ورود / عضویت
021-22004925
تعیین وقت مشاوره
مرکز مشاوره مکث
تعیین وقت مشاوره
عنوان دسته بندی:

مشاوره خانواده

رفتار آزار دهنده شوهر
شاید این جمله را بارها و بارها از زبان زنانی در خیابان، اتوبوس، مترو، دوست و همسایه شنیده باشید: «شوهرم دیوونم کرده». حقیقتاً چه زمانی مردی به این میزان میتواند با همسر خود رفتار آزار دهنده داشته باشد که معاشرت با وی را به مرز دیوانگی، دلخوری و ناراحتی بکشاند؟ ناکارآمدی روابط بین زوج ها به چه میزان میتواند بالا باشد که یک زن در معاشرت و زندگی کردن با همسر خود احساسات خوشایندی را تجربه نکند. مهم اینکه آیا تمام این ناکارآمدی از طرف مرد خانواده است و یا هر زنی به عنوان همسر نیز وظایفی به عهده دارد و خود یک کفه ترازویی است که میتواند زندگی را سامان ببخشد. گلایه کردن مشکلی را حل نمیکند. اگر در زندگی مشترک احساسات ناخوشایندی را تجربه میکنید باید به بررسی، شناخت احساسات و دلایل آنها بپردازید، نادیده گرفتن احساسات و یا تبدیل احساسات اصیل به گلایه های تمام نشدنی باعث میشود هیچگاه نتوانید علت اصلی مشکلات خود را پیدا کنید...
مشاوره و درمان شکست عشقی
در بحث درمان شکست عشقی فروید معتقد است انسان هیچگاه در مقابل رنج آنقدر مستاصل و درمانده نیست، مگر اینکه در عشق باشد. بیان این جمله خود نشان دهنده آن است که احساس ناخشنود طرد شدن، دوست نداشتنی بودن و نادیده گرفته شدن از طرف کسی که نیازهای عاطفی و روانی هر فردی را کامل میکند، احساسی سخت و دشوار است که حتما نیاز به درمان شکست عشقی دارد. در واقع هیچ کسی مایل نیست در هیچ رابطه دو نفره ایی طرد شود و یکباره یا بمرور نادیده گرفته شود. بنابراین فرد به یکباره با خودش مواجه میشود که درمانده و مستاصل است و نمیتواند راهی برای نجات از احساسات خود پیدا کند. خود تخریبی سوال مهم در روابط عشقی که منجر به شکست عشقی میشود و احساسات ناخوشایندی را در بردارد این است که بدانیم روابطی شبیه به این رابطه را چند بار تجربه کرده ایم؟ واضح است وقتی صحبت از عشق میشود، میگویند که فقط یکبار اتفاق میافتد اما مسئله اصلی در روابطی است که فرد را به سوی شکست...
مشاوره خیانت
مشاوره خیانت به موضوعاتی از قبیل خیانت های زناشویی میپردازد که بر اساس آنها زوجها درگیر روابطی میشوند که در آن احساس عدم اطمینان دارند، به یکدیگر شک میکنند و در پی آن از زندگی خود ناراضی میشوند. تعریف خیانت خیانت یک مقوله اخلاقی است که هر کسی نسبت به اخلاقیات خود و دستآوردهای خانوادگی و نیز آنچه که به او در مورد خیانت نکردن آموخته اند عمل میکند؛ در غیر اینصورت هیچ قانونی و هیچ فردی نمیتواند شخصی را از خیانت کردن باز بدارد. افرادی که در زندگی زناشویی خود خیانت میکنند، شاید هرگز به این نکته فکر نمیکنند که طبق قانونی غیر از عهد و پیمانشان عمل میکنند و عمل کردن به این شکل در یک رابطه زناشویی میتواند یک خانواده را دیر یا زود از پا در آورد. پنهانکاری افرادی که احساس میکنند همیشه میتوانند در پنهانکاری و دریغ، هدف های خود را پیش برند، قطعا میتوانند حدس زنند روزی این اتفاق ناخوشایند برایشان خواهد افتاد اما از آنجایی برخی...
مشاور خانواده و مسئولیت سنگین او
مشاور خانواده، مشاوری است که در مورد مسائل خانوادگی یک خانواده به مراجعین خود مشاوره میدهد. در واقع مشاورین خانواده همان مشاوره ایی را میدهند که به صورت فرد، فرد با مراجعین خود در میان میگذارند و تنها تفاوت مشاور خانوادگی این است که میتواند مسائل یک خانواده را به همراه کل اعضای خانواده تحت بررسی قرار دهد. بینش خانواده خانواده ایی که دارای این بینش باشد که میتواند مسائل خود را زیر نظر یک مشاور خانواده، درمان و بررسی کند، قطعا به مرحله ایی از رشد فرهنگی - اجتماعی رسیده است که همه خانواده در حضور یک مشاور روانشناس حاضر شوند. البته در مشاوره های خانواده همیشه نیازی به حضور افراد خانواده به طور همزمان نیست. هر فردی بنا به تشخیص مشاور، میتواند به صورت خصوصی ساعت مشاوره ایی با روانشناس خانوادگی خود داشته باشد و مسئله خود را مطرح کند. اما از آنجایی که در یک خانواده، بروز یک مشکل، هر چند کوچک، میتواند کل خانواده را تحت و الشعاع...
مشاوره خانواده چیست؟
مشاوره خانواده نوعی از مشاوره است که به برطرف کردن مسائل خانوادگی و آنچه در یک خانواده میگذرد، میپردازد. مشاوره خانواده به بررسی مسائل و مشکلات همه افراد خانواده میپردازد و با آنها ارتباط مؤثر و مفیدی برقرار میکند. مشاوران خانواده از جمله روانشناسانی هستند که به دلیل بررسی کل خانواده و مراجعه همه اعضای خانواده، میتوانند تحلیل بهتر و روشن تری از مسائل افراد آن خانواده داشته باشند. چه افرادی به مشاوره خانواده نیاز دارند؟ در واقع خانواده ایی که به مشاوره خانواده رجوع میکند، به میزانی از سطح رشد و شناخت دست یافته و کاملا آگاه است که بررسی و تحلیل مسائل خانوادگی شان تحت نظر یک مشاور روانشناس مجرب، میتواند به مراتب مشکلاتشان را بهتر تشخیص دهد و به درمان و بهبود خود و افراد خانواده بپردازد. خانواده هایی که به این میزان از رشد فرهنگی دست پیدا کرده اند که میتوانند با هم صحبت کنند و هر گاه احساس کردند در زمینه هایی، صحبت...
صفحه: 12