجی که می تواند ما را متنفر و یا خوشحال کند. اینگونه است که احساساتمان را به طور واقعی می توانیم تجربه کنیم و پس از تجربه با هر حسی می توانیم آن را مدیریت کنیم و نه سرکوب.

نفرت

سرکوب کردن احساسات

سرکوب کردن احساسات باعث می شود احساسات به طور ناگهانی در جایی دیگر و به وسیله یک عامل محرک دیگر که شاید خیلی هم ربطی به نفرت ما نداشته باشد بازتاب پیدا کند و دامن خودمان را بگیرد. اینجا دقیقا همانجایی است که از خود سوال می کنیم چرا عصبانی شدم، چرا فریاد زدم، چرا بی جهت از او متنفرم، چرا نمی توانم شاد باشم، چرا هیچ کسی را دوست ندارم. تمام این سوال ها از جایی بروز پیدا می کنند که ما بر روی احساساتمان سرپوش گذاشته ایم و نخواسته ایم آن ها را ببینیم.

نفرت نیز یکی از همان احساساتی است که به دلیل منفی بودن آن در روابط احتماعی، شغلی و عاطفی مان ترجیح می دهیم آن را نبینیم و خود را فردی صلح جو، مهربان و در برخی موارد منفعل و بی تفاوت نشان دهیم. این منفعل بودن و یا نمایشی از مهربان بودن و در صلح بودن، همه رفتارهایی هستند که شاید بتوانیم بر اساس آن دیگران را مهار کنیم اما خود و احساساتمان را نمیتوانیم مهار کنیم و قطعا باید در فرصتی مناسب با آن مواجه شویم.

یک واقعیت جالب پیرامون نفرت

یکی از یافته های شگفت انگیز از تحقیقات این است که نفرت اگر متوجه یک گروه باشد نه یک فرد، افزایش می یابد و افزایش می یابد. وقتی از یک گروه متنفر هستید، شدت نفرت شما می تواند بدون مواجهه با افراد خاص یا اطلاعات متضاد گروه افزایش یابد و نفرت شما ناشی از کلیشه ها و تعصبات است. اگر از فردی متنفر هستید، وقتی با جنبه مثبت آن شخص مواجه می شوید، نفرت شما ممکن است با همدلی یا ارزیابی مجدد از او از بین برود.

روش هایی برای شناخت نفرت

برای مواجه با احساسات به صورت مثبت و در جریان بودن خود نسبت به احساساتمان، به دنبال روش هایی باشیم که می تواند ما را در مسیر بهتری از شناخت از خود و احساساتمان قرار دهد.

1- متوجه باشیم در چه حالتی و نسبت به چه کسانی دچار احساس نفرت می شویم

شرایط و زمان و مکان را به خوبی تحت نظر داشته باشیم و هوشیارانه نسبت به خود و اتفاقات اطرافمان بیندیشیم و نظاره گر باشیم.

2- از احساس نفرت نترسیم و از ظاهر شدن این احساس هراس نداشته باشیم

تمام انسان ها مملو از احساساتی مثل خشم، نفرت، عصبانیت، تحقیر شدن، شادی و لذت هستند. اگر از مواجه با احساسات و نشان دادنشان هراس داشته باشیم. مجبور به پنهان کردن آن احساس می شویم و دیگر نمی توانیم ریشه مشکلاتمان را پیدا کنیم.

/// شماره های تماس ///

3- به خودمان توجه کنیم

آیا احساس نفرت ما به هر شخص و یا مکانی خاطره هایی را در ما زنده می کند. ما را به یاد چه خاطره ایی در کودکی و یا رفتار چه کسی با ما میاندازد که اینگونه منقلب می شویم و نمی خواهیم احساسمان را تجربه کنیم.

4- به دنبال حل مسئله مان باشیم

نفرت احساسی نیست که نادیده گرفته شود. زیرا تمام وجود ما را مملو از خشم، کینه، بغض و ناراحتی میکند. اگر بخواهیم نفرتمان را نادیده بگیریم، باید در طول روز تمام این احساسات بد و منفی را با خود حمل کنیم و هر روزه احساس بدبختی بیشتری کنیم. از اینرو باید به دنبال حل مسئله مان که در اینجا نفرت است، باشیم. نادیده گرفتن احساسات منفی، خود و ذهن و زندگیمان را درگیر می کند و هیچ فردی جز خودمان در شرایط آسیب قرار نمی گیرد.

5- به احساس نفرتمان دامن نزنیم.

هرگاه از چیزی، فردی و یا محیطی احساس تنفر کردیم، به دنبال نکات مثبتی نیز در آن فرد و یا محیط بگردیم. دامن زدن به احساسات منفی و غرق شدن در این احساسات و مرور مداوم احساسات منفی باعث می شود صرفا انرژی روانیمان کاسته شود و فقط درگیر خود و احساسات منفی باشیم.

با پیدا کردن و دنبال کردن نکات مثبت در هر فرد و یا مکانی و یا افرادی که این حس را در ما به وجود می آورند، به دنبال احساس جدید و بهتری باشیم. انسان بر اساس روابط اجتماعی و معاشرت هایش تعریف می شود. از این رو نیازمند احساسات مثبت و موجه نسبت به دیگران است تا اینکه مدام درگیر نفرت و خشم و عصبانیت نیز باشد.

6- از عواملی که نفرت را در ما ایجاد می کنند دوری کنیم

اخبار منفی، جنگ، کودک آزاری، حیوان آزاری و شنیدن پیغام های منفی فقط باعث خشم و نفرت ما میشوند. بدون آنکه بتوانیم کار مثبتی در جهت بهبود آنها انجام دهیم. از این رو باید بیش از پیش از این عوامل، اخبار و نکات منفی دوری کنیم و به جای آن ها به دنبال فعالیت های مثبتی باشیم که می تواند خیری به دیگران برساند.

کمک های خیریه و مردمی، تلاش برای کمک به کودکان حتی با رساندن یک وعده غذا به یک نیازمند، کمک به کسانی که در زندگی خود گره دارند و سر زدن به بیماران و سالمندان از دسته فعالیت هایی هستند که قطعا امواج و احساسات مثبت و رو به رشدی را در ما افزایش میدهند. در واقع میتوانیم هر بار که احساس نفرت شدیدی به مسئله ایی را تجربه کردیم، به نیازمندی کمک کنیم و یا حیوان بی آزاری را مورد توجه قرار بدهیم.

نفرت از دیگری

جا به جا کردن احساس منفی با یک احساس مثبت یک روش درمانی رفتاری است که به واسطه آن به صورت ناخودآگاه متوجه می شویم بجای درگیر بودن با احساس نفرت و خشم و عصبانیت، مدام در حال کمک به دیگران هستیم و قطعا احساست مثبت تری را هم مرور می کنیم.

7- گاهی نیاز داریم کسانی را نادیده بگیریم

نادیده گرفتن افرادی که بی جهت باعث خشم و نفرت ما می شوند نیز یک روش درمانی رفتاری دیگر است که جایگزین مناسبی به جای دیدن و دامن زدن به احساسات منفی است.

خود را سرگرم فعالیت های روزانه و قطعا مثبت کنیم؛ اینگونه است که اگر فردی که باعث نفرت ما میشود، نادیده گرفته شود، خود از رفتارهاش کوتاه میآید و ما نیز به همان میزان مشغول یک رفتار و یک هدف می شویم. در واقع وقت و زمانی برای ایجاد نفرت هدر نداده ایم و بیش از پیش به خود و هدفمان توجه کرده و بالغانه رفتار کرده ایم.

8- همه چیز همانطور که ما فکر می کنیم نیست

شاید فرد و یا مکانی که باعث نفرت ما می شود، در واقع هدفش ایجاد این احساس در ما نباشد. باید به این باور برسیم که تفکرات ما گاها دامن گیر خودمان است و به هیچ وجه همیشه درست عمل نمیکند. اگر ما فکر می کنیم فردی و با شخصی باعث نفرت ما می شود و هدفش هم همین بوده، قطعا ما درگیر تفکر خود شده ایم و تصورات ما همیشه درست نیست.

فرض کنید وارد محیط غریبه ای می شوید و به یکباره همه می خندند. اولین تصور هر کسی این است که آن ها به من خندیده اند اما قطعا در ۹۰ درصد موارد این تصور اشتباه است و در یک همزمانی ورود ما با خنده افرادی که به یک موضوع دیگر می خندیده اند، مواجه شده ایم. به همین سادگی می توانیم از همه افراد آن جمع متنفر شویم و یا می توانیم با آرامش دلیل خنده آنها را جویا شویم و با لبخندی از آن شرایط گذر کنیم. اینگونه است که می توانیم فرصت هایی را که با خوشحالی گذرانده ایم، را با تفکرات اشتباه خودمان به خشم و نفرت تبدیل کنیم.

در تمام توضیحات ما در مورد هر احساسی، دیدن و مواجه شدن با آن احساس، اولین و مهمترین قدم در شناخت خود و روابطمان است.

سوالات متداول

1. آیا احساس نفرت را می شود از بین برد؟
در صورتی که احساس نفرت شناسایی شود، دیده شود و فرد دلایل بروز آنرا بفهمد می تواند با آن رو به رو شود.

2. احساس نفرت چه پیامدهایی دارد؟
در صورتی که بر روی احساس نفرت سرپوش گذشاته ود این احساس می تواند خشم و خودخوری زیادی را در فرد ایجاد کند. در این صورت امکان خطاهای محاسباتی برای فرد و رو به رو شدن با نفرت ایجاد می شود که می تواند پیامدهای بدی را در پی داشته باشد.

3. روش های شناسایی نفرت چگونه است؟
8 گام برای شناسایی نفرت را در داخل مقاله آورده ایم که می توانید از آنها برای شناخت احتمالی نفرت درونی خود کمک بگیرید.

افزودن نظر:
captcha