22006198 021

مهارت گوش کردن به حرف دیگران (13 تکنیک)

خیلی بد بد متوسط خوب عالی
(33 رای)
مهارت گوش کردن به حرف دیگران (13 تکنیک)

مهارت گوش کردن به حرف دیگران یکی از مهارتهای بسیار مهم در سال 2020 است. مهارت گوش کردن به حرف دیگران نیز مانند سایر مهارت ها بدست آوردنی هستند، به این معنا که با یادگیری و تمرین میتوانیم به هر مهارتی دست پیدا کنیم. مهارت گوش کردن به حرف دیگران یک نقطه قوت در روابط اجتماعی محسوب میشود و باعث میشود بتوانیم در کنار دوستان و آنهایی که به معاشرت با آنها مشغول هستیم، احساس بهتری را منتقل کنیم. بنابراین بهتر است این مهارت را به همراه مهارت مدیریت زمان به دست آوریم.

پیشنهاد می کنیم انجام دهید: تست نظر دیگران در مورد شما

چرا دیگران نیازمند شنیده شدن هستند

شنیده شدن یک نیاز انسانی است؛ همانطور که دوست داشته شدن و یا مورد توجه قرار گرفتن. بنابراین همه افراد انسانی به واسطه نوع زندگی اجتماعی خود و روابط و معاشرتشان دوست دارند شنیده شوند. در واقع در سطحی ترین شکل آن، فردی را برای درد و دل کردن داشته باشند. شنیده شدن یک نیاز اساسی انسان است که بطور غریزی در ما شکل میگیرد. از زمانی که انسان حرف زدن را آغاز کرده است، نیاز به شنیده شدن نیز همراه آن به وجود آمده است.

مهارت گوش کردن به حرف دیگران (13 تکنیک)

برای اینکه بتوانیم شنونده خوبی باشیم و مهارت گوش کردن را بدست آوریم، ابتدا باید بتوانیم سکوت کنیم. سکوت کردن خود یک مهارت اساسی در روابط بین فردی و یادگیری صحیح مهارت گوش کردن است. زمانی که بتوانیم به دیگران این فرصت را بدهیم که خود را در کنار ما صمیمی احساس کنند و شروع به حرف زدن کنند، یعنی توانسته ایم سکوت کنیم و پس از آن بشنویم. شنیدن به معنی فهمیدن، درک کردن و مهم دانستن فرد مقابل است.

شنونده خوب بودن

نشانه های شنونده خوب بودن

در شنیدن مشتاق باشیم

وقتی به شنیدن حرف های کسی که خود را نیازمند صحبت کردن با ما میداند، مینشینیم، باید اشتیاق شنیدن را در خود حفظ کنیم. صرفا سکوت کردن کافی نیست؛ هر کسی که روبروی ما به صحبت مینشیند مایل است اشتیاق ما را به صحبت هایش ببیند. این اشتیاق از نگاه و توانایی ما در شنیدن بر میآید.

به چشم های طرف مقابلمان نگاه کنیم

نگاه کردن به چشم های کسانی که برای ما صحبت میکنند، نشانه اهمیت ما به خود فرد و همچنین صحبت های او است. اگر مدام نگاه ما به اطراف بچرخد و یا برنامه ایی در تلویزیون را دنبال کنیم و یا هر جایی به غیر از چشم طرف مقابلمان را نگاه کنیم، نشان از بی اهمیت بودن فرد و حرف های او است.

حرف های طرف مقابل را مدام با سر تایید کنیم

تایید حرف ها با علامت سر، نشان از توجه ما و تایید حرف های طرف مقابلمان است. در واقع وقتی حرف ها را خوب بشنویم و متوجه آنها باشیم، میتوانیم آنها را تایید کنیم.

نسبت به حرف های مهم واکنش احساسی نشان بدهیم

نشان دادن واکنش های احساسی، در واقع احساسات واقعی ما از حرف های طرف مقابلمان است. در جای یک شنونده خوب میتوانیم هر احساسی را که از حرف های طرف مقابلمان بدست آوردیم، بشناسیم و از واکنش به آنها هراس نداشته باشیم. لبخند زنیم، بغض کنیم و میتوانیم در صداقت کامل حتی با طرف مقابلمان گریه کنیم.

مهارت گوش دادن به حرف دیگران

گرفتن دستان دوستان صمیمی در میان صحبت و احساس همدلی با او

در دست گرفتن دست های دوستان در زمان شنیدن حرف هایشان باعث میشود احساس امنیت و اطمینان را به طرف مقابلمان انتقال دهیم و نشان دهیم به چه میزان میتوانیم با او همدل و یا همدرد نیز باشیم.

قابل اعتماد باشیم

هیچ حرفی را نباید از کسی که شنونده او شده ایم به دیگران منتقل کنیم. اگر ما در نقش یک شنونده خوب قرار گرفته ایم، اصل مهم در این ماجرا، قابل اعتماد بودن است. شنونده های خوب، رازدارهای خوبی نیز هستند و با اعتماد به آنها میتوان به میزان قابل توجهی در کنارشان شفاف بود.

قضاوت نکنیم

در واقع هیچ کسی، زمانی که نیاز به حرف زدن دارد، به دنبال قضاوت خود نمیگردد. با قضاوت کردن باعث میشویم فرد مقابلمان دیگر نیازی به حرف زدن در خود پیدا نکند. همه افراد گاها مایل هستند فقط شنیده شوند و نه قضاوت و یا دستوری را از طرف مقابلشان بشنوند.

نصیحت نکنیم

زمانی که فردی مشغول حرف زدن با ما میشود، قطعا نیاز مبرم دارد که فقط حرف بزند. نصیحت کردن را همه میدانند و هیچ کسی میلی به نصیحت شنیدن ندارد؛ زیرا همه از عهده نصیحت کردن بر میآیند و کمتر کسی از عهده شنونده خوبی بودن بر میآید. دوستان خوب و مهربان میتوانند بدون نصیحت های ناکارآمد و دست و پاگیر فقط در کنار ما بنشینند و با گوش کردن، احساسی عمیق از محبت را به ما انتقال دهند.

صبور باشیم

قطعا یک شنونده خوب، فرد صبوری است و یا حداقل در زمان گوش کردن به دیگران صبوری به خرج میدهد و میداند که کافی است فقط صبور و بزرگوارانه عمل کند.

در میان صحبت دیگران نپریم

واضح است یک شنونده خوب، سکوت کردن، زمان صحبت کردن، تایید های کلامی و زمان صحبت کردن خود را میشناسد. اگر مدام در میان صحبت مخاطبمان بپریم، میل و نیاز طرف مقابلمان را برای حرف زدن از او میگیریم.

چگونه میتوانیم مهارت شنونده خوب بودن را بدست آوریم

تمرین کردن در هر موردی که به آنها تاکید شده است، میتواند مهارت های ما را در شنونده خوب بودن بیشتر کند. مثلا اگر اصلا شنونده خوبی نیستیم، در روابطمان از زمان های کوتاه شروع کنیم؛ پنج دقیقه اصلا حرف نزنیم، پس از آن یک جمله کوتاه بگوییم. در مرحله بعد ۱۰ دقیقه کامل سکوت کنیم، هر چند سخت و عذاب آور باشد. باید با خودمان عهد کنیم این تمرین را انجام دهیم و بمرور زمان حرف نزدن و شنونده بودن را در خود بیشتر کنیم و به همان میزان صبور باشیم و از نصیحت و قضاوت و ناشکیبا بودن دور بمانیم.

خود افشایی کنیم

گاها میتوانیم نسبت به طرف مقابلمان شفاف عمل کنیم و حتی خودافشایی نیز داشته باشیم. این خودافشایی میزان صداقت ما را در شنونده بودن نشان میدهد و بازگو کننده آن است که ما به همان میزان که شنونده خوبی هستیم، میتوانیم خود نیز بازگو کننده احساس خوبی باشیم.

نکات و آداب شنیدن سخن دیگران

سوال بپرسیم

سوال پرسیدن از مواردی که مخاطب از آنها حرف میزند، نشان از دقت ما به حرف های گوینده دارد. سوال ها نباید جنبه فضولی و بی جا بودن و قطع کردن صحبت مداوم گوینده را به همراه داشته باشد بلکه در صورتیکه فقط نشانی از دقت ما به حرف های گوینده باشد، کافی است.

گوش نکنیم که سریعا جواب بدهیم

شنونده خوب نباید به دنبال فرصتی برای پاسخ گویی باشد. در مهارت گوش کردن به حرف دیگران، پیدا کردن فرصت برای حرف زدن مهم نیست. بلکه باید بتوانیم تمام فرصت را به کسی دهیم که نیاز دارد حرف بزند و شنیده شود، تا جایی که خود احساس نیاز کند و سوالی از شما بپرسد و مایل باشد شما نظر خود را بگویید و یا راهنماییش کنید.

از بحث منحرف نشویم

اگر در زمانی که شنونده هستیم، فرد مقابل را به هر دلیلی از بحث منحرف کنیم، نشان دهنده بی میلی ما به صحبت کردن او است. بنابراین بهتر است مسیر های انحرافی، مثل زنگ موبایل و پاسخگویی به تلفن، پیامک زدن و غذا درست کردن را کنار بگذاریم و به طرف مقابل فرصتی یک ساعته و یا کوتاهتر اختصاص دهیم اما کل آن فرصت را برای او بخواهیم و او را از حرف زدن منحرف نکنیم.

شنونده های خوب، افرادی صمیمی تر، مهربان تر و دلجوتر به نظر می آیند. اگر مایل هستید که مهارت گوش کردن را به دست آورید و بواسطه آن فرد جذاب تری باشید. باید در کنار دوستان و یا همکاران تمرین صبوری در گوش کردن را افزایش دهید. معمولا مهارت گوش کردن به حرف دیگران پس از یک سال تمرین جزوی از مهارت های فرد می شود.

افزودن نظر:
captcha