ورود / عضویت
021-22004925
تعیین وقت مشاوره
مرکز مشاوره مکث
تعیین وقت مشاوره

مردان متولد فروردین چه خصوصیاتی دارند؟

مردان متولد فروردین چه خصوصیاتی دارند؟

اگر شما به دنبال شناخت این موضوع هستید که مردان متولد فروردین چه خصوصیاتی دارد، با خواندن این مطلب قطعاً کمی شکه خواهید شد. خصوصیات اخلاقی مردان متولد فروردین بدون خواندن هیچ مطلبی گاهی میتواند واضح و آشکار باشد.

قدرت تشخیص راحت مردان فروردینی

از آنجایی که مردان فروردینی به قدری آشکار، واضح، پر جنب و جوش هستند که در اولین برخورد شاید بتوانید حدس بزنید این مرد متولد فروردین است.

خصوصیات مردان متولد فروردین

مردان متولد فروردین، در مواردی بسیار مردانی برونگرا، شاد، پر حرارت و پر از انرژی هستند. قدرت طلبی بخش مهمی از خصوصیات اخلاقی این مردان است و همیشه میل زیادی به رهبری در گروه، اثبات حرف هایشان و جاه طلبی بسیار زیاد دارند.

نگاه متفاوت مردان فروردینی به دیگران

این گروه از مردان از یک جا ماندن و نظاره کردن دیگران قطعاً در عذاب خواهند بود و تحمل شنیدن حرف های دیگران را به عنوان دستور ندارند. زیرا خود یک دستور دهنده مداوم هستند و باید یک هدف تعیین شده را دنبال کنند.

مردان متولد فروردین

گاهی بخشنده و مهربان

مردان متولد فرودین به غیر از جاه طلبی و دستور دهنده بودن، بسیار بخشنده و مهربان نیز هستند، البته این بخشندگی زمانی معنی پیدا میکند که خودشان تشخیص دهند چه زمانی لازم است و برای چه کسی باید بخشنده باشند. در واقع این مردان اصول واضحی به جز خودشان در ذهن ندارند و خود، الگوی رفتاری خود هستند. 

چالش بزرگ با مردان فروردینی

اگر مایل به معاشرت با مردان فروردینی هستید این نکته را فراموش نکنید که خود را در چالش بزرگی انداخته اید.

مردان فروردینی نسبت به شور و هیجان بالایی که دارند قطعاً نمیتوانند سر به راه یکنواخت عمل کنند و مدام در حال انجام اتفاقات و رخداد های جدید هستند.

امکان رشد کنار مردان فروردینی

اما نکته مهم در این میزان از هیجان، شور، شوق و جاه طلبی در مردان فروردینی در این است که هر فردی در کنار این مردان فروردینی میتواند رشد کند و  در هیچ فرصتی جا نماند. در واقع شما با یک مرد فرصت طلب مواجه نیستید، بلکه با یک فرد با انگیزه، خلاق و پر هیجان مواجه شده اید و اگر به دنبال هیجانات، خلاقیت و چالش هستید انتخاب درستی داشته اید.

مردان فروردینی، بی انگیزه و خوش خیال نیستند و تنبلی، یک جا ماندن و خیال پردازی از منفور ترین رفتار ها در نظر آنها است، ماندن در گذشته و فکر کردن به آنچه که دیگر تمام شده نیز از جمله رفتار هایی است که یک مرد فروردینی از آن دوری میکند. بنابراین با میزان بالایی از خواسته ها به سمت به دست آوردنشان در شتاب هستند. این خواسته میتواند یک شغل، یک خانه، یک زن و یا هر چیز دیگری باشد.

تشابهات مردان فروردین با شخصیت شناسی کهن الگوی یونگ

طبق شخصیت شناسی کهن الگوی یونگ، مردان متولد فروردین تشابهات بسیار زیادی با شخصیت پوزیدون دارند.

پوزیدون و یا خدای دریاها

شخصیت پوزیدون فردی در حال جوش و خروش و در حال جریان است، مردان پوزیدن که تشابهات فراوانی با مردان متولد فروردین دارند، نمیتوانند در یک محدوده ساکن باشند و به دنبال بررسی دیگران باشند. هیجان، قدرت نمایی و قدرت طلبی یک مرد پوزیدون به میزانی بالا است که میتواند رهبری بالقوه و یا حامی تعداد زیادی از افراد باشد.

خصوصیات پوزیدون

حمایت کردن، سر گروه بودن و دستور دادن از خصوصیات اصلی مردان پوزیدون و مشابه آنها مردان فروردینی است. پوزیدون کهن الگویی است که زیبایی و زشتی را با یکدیگر دارد. این دسته از مردان اگر در حالت نابالغانه خود قرار بگیرند، صرفاً در جهت خرابکاری، ویرانگری، عصبانیت و خشم هستند، اما اگر مرد پوزیدون به سمت بالغانه رفتار کردن هدایت بشود، در عین اقتدار دارای بخشندگی و درکی از اطراف خود است که میتواند با دیگران بزرگوارانه رفتار کند.

خشم مردان پوزیدون

خشم مردان پوزیدون مثال نزدنی و غیر قابل درک است، اما در عین حال میتوانند به طرزی شگفت انگیز حامی ، مهربان و دلجو باشند.

سر گروه بودن مردان فروردینی

اساس شخصیت مردان پوزیدون بر پایه احساسات بنا شده، این احساسات یا میتواند عشق، شعف و شادی و یا خشم و عصبانیت و ویرانگری باشد. 

شخصیت پوزیدون و شخصیت مرد فروردینی (کینه توزی)

نقطه عطف تشابهات فراوان مردان فروردین با کهن الگوی شخصیت پوزیدون در تلافی جویی و گاهی کینه توزی این مردان است. همانطور که مردان  فروردینی در گذشته نمی مانند، باید بدانیم به همان میزان گذشته را از لحاظ هیجانی مرور خواهند کرد. هیچ اتفاقی در گذشته به اندازه احساسات و هیجانات برایشان مهم نیست.

هر آنچه احساس خوب و بد را به خاطر میسپارند و در هر زمان به دنبال تسویه حساب با احساساتشان هستند. اگر با این مردان خوب بوده باشید قطعاً جبران بالایی از خوبی برای شما خواهند داشت و اگر بد بوده باشید، قطعاً بیش از بدی خودتان با خشم و کینه مردان پوزیدون و یا فروردین مواجه میشوید.

مردان فروردین با تشابهات کهن الگوی پوزیدون چه زنانی را دوست دارند

اگر شما زنی آرام، بی حوصله، نامرتب و یا کسل هستید قطعاً مردان فروردینی کم و یا هیچ مرد فروردین جذب شما نشده است و اگر این جذب اتفاق افتاده باشد، باید نشانه هایی از جذابیت را در خود ببینید. زنانی که به دنبال آرامش و زندگی یکنواخت هستند جذب مردان پوزیدون نمیشوند و به همین میزان، مردان سلطه گر، پدر سالار، حامی و در غالب هایی خشن و پر حرارت جذب زنانی با انگیزه هیجانی بالا میشوند.

سلطه گری بر زنان

اما نکته مهم در این جذبه، سلطه گری و کنترل گری مردان فروردین با کهن الگوی پوزیدون است که به سمت زنانی با هیجان، جذاب و زیبا کشیده میشوند و مایل به سلطه گری بر روی آنها هستند.

مردان فروردین و یا پوزیدون اگر نتوانند زن زیبایی را که انتخاب کرده اند، تحت سلطه، کنترل و حمایت خود در بیاورند با رابطه عاطفی خدشه داری مواجه میشوند.

بازرگان بودن و رئیس بودن در مردان پوزیدون

قدرت مالی و شغل هایی مانند بازرگان بودن و رئیس بودن در مردان پوزیدون باعث میشود زنان کنترل خود را به دست این گروه از مردان بسپارند و اجازه سلطه آنها را به خود بدهند.

مردان فروردین اگر در موقعیت مناسب اجتماعی قرار نگیرند و شغل مناسبی نداشته باشند، مملو از خشمی میشوند که مدام به دنبال جبران این خشم هستند.

بنابراین کار و فعالیت مناسب این افراد میتوانند جنبه مثبت روحی پوزیدون ها و یا مردان فروردینی را به نمایش بگذارد.

جذبه جنسی مردان فروردینی

مردان فروردین با کهن الگوی پوزیدون، از جذبه جنسی و توانایی بالای جنسی برخوردار هستند که زنان را میتوانند جذب خود کنند، اما همیشه به دنبال ازدواج و کنترل یک خانه و خانواده هستند.

زنانی که مردان فروردینی را دور می کنند

زنانی که در عین بی حوصلگی و رخوت باشند مردان فروردینی را به مرور از خود دور میکنند و بدون هیچ آلارمی از قبل، تنها می مانند و میتوانند مطمئن باشند به آنها خیانت میشود.

از این رو اگر زنی زیبا هستید که تنها وسیله ماندن در یک رابطه با مرد فروردینی را زیبایی خود میدانید باید کمی عجله کنید و شور، هیجان، انگیزه و احساسات خود را خرج کنید تا رابطه تان را حفظ کنید.

مردان فروردینی و یا پوزیدون، با احساسات، انگیزه و هر شیوه ای سعی می کنند به قدرت برسند و باید بدانید زنان آرام و یا زنان زورگو میتوانند مردان فروردین را از خود دور کنند و صرفاً زنانی که میدانند با هیجانات و احساسات خود چگونه مواجه شوند زنان مناسب این گروه از مردان هستند.

در پایان لازم به ذکر است کهن الگوی پوزیدون مبحث علمی می باشد ولی خصوصیات مردان فروردینی از لحاظ علمی هنوز ثابت شده نیست.

نویسنده: مینا حسن زاده

اشتراک در شبکه های اجتماعی:
(12 رای)
افزودن نظر:
CAPTCHA2
×

امتیاز دهی به مطلب: مردان متولد فروردین چه خصوصیاتی دارند؟

خیلی بدبدمتوسطخوبعالی