22004925 - 021

اثر مدیریت هیجانات ما بر اطرافیانمان

خیلی بد بد متوسط خوب عالی
(27 رای)
اثر مدیریت هیجانات ما بر اطرافیانمان

اثر مدیریت هیجانات ما بر اطرافیانمان، به نوع احساسات هر فرد و واکنشی که به آن احساسات نشان می دهد بر می گردد. این احساسات در سه بخش عاطفه، رفتار و بدن واکنش نشان می دهند.

تفاوت مدیریت هیجان در هر فرد

هیجان ها و مدیریت هیجان در هر فردی متفاوت است. بطور مثال اتفاقی که ممکن است من را به هیجان آورد و باعث نشان دادن رفتار هیجانی در احساسات شود، ممکن است فرد دیگری را ناراحت کند. به این عنوان که هر فردی نسبت به خلق و خو، شناخت و ماهیت رفتاری خود به گونه ایی هیجان زده میشود که شاید فرد دیگری اینگونه هیجان زده نشود.

مدیریت هیجان

هیجان ها مثبت و منفی هستند اما در واقع هر کدام سطحی از لذت را برای ما به وجود می آورند. وقتی انسان هیجان زده می شود در بدن او هورمن آدرنالین و آمفتامین ترشح می کند که این هورمن ها سطحی از شادی و شعف را برایمان به وجود می آورد.

هیجان در حالت منفی

هیجان در حالت منفی خود با ترشح آدرنالین و بالا بردن تپش قلب، اضطراب را به دنبال دارد. ممکن است دست هایمان عرق کند، نفسمان به سختی بالا بیاید و اضطراب شدیدی را تحمل کنیم. بنابراین هیجان از لحاظ عاطفی در احساسات ما (خوشایند و ناخوشایند) خود را نشان میدهند.

هیجان در حالت مثبت

از لحاظ رفتاری ممکن است در حالت مثبت خود، شادی و شعف و در حالت منفی خود اضطراب و تلاطم را به همراه داشته باشد و در بدن خود را به شکل واکنش هایی مثل خندیدن، گریه کردن، تپش قلب، عرق کردن دست، تنگی نفس نشان دهد.

بنابراین هیجان ها، احساساتی هستند که همه ما به عنوان انسان آنها را داریم و از آن بهره می بریم. این هیجانات ما هستند که میتوانند خلاقیت را به شکل عمیق خود شکوفا کنند و یا هیجانات منفی که میتوانند دردسرهای بزرگی را برایمان به همراه داشته باشند.

در مورد اثر مدیریت هیجانات ما بر اطرافیانمان می توانیم بدانیم که چرا باید بر روی هیجاناتمان کنترل و یا مدیریت داشته باشیم و یا چرا نمی توانیم همه هیجاناتمان را در همان لحظه زندگی کنیم.

پیشنهاد می کنیم بخوانید: هوش هیجانی (تعریف و نحوه رشد)

کنترل هیجانات

هیجانات در اصل رفتارهای ما نیستند و فقط به نوعی احساساتی هستند که در یک واکنش سریع خود را نشان می دهند. به همین دلیل هیجانات نیاز به مدیریت دارند. رفتارهای ما در تمام طول زندگیمان نسبت به هر واکنشی ممکن است با تغییری جزئی که به وسیله رشد و شناخت به دست می آوریم، تغییر شکل دهد اما در مورد هیجانات بدین گونه نیست.

هیجانها به یکباره و در شرایطی که ما را هیجان زده می کنند به وجود می آیند و بسته به نوع مثبت و منفی هیجانها واکنش ما میتواند با مدیریت نسبت آنها باشد و یا میتواند خارج از کنترل ما باشد.

باید بدانیم هیجانات خارج از کنترل و بی مدیریت، در اکثریت مواقع دردسرهایی به دنبال دارند. در مورد مدیریت هیجان که خود یک اصل مهم از مهارت های زندگی می باشد، ما به عنوان انسانی اجتماعی نیاز به برقرار کردن روابط بین فردی با یکدیگر هستیم. در این روابط در هنگام هیجان زدگی باید به خودمان، احساتمان، رفتارمان و بدنمان کنترل داشته باشیم.

این کنترل از شناخت خودمان و شرایطی که در آن هستیم به دست می آید. مثلاً در هنگام بازی گروهی دو تیم، ما بازنده می شویم، هیجان زده و خشمگین میشویم؛ چون معتقدیم داوری اشتباه کرده است. بنابراین شخصی که بر هیجانات خود مدیریت ندارد، فریاد میزند، ناسزا می گوید، صندلی میشکند و به جبران سطح اضطرابی که در بدن خود دارد به کتک کاری و دعوا با تیم مقابل مشغول میشود.

سوال اینجاست که آیا کسان دیگری در این تیم بودند که به این شدت هیجان زده شده باشند؟

بله، اما هر کسی به هر وسیله ایی کنترل هیجان خود را به دست گرفته و از آسیب زدن به خود و دیگران دوری می کند. اجتناب از رفتارهای هیجانی و یکباره و تکانه ایی که کنترلی بر آنها نداریم، یک شناخت کلی از ما به خودمان میدهد. اگر هر فردی بتواند احساسات و هیجانات خود را بشناسد، با مدیریت بر آنها می تواند خود را در برابر رفتارهای یکباره و تکانه ایی کنترل کند.

این کنترل در زندگی هر فردی به عنوان موجودی اجتماعی که با اطرافیان خود باید با رفتاری تعریف شده زندگی کنند، بسیار با اهمیت است.

در مثالی دیگر از منظر دکتر روانشناس بالینی، مادری که در شب مهمانی، فرزندش ظرفی را می شکند. واکنش هیجانی مادر به فرزندش اگر بدون مدیریت هیجان و خشم باشد، می تواند دعوا، فریاد و کتک زدن فرزندش باشد. مهمانی به طرزی ساده از لطافت خود خارج می شود و برای همه کلافگی و ناخوشایندی را به همراه دارد.

اما اگر مادر بتواند بر هیجانات خود کنترل داشته باشد، فرزندش را به گوشه ای برد و از او با آرامش بخواهد رفتار آرامتر و دوستانه تری داشته باشد. از مهمان ها صمیمانه عذرخواهی کند و سعی در کنترل شرایط خودش و هیجاناتش داشته باشد. با این که ظرف شکسته شده، اما کسی ناراحت نشده و مهمانی با جوی صمیمی ادامه پیدا می کند.

اثر مدیریت هیجانات ما بر اطرافیانمان

بنابراین مدیریت هیجانات ما بر روابط ما با اطرافیانمان اثرگذار است. اینکه ما در چه شرایطی، چه واکنشی نشان دهیم و چگونه بر خودمان و اوضاع اطرافمان مسلط شویم، نوع روابط ما، احساساتمان و سطح اضطراب ما را در بر میگیرد که میتوانیم آنرا کنترل کنیم و یا اینکه نمیتوانیم.

در پایان دکتر روانشناس بالینی مرکز مشاوره مکث شرکت در کارگاه های مهارت های زندگی را برای شما که نمی توانید هیجانات خود را کنترل کنید پیشنهاد میدهد.

افزودن نظر:
CAPTCHA
ورود / عضویت
صفحه اصلی ذهن و دارو سنجش هوش و استعدادیابی کارگاه ها همکاری با مکث طرف های قرارداد تماس با مکث