ورود / عضویت
021-22004925
تعیین وقت مشاوره
مرکز مشاوره مکث
تعیین وقت مشاوره
عنوان مطلب: شخصیت و چگونگی شکل گیری آن

شخصیت و چگونگی شکل گیری آن

مجموعه بینش هر فردی، نظام باورها و اعتقادات همراه با صفات و ویژگی ها و رفتاری است که نسبتا در فرد پایدار بوده و آموخته شده است. شخصیت پدیده ایی است که باید در ابتدای زندگی بیاموزیم. زیرا موضوعات ارثی و ژنتیکی موضوع شخصیتی نیستند و نسبتا پایدارند. مثلا من فردی شادم اما الان کسی را از دست داده ام. ویژگی اصلی من شادی است نه ناراحتی که الان درگیر آن هستم. صفات یک طیف دارند که طی آن عمل میکنند.

شکل گیری شخصیت

شخصیت جنبه هایی از عادت های ما هستند که حتی به صورت خودکار بسته به شرایط خود را نشان میدهند. مثل صورت ما که ما هستیم چه بسا کثیف و ژولیده باشیم. ممکن است فرد غمگینی، شاد باشد و یا فرد شاد روزی غمگین باشد. نباید به صفات و شخصیت ربط داده شود. اما بینش یک انسان، جهان بینی ما به جهان است که بر اساس باورهای ما در جهان خود را به صورت مجموعه ایی از صفات خود نشان میدهد.

مجموعه صفات و ویژگی پایداری که از ما سر میزند (کاراکتر)، مجموعه ایی از ویژگی های باوری و اعتقادی با رفتار و گفتار ما است که بار اجتماعی و چهارچوب آداب و ادب اجتماعی دارد اما خلق و خوی ما یک ریشه شدید ارثی دارد و در شرایط عادی پاسخ و عکس العمل ما میباشد. با توجه به تعریف شخصیت، بهتر است بدانیم انسان تنها موجودی است که باید شدن و بودن خود را بیاموزد.

در واقع سگ برای سگ شدن تلاشی نمیکند اما انسان باید برای انسان بودن و رفتار انسانی سعی در شدن کند. در تکامل موجودات چه گیاهان و چه حیوانات ماهیت مشخص است و بُعد وجود خود را نشان میدهد اما انسان به این منوال نیست. انسان ابتدا وجود پیدا میکند و بعد ماهیت خود را نشان میدهد.

چگونگی شکل گیری شخصیت

این فرایندی که مسئله انسان را انسان میکند، شکل گرفتن شخصیت و همان تکامل شخصیت است.

شخصیت هر فردی تحت تاثیر واقعیت های حاکم بر هر جامعه ایی و پس از آن بر اساس عقاید شکل گرفته در ذهن هر فرد رشد پیدا میکند.

مکانیزم های دفاعی به دلیل ضعف هایی که ممکن است در شخصیت هر فردی باشد (مکانیزم های دفاعی مثل انکار، فرافکنی، جابه جایی)، دلیلی برای آسیب های روانی هم میباشند. 

اصول تشکیل دهنده شخصیت

پرسشی که مطرح میشود این است که اصولا شخصیت ما از چه چیزی تشکیل شده است.

  1. ارث 
  2. محیط 
  3. فطرت و ماهیت انسان (در فطرت بدی وجود ندارد و در حال رشد است)
  4. عامل ژنتیک که ریشه متفاوتی از ارث دارد. ارث ریشه خانوادگی دارد اما ژنتیک به انسان و به نوع انسان ربط دارد. ژنتیک و ارث نیز از عوامل ساخت شخصیت هستند. 

مورد دیگر بحث محیط است. مسئله اساسی شکل گیری شخصیت که ما در چه بستری و در چه خانواده ایی و در چه محیطی رشد کرده ایم که نقش اساسی در شخصیت و اختلال های شخصیتی نیز دارد و عامل فعالیت ذهنی و یا همان عقل است.

اگر بپذیریم که انسان مجموعه ایی از نیرو و توانایی است، ما با مفهوم رشد مبتنی بر جبر هستیم اما عقل پدیده ایی است که همه انسان ها از آن بهره برده اند و باید به رشد آن پردازند. عقل آگاهی و دانایی دارد. روابط پنهان و قوانین پنهان جهان را میشناسد و از مفهوم درصد شناخت پیدا میکند.

بنابراین انسانی عاقل است که کارکرد ذهن او با کارکرد جهان انطباق دارد و جدای از هوش است. با این که ارث و محیط که دلیل اصلی شکل گیری شخصیت است، بقیه موارد هم اثرگذار هستند (تا سه سال اول زندگی شخصیت هر فردی شکل میگیرد و پس از آن تغییرات محدودی خواهد داشت).

در تعریف شخصیت اگر ما انسان بدی باشیم، در شرایط بدحال بدتر و با تجربیات تلخ بدی آن را دنبال میکنیم و انسانی با شخصیت بدتری میشویم و هر چه ما فرد خوبی باشیم و در شرایط بد باشیم، دریافتی کمتری از بدی و غرق شدن در بدی خواهیم داشت.

در واقع بهتر است بدانیم ما از چه دریچه ایی به خودمان و جهان مینگریم. انسان تنها گیرنده دنیا نیست و مهم دریافتی و تعریف انسان از آنچه که از جهان میبیند است (پردازش انسان از دیده ها). موضوع شخصیت به بینش و نگاه هر فردی از جهان پیرامون خود مربوط است که شخصیت هر فردی را هم میسازد.

نویسنده: مرکز مشاوره مکث

اشتراک در شبکه های اجتماعی:
(16 رای)
افزودن نظر:
CAPTCHA2
×

امتیاز دهی به مطلب: شخصیت و چگونگی شکل گیری آن

خیلی بدبدمتوسطخوبعالی
×

تعیین وقت مشاوره حضوری

CAPTCHA