ورود / عضویت
021-22004925
تعیین وقت مشاوره
مرکز مشاوره مکث
تعیین وقت مشاوره
عنوان دسته بندی:

انگیزه و موفقیت

نحوه فراموش کردن عشق از دست رفته
یکی از سوالات مهمی که برای اغلب قریب به اتفاق افرادی که رابطه عاطفی شان خاتمه یافته است، موضوع فراموش کردن عشق از دست رفته می باشد. افرادی که با این قضیه درگیر هستند، برای عبور از بحران رابطه عشقی که تجربه نموده اند، و به منظور از سرگرفتن دوباره زندگی خود، به راه حل های مفید و مثمر ثمر نیاز مبرم دارند. به طور کلی، شکست عشقی از جمله هیجان های شدید به شمار می رود که در صورت درمان نشدن، سبب ایجاد اختلالات روحی و روانی مزمن می گردد. شایان ذکر است که راهکارهای صورت گرفته برای درمان شکست عشقی لزوماً به مفهوم فراموش کردن و از یاد بردن آن نمی باشد، بلکه مبتنی بر پذیرش واقع بینانه این مسئله ورای فضای احساسی می باشد. بر همین اساس، افرادی که برای فراموش کردن عشق از دست رفته مقاومت و سرسختی نشان می دهند، به تدریج در این زمینه با مشکلاتی جدی مواجه می گردند. همچنین دوری کردن از آن نیز با مشقت ها و دشواری های زیادی همراه می شود. ناگفته...
راهکارهای مؤثر و تاثیر گذار برای حفظ غرور مردانه
بدون تردید، از جمله خصوصیات لاینفک موجود در شخصیت مردان، غرور مردانه محسوب می شود. به طور کلی، مردان در مقایسه با زنان، غرور و اقتدار را به میزان بیشتری در کانون توجهات خود قرار می دهند. از سوی دیگر، خدشه وارد شدن به غرور مردانه، از جمله خط قرمزها و مرزهای یک زندگی مشترک به شمار می رود. چرا که زیر سوال رفتن بزرگی و اقتدار مرد به ویژه در زندگی مشترک می تواند عواقب سنگینی مانند متزلزل شدن پایه  های زندگی مشترک را با خود به همراه داشته باشد. در سوی مقابل، اهمیت و ارزش قائل شدن برای غرور مردانه آثار و پیامدهای مثبت و سازنده ای را در زندگی زناشویی متبلور می سازد. بدون تردید، اختلافات و تعارضات میان زن و شوهر در هر زندگی مشترک، از جمله موارد اجتناب ناپذیر به شمار می آید. مضاف بر این، زندگی های امروزی با موجی از قهر، آشتی، فراز و نشیب پیوند خورده است. در بسیاری مواقع پیش آمده است که در اثر اختلاف نظرهای ایجاد شده بین زوجین، زن به...
تاب آوری و منعطف بودن در شرایط سخت و دشوار
تاب آوری یا همان (رسیلینسی) در لغت نامه انگلیسی به معنای جهندگی یا ارتجاعی بودن معنا میشود. جهندگی یا حالتی ارتجاعی یا به تعریف دیگر منعطف بودن در شرایط سخت و دشوار و ایجاد توانایی بازسازی و ترمیم است و در بسیاری از موارد نیز رشد در این شرایط را تاب آوری می نامند. تاب آوری چیست؟ پس از تعریف لغوی تاب آوری قطعاً به میزانی از معنای ضمنی تاب آوری آشنا شده اید. وجود شرایط سخت و دشوار قطعاً شرایطی است که برای هر فردی نسبت به ظرفیت وجودی او و تحمل او از سختی شکل میگیرد. به هر میزان که فرد بتواند در شرایط سخت و دشوار از روان خود محافظت کند و خود را از آسیب حفظ کند به سطحی از تاب آوری دست پیدا کرده است. به طور مثال شرایطی مانند سیل، زلزله، جنگ، آتش سوزی و یا حتی دعواها و مشاجره های دائم خانوادگی، آسیب دیدن در کودکی و تحمل رنج هایی از این دست میتواند تاثیرات متفاوتی بر افراد متفاوت داشته باشد. گاهی افرادی با یک تماس تلفن بی پاسخ...
روانشناسی انواع تیپ شخصیتی
مکاتب مختلفی در روانشناسی و روانپزشکی وجود دارند که انسان را از دیدگاه های مختلف طبقه بندی می کنند؛ از جمله یونگ، میرز- بریگز، هالند. همه تقسیم بندی ها به شناخت انسانها بسیار کمک کرده است اما تقسیم بندی که اناگرام ارائه می دهد کاملا کاربردی و ملموس است. این تقسیم بندی تیپ شخصیتی به جز حیطه روانشناسی در علوم دیگر مثل مدیریت، جامعه شناسی هم بسیار تاثیر گذار بوده است. بطوریکه امروزه نحوه گزینش و استخدام و جابجایی منابع انسانی در سازمانها و شرکتهای بزرگ بر اساس هماهنگی تیپ شخصیتی فرد با شغل مورد نظر صورت می گیرد. در واقع هیچ مکتب دیگری بجز اناگرام در این بخش تا این حد قوی عمل نکرده است. 9 تیپ شخصیتی اینیاگرام تیپ کمالگرا تیپ مهرطلب، کمک گر، مهربان تیپ پیشرفتگرا یا موفقیت جو تیپ رمانتیک، هنرمند تیپ فکور تیپ وفا جو، وفا خو و شکاک تیپ خوش بین و خوش گذران تیپ چالش گر یا قدرت طلب تیپ صلح طلب و میانجی نکته اول: شخصيت...
جذب نیرو و استخدام افراد مناسب
جذب نیرو و استخدام افراد مناسب و شایسته کمک میکند تا استراتژی های سازمان به خوبی اجرا شده و اهداف سازمان به خوبی تحقق یابند. استخدام از استراتژی سازمان اثر می پذیرد و بر آن اثر می گذارد. امروزه بسیاری از مدیران کسب و کار با چالشی اساسی در حوزه منابع انسانی روبه رو شده اند، چرا که هیچ راهبرد مشخص و مدونی برای جذب نیرو شایسته و مستعد ندارند. یک شرح شغل دقیق و کامل تهیه کنید در اولین گام مطمئن شوید که برای هر کدام از موقعیت های شغلی مورد نظرتان، شرح و تعریف موثری در اختیار دارید. تعداد بسیار زیادی از شرکت های کوچک و بزرگ در تهیه و بهنگام سازی شرح شغل ناتوان هستند. با شرح شغل، پایه و اساس هر فعالیت را به روشنی بیان کنید. درباره نقشی که افراد بدان گماشته خواهند شد به دقت و به طور حساب شده فکر کنید. جهت جذب نیرو مجموعه مهارت های مورد نیاز هر شغل را مشخص کنید. ویژگی های شخصی با اهمیت را برای انجام موفقیت آمیز وظایف روشن نمایید. هر...
صفحه: 1234568