22004925 - 021
اختلالات اضطرابی در کودکان
دوران کودکی به خودی خود روندی اضطراب آور داشته و کودکان را با چالش های جدی و مهمی مواجه می کند. اختلالات اضطرابی در کودکان شایع ترین تجربه اختلال روانی است.
کمک به کودکان دارای اضطراب
هرگز نگران مشورت با دکتر روانشناس خوب درباره اضطراب کودک خود نباشید زیرا آن ها می توانند شما را به سمت درمان مناسب راهنمایی کنند و ارزیابی مناسب انجام دهند.
درمان افسردگی همسر
برخی افراد نیز احساس بهتر شدن می کنند، اما افسردگی بدون درمان بندرت بهبود پیدا می کند؛ شما می بایست برای درمان افسردگی همسرتان، او را تشویق به درمان کنید.


صفحه: 1192021
ورود / عضویت
صفحه اصلی ذهن و دارو سنجش هوش و استعدادیابی کارگاه ها همکاری با مکث طرف های قرارداد تماس با مکث