ورود / عضویت
021-22004925
تعیین وقت مشاوره
مرکز مشاوره مکث
تعیین وقت مشاوره

متخصص زوج درمانی (شناختی - رفتاری)

متخصص زوج درمانی (شناختی - رفتاری)

متخصص زوج درمانی به روانشناسانی گفته میشود که در حوزه زوج ها، پیش از ازدواج و پس از ازدواج به درمان بهبود روابطشان مشغول میباشند. متخصص زوج درمانی، به صورت تخصصی مسائل مربوط به زوج ها را بررسی میکند؛ در واقع مشاورهای فردی وقتی به صورت دو نفره و زوج انجام شود، همان نقش زوج درمانی را خواهد داشت با این تفاوت که زوج درمانگرها راهکارهای مناسبی برای درمان روابط زوج ها دارند.

حضور داشتن زوجها

وقتی فردی به صورت شخصی برای درمان و بهبود روابط خود به مشاوره ایی مراجعه میکند، به دلیل حضور نداشتن طرف مقابل، درمانگر در برخی جهات برای بهبود نوع رابطه نمیتواند کاری انجام دهد و فقط ممکن است تغییری در بینش فرد مراجع انجام دهد که در ادامه زندگی خود مسائل و مشکلات خود را بتواند راحت تر بررسی کند.

زوج درمانگر

مشاوره زوج درمانگر

اگر دو نفر که در مواردی با یکدیگر به مشکل برخورده اند، بهتر است هر دو نفر به مشاوره زوج درمانگر مراجعه کنند تا مشکلات از دریچه دیدگاه هر دو نفر بیان شود و مراجع بتواند مسئله را شفاف تر بررسی کند. با روحیات و اخلاقیات و تیپ اخلاقی هر دو نفر آشنا شود و راهکارهایی نسبت به روحیات و تیپ های اخلاقی هر کدام برای بهبود رابطه شان ارائه دهد.

اما مشاوره های زوج درمانگر به تیپ های اخلاقی و شناختشان از آنها اهمیت میدهند و بسیاری از درمان های رفتاری آنها بر اساس بررسی از تیپ های شخصیتی افراد است.

مثلا یک مردی با تیپ شخصیتی برونگرا با صفاتی از قبیل بذله گویی، معاشرت های زیاد، توانایی در برقراری ارتباط با اطرافیان، در مواقعی تند خو و پرخاشگر با واکنش های هیجانی و تند در کنار زنی درونگرا، آرام، احساسی، در خود فرو رفته یا هنرمندی کم حرف با روابطی محدود حتما پس از یک سال از گذشت ازدواجشان با مشکلاتی روبرو میشوند که پیش از آن برایشان جذاب بود و یا احساس میکرده اند میتوانند با این خصوصیات اخلاقی مکمل یکدیگر باشند.

مشاوره پس از ازدواج

مشکل دقیقا از جایی شروع میشود که افراد پس از ازدواج به دنبال رشد خود هستند و نه تکمیل نقطه ضعف های یکدیگر که پیش از آن برایشان جذاب نیز می آمده است. از این رو افراد با شناخت تیپ های شخصیتی، در مشاوره های پیش از ازدواج میتوانند به درصدی از شناخت کلی از خود و طرف مقابلشان پی برند و با این احتساب که ممکن است با اختلاف های کلی در تیپ های شخصیتیشان به مشکلات بزرگی در زندگی برخورند و یا تیپ های مناسبی برای یکدیگر باشند و با هیچ مشکلی در مورد مسائل شخصیتی و رفتاری بتوانند با یکدیگر کنار آیند، میتوانند تصمیم به ازدواج گیرند.

مشاوره پیش از ازدواج

در مشاوره های پیش از ازدواج به صورت تاکیدی گفته نمیشود که دو نفر برای ازدواج با هم مناسب هستند با خیر. متخصص زوج درمانی با بررسی شرایط خانوادگی، فرهنگی، اقتصادی، تیپ های شخصیتی و با بررسی احتمالی اختلالات شخصیتی میتواند در آخر به زوج ها بگوید که در کنار یکدیگر با مشکل مواجه میشوند و یا خیر و یا این مشکلات از چه جنسی است و انتخاب را به عهده خود دو نفر بگذارند که میخواهند با این تفاسیر در کنار یکدیگر باشند و یا خیر.

تصمیم گیری نهایی همیشه به عهده خود افراد مراجع است زیرا خودشان باید مسؤلیت انتخاب و رفتارشان را به عهده گیرند و با شناخت به سمت آنچه که برایشان خوشایند است و دستآورد خوبی خواهد داشت، بروند.

مرکز مشاوره مکث با داشتن متخصصین زوج درمانی زبده می تواند پیش از ازدواج شما را از احتمال ازدواج اشتباه با خبر کند.

حل تعارضات

مهم نیست که چقدر برنامه ریزی شما دقیق باشد، شما به عنوان همسر، دوست، مادر، پدر، مدیر یا کارمند هر چند وقت یکبار با تعارضات و کشمکش ها روبه رو خواهید شد. تصور داشتن محیطی عاری از درگیری واقع بینانه نیست؛ بنابراین باید بدانیم که برای مدیریت تعارضات چگونه عمل کنیم.

تصورات غلط خود درباره ی تعارض را از بین ببرید

بسیاری از افراد نسبتاً موفق از تعارض می ترسند. بخش اعظم ترس آنها ریشه در تصورات غلط درباره ی موضوع تعارض دارد. یادگیری بیشتر درباره ی مقابله با تعارضات باعث کاهش ترس و حل تعارض میشود.

 1. تعارض را نادیده نگیرید. برای حل تعارض برنامهد ریزی کنید و گمان نکنید تعارض خودبه خود حل میشود.
 2. همیشه تعارض نتیجه ی سوء مدیریت نیست.
 3. گاهی عصبانیت مفید است و باعث پیشبرد افراد و حل تعارضشان میشود.
 4. برای حل تعارضات عجله نکنید.
 5. تعارض نشانه ی کم اهمیتی به سازمان نیست، بلکه به عنوان ابزاری برای تعیین ارزشهای سازمانی به کار میرود.

تعارضات را به شیوه ای مناسب مدیریت کنید

یکی از چالشهای مقابله با تعارض این است که به افراد کمک کنید تا روابط سالم خود را طی دوران تعارض و پس از آن حفظ کنند. تنها حل مشکل کافی نیست. افراد باید از نتیجه راضی باشند.

حل تعارضات

 1. وجود تعارض را قبول کنید.
 2. ترغیب به مشارکت کنید.
 3. محیطی امن ایجاد کنید.
 4. ترغیب به متعهد شدن کنید.
 5. برای مشخص شدن حقایق سؤال کنید.
 6. خوب گوش کنید.
 7. بی طرفانه گوش کنید.
 8. تمرکز روی مشکل باشد نه افراد.
 9. در صورت لزوم، زمان بیشتری را صرف تصمیم گیری کنید.
 10. پیگیری کنید.

در صورتی که تعارض در مرحله ی اول قرار دارد، اقدامات متناسب را انجام دهید

در مرحله ی اول تعارض، گفتمان ها معمولا خاص و شفاف است. افراد میل دارند درباره ی مشکل به طور خاص بحث کنند و مسئولیت ها را نادیده بگیرند.

 1. خود و فرد مورد نظر را درگیر بررسی دقیق تعارض کنید.
 2. مطمئن شوید که از مسئله منحرف نشوید.
 3. به فرد مورد نظر خود کمک کنید که ابتدا نقاط قوتشان را مشخص کنند.
 4. ترغیب به کار گروهی کنید.
 5. به اطلاعات توجه داشته باشید.

در صورتی که تشخیص دادید تعارض در مرحله ی دوم است از دستورالعمل های ذیل پیروی کنید

ویژگی درگیری در این مرحله، نگرش برنده / بازنده است. در این سطح، افراد حساب پیروزی های خود را نگه میدارند، شاهدان از یک طرف درگیر جانبداری میکنند و افراد به طور احساسی به مشکل مرتبط شده اند.

 1. برای تعیین راستی افراد مذاکره کنید.
 2. جوی خنثی ایجاد کنید.
 3. دستور جلسه بنویسید.
 4. توجه گروه را در چارچوب هدف تعیین شده نگه دارید.
 5. به نقاط توافق توجه داشته باشید و به دنبال موضعی منصفانه باشید.

برای حل تعارضاتی که در مرحله ی سوم قرار دارد به اصول ذیل توجه کنید

زمانی که تعارض به مرحله ی سوم میرسد، طرفها برانگیخته میشوند و افراد به حمایت از آرمان خود میپردازند. تعارض همه ی قوای افراد را صرف خود میکند و طرف های درگیر تمام تمرکزشان را روی آن میگذارند.

 1. متعهد شوید که تمام اطلاعات جزئی را به دست آورده اید.
 2. شدت تعهد افراد به آرمانشان را تشخیص دهید و درک کنید.
 3. آسیبی که طرفین درگیر به سازمان میزنند را به آنها یادآور شوید.
 4. زمانی که درگیری برطرف شد، به اهداف مشترک توجه داشته باشید.
 5. بدانید که کمک به افراد در حل تعارض زمان بر است.

زوج درمانی از نگاه مرجع روانشناسان (کاپلان و سادوک)

زوج درمانی نوعی روان درمانی است که با هدف تعدیل روان شناختی تعامل دو نفره طراحی شده است که بر سر یک یا چند معیار و شاخص اجتماعی، روحی، نسبی یا اقتصادی با هم دچار مشکل هستند.

در زوج درمانی روانشناس بر اساس یک قرار داد درمانی با زوج ها کار می کند. متخصص زوج درمانی می کوشد تا از طریق انواع تکنیکها الگوهای غیر انطباقی را در آنها حل کند.

مشکل در تربیت کودک و ایجاد تعارض در زوج ها

کار دیگری که تخصص زوج درمانی می کند این است که مشاوره را در درجه اول در صورت داشتن فرزند زوج ها به سوی تکنیک (Task  Oriented) ببرد.

این تکنیک به گونه ای ایجاد شده تا بتواند مشکلات خانواده را به گونه ای تنظیم شده از کار ببرد.

انواع تکنیکهای زوج درمانی

 1.  درمان فردی
 2. زوج درمانی فردی
 3. درمان کشترک
 4. درمان چهار نفره
 5. روان درمانی گروهی

نویسنده: مرکز مشاوره مکث

اشتراک در شبکه های اجتماعی:
(11 رای)
افزودن نظر:
CAPTCHA2
×

امتیاز دهی به مطلب: متخصص زوج درمانی (شناختی - رفتاری)

خیلی بدبدمتوسطخوبعالی