ورود / عضویت
021-22004925
تعیین وقت مشاوره
مرکز مشاوره مکث
تعیین وقت مشاوره
عنوان دسته بندی:

رزومه درمانگران

بهزاد متین

12 اردیبهشت 1398
بهزاد متین
مشاغل حال حاضر بهزاد متین روانشناس بالینی مدیرعامل شرکت آرا مدیر دپارتمان روانشناسی صنعتی مرکز مشاوره مکث مشاور چندین شرکت بازرگانی در زمینه ارزیابی پرسنل درمانگر مرکز مشاوره مکث مدیر آموزش مرکز مشاوره مکث حوزه کاری در زمینه روانشناسی روشهای درمانی Schema Therapy  رفتار درمانی شناختی (CBT) طرحواره درمانی Schema Therapy کوچینگ های کاری  مشاوره بلند وکوتاه مدت تستهای روانسنجی(MCMI-IVA2. MMPI -IQ - Beck Depression) درمان اختلالات زیر مشاوره در زمینه مشکلات فردی و کاری مشکلات ارتباطی افسردگی اضطراب وسواس توجه و تمرکز رزومه کاری، حرفه ای و پژوهشی مشاوره و کوچینگ بیش از 10 استارتاپ کوچک و متوسط مدیر پروژه آموزش پرسنل بانک سپه مدیر پروژه توسعه شایستگی مدیران شرکت ملی گاز ایران مدیر پروژه ارزیابی مدیران بانک صنعت و معدن تولید و ترجمه 12 کتاب در زمینه روانشناسی مدیر علمی دورهای تربیت درمانگر روانشناسی از سال 94 تا کنون مدیر...
صفحه: 12
×

تعیین وقت مشاوره حضوری

CAPTCHA