ورود / عضویت
021-22004925
تعیین وقت مشاوره
مرکز مشاوره مکث
تعیین وقت مشاوره

علت های خیانت زناشویی

علت های خیانت زناشویی

خیانت به معنای بی صداقتی در امریست که در آن متعهد به قبول مسئولیت و صداقت در آن شده ایم. خیانت در امانت و یا در دوستی، خیانت در آنچه که قبول کرده ایم نسبت به آن مسئله همه عواقب و یا همه امور مربوط به آن را در هر شرایطی بپذیریم.

خیانت در روابط زناشویی

خیانت در روابط زناشویی یکی از مسائلی است که شاید امروزه بیش از هر زمان دیگری به چشم میاید و یا هر کسی در رابطه زناشویی بعد از قبول زحمت دورانی در رابطه بودن و به دلیل مسائلی هر چند قوی و یا هر چند پیش پا افتاده، این حق را به خود میدهد که بنابراین میتواند شروع به خیانت کند.

البته نکته مهم اینجاست که هر کسی که مشغول خیانت است در بیشتر موارد خود را خیانتکار نمیداند و پیش از آن خود را فردی ستم دیده میبیند که در رابطه ناقصی به نام زناشویی افتاده و بنابر وجود این همه نقص، بی عیب و ایراد بودن خود، میتواند با خیانت کردن کمی روحیه خود را بالا ببرد تا بتواند بهتر از قبل به زندگی خود بپردازد.

علت خیانت زناشویی

اما سوال اینجاست که در علت های خیانت زناشویی چه کسی حق دارد وقتی در یک رابطه دو نفره که پیش از همه تعهد به صداقت، شفافیت و واضح بودن داده است، وقتی عرصه برایش تنگ میشود خود را جایز بداند که میتواند خیانت کند و نکته مهم تر از همه اینجاست که خیانت را در آخرین مرحله خود (همخوابی) میداند و اگر با کسی به غیر از همسر خود رابطه ایی پنهانی برقرار کند مثل: تماس تلفنی، دیدارهایی در خارج از خانه و پیغام دادن به یکدیگر، در آنصورت هنوز خود را در حال خیانت نمیبیند و معتقد است کار عجیبی انجام نداده اما باید بدانیم که آغاز خیانت از فکر کردن به شخصی دیگر شروع میشود.

یکی از اصلی ترین علت های خیانت زناشویی؛ تفکرات خیانت گونه داشتن است. 

در اینجا میخواهیم به این موضوع بپردازیم که وقتی در زندگی مشترکمان احساس رضایت نداشتیم و وقتی منفعت طلبیمان را توانسته باشیم کنار بگذاریم و یا با هر سختی کنار بیاییم و یا در زندگی بمانیم که حتماً ماندن در آن برایمان دستاورد دارد بنابراین با هر رنج و سختی که در آن زندگی متحمل میشویم دیگر نمیتوانیم به این فکر کنیم که خیانت کردن به نوعی در این زمان و این مکان حق من است.

در واقع خیانت کردن حق هیچ کسی نیست و وقتی فردی به میزانی از رشد عقلی رسیده باشد که توانایی تشخیص و تمیز دادن شرایط و اوضاع خود را داشته باشد و از حفظ منافع جانبی خود و منفعت طلبی خود بتواند دست بکشد، میتواند وقتی احساس کرد در نوعی از زندگی قرار دارد که در آن دلخوش، امیدوار و رضایت قلبی ندارد، یا اقداماتی برای بهتر شدن زندگی خود کند و یا با رفتاری انسانی که ناشی از عزت کلام و عزت نفس است، بتواند در مورد زندگی خود تصمیمی قطعی بگیرد.

شروع خیانت

خیانت از جایی خیانت محسوب میشود که فرد شروع به پنهانکاری میکند، پنهانکاری به دنبال خود دروغ، رفتارهای غیر واقعی و قبول شرایطی را به همراه دارد که پس از گذشت زمانی نامشخص اضطراب و استرس را هم برایمان به همراه میاورد.

تلاش برای لذت بردن از زندگی زناشویی

اگر هر فردی که خود را به عنوان هویتی مستقل و انسانی با سلامت عقل میداند، باید پیش از هرگونه تفکر خیانت، به این فکر کند چگونه میتواند رابطه زناشویی اش را بدون دغدغه کند و چگونه از آن رابطه لذت ببرد.

اگر هر تلاش دو نفره ایی در رابطه جوابگو نبود، به دنبال درمان و مشاوری برای بررسی شرایطشان باشد و با شهامت بیان کند که احساس میکند رابطه زناشوییشان به اشکالاتی برخورده و نیاز میبیند خود و یا همسرش و یا هر نفر به دنبال راهی برای درمان رابطه شان باشند. 

پس از تلاش و مبادرت در بهبود و ترمیمی رابطه اگر به هر نوعی نتوانستند صمیمیت و احساس خوش و رابطه با معنا و مفهومی از زندگی زناشویی برای خودشان مهیا کنند، بهتر است با عزت کلام به این نکته بپردازند که تصمیم به قطع رابطه دارند و نه قطع کردن بار عاطفی خودشان از زندگی و بودن در دو رابطه همزمان و بی صداقتی و پنهان کاری مدام، که پیامدی به جز نارضایتی های مداوم و دلخوشی های سطحی و غیر واقعی نخواهد داشت.

پیامدهای خیانت کردن

تمام تلاش ما از بیان این مبحث این بوده که هر فردی به عنوان یک انسان بهتر است خود را در شرایطی بگذارد که عزت کلام و عزت نفسش حفظ شود و هیچگاه پنهانکاری و بی صداقتی را حمل بر به وجود آوردن شرایطی ویژه که در آن خشنود است، نگذارد (به نوعی زرنگ بودن خود).

همانطور که هیچ فردی مایل نیست به او خیانت شود، میتواند در سطحی ترین شکل خود به این موضوع بپردازد اگر شخصی که به او خیانت میشد خود او بود چه احساسی پیدا میکرد و این احساس به دلیل نادیده گرفته شدن، غیرشفاف بودن و توهین به حرمت نفس انسانی دیگر است که غیر قابل بخشش است و در صورت بخشوده شدن هیچگاه رابطه سر و شکلی بهتر به خود نمیگیرد و به حالتی رضایتمند و سالم بر نمیگردد.

پس بهتر است قبل از تصمیمی به انجام خیانت و محق دانستن خودمان در این امر، خود را به سمت سالم کردن رابطه ببریم و یا در نهایت تصمیمی قطعی بگیریم که در آن نیازی به پنهانکاری و بی صداقتی نداشته باشیم که علتهای آن را کنترل کنیم.

نویسنده: مرکز مشاوره مکث

اشتراک در شبکه های اجتماعی:
(9 رای)
افزودن نظر:
CAPTCHA2
×

امتیاز دهی به مطلب: علت های خیانت زناشویی

خیلی بدبدمتوسطخوبعالی