ورود / عضویت
021-22004925
تعیین وقت مشاوره
مرکز مشاوره مکث
تعیین وقت مشاوره
عنوان دسته بندی:

آموزش و درمان کودک

فرزند خواندگی و شرایط آن
فرزند خواندگی یکی از مواردی است که میتوان در شرایطی مفید در زندگی درباره آن قبول مسئولیت داشته باشیم. خانواده هایی که به نوعی نمیتوانند صاحب فرزندی شوند اولین و مفیدترین اقدام برای رشد احساس پدر و مادری برایشان قبول فرزند خواندگی است.  فرزند خواندگی در جوامع پیشرفته فرزند خواندگی در جوامع پیشرفته سالهاست که به عنوان یکی از عوامل خانوادگی به وجود آمده است. در واقع خانواده هایی که نیاز دارند فرزندی در زندگیشان باشد و از این نعمت بی بهره مانده اند و همچنان خانواده هایی که دارای فرزند نیز میباشند در مواردی اقدام به قبول فرزندی که بی سرپرست یا بد سرپرست است، به عنوان پدر خوانده و یا مادر خوانده آن فرزند میکنند. داشتن بچه و احساسات مثبت در واقع چه احساسی با ارزش تر از اینکه افرادی که نیاز به داشتن فرزندی دارند، کودکی را از لطف داشتن پدر و مادری مهربان محروم کنند. در اجتماع امروزه ما نیز سالهاست چالش داشتن فرزندانی از...
بوسیدن کودکان و عوارض آن
بوسیدن کودکان و یا در واقع همان فرزندان به وسیله پدر و مادر، یکی از مهمترین دستاوردهای عاطفی است که کودک میتواند در دوران رشد خود داشته باشد. تجربه عمیق به هنگام بوسیدن کودکان بوسیدن به معنای تجربه عمیقی از مهر، محبت، عاطفه، خواستنی بودن و مورد لطف قرار گرفتن است که کودکان این تجربه و تمام این احساسات را از والدین خود مخصوصاً مادر تجربه و دریافت میکنند.  توانایی تشخیص احساسات در کودکان کودکان در تشخیص محبت های سطحی، پیش پا افتاده و غیرواقعی به شدت ماهر هستند، اما از آنجایی که مادر و پدر تنها منبع آنها در تغذیه، حمایت و عاطفه هستند و برای از دست ندادن این قدرت و منبع تلاش میکنند، هر لحظه ایی که غیر واقعی بودن احساس پدر و مادر را تشخیص بدهند، راهی به جز مدارا کردن و وصل بودن به آنها را ندارند.  عزت نفس در کودکان بنابراین پدر و مادرها در عشق ورزی به فرزندانشان باید عمیق و هوشیار باشند. باید بدانند کودکانشان به هیچ وجه...
3 الگوی رایج سبک های فرزند پروری
سبک های فرزند پروری و آشنایی با این شیوه ها باعث میشود ما به عنوان والدین بتوانیم تشخیص دهیم در چه سبک و سیاقی فرزندمان را رشد میدهیم. در واقع خانواده ها همیشه در این تفکر هستند که این سبک و روشی که پیش گرفته اند مناسب ترین راه پرورش کودکانشان است. اشتباه در سبک فرزند پروری والدین در تربیت کودک، یا شبیه سبک پرورش خودشان عمل می کنند که از آن راضی بوده اند و یا کاملا با آنچه که در گذشته نسبت به خودشان به عنوان تربیت اعمال شده، در رنج بوده اند و ترجیح میدهند کودکشان با آنها کاملا متفاوت باشد. در واقع هر آنچه را که برای خودشان دلخوری و ضرر و زیان محسوب میشده را کنار میگذارند و سبک و روشی جدید در فرزند پروری انتخاب میکنند. روش جدید فرزندپروری این روش جدید میتواند یا خوب عمل کند و یا آسیب رسان باشد؛ نکته مهم در این است که مهم پیدا کردن سبکی که یا شبیه تربیت ما به عنوان والد است، نیست بلکه نکته در پیدا کردن بهترین روش در تربیت...
چگونه کودک خلاق داشته باشیم؟
کودک خلاق داشتن، دستاوردی است که با تربیت صحیح کودک و قرار دادن کودک در راه رشد مناسب خود کودک، بر اساس استعدادها و تواناییهای کودک است. اگر خانواده ایی احساس کنند کودک را میتوانند بر اساس خواسته ها و نیازهای خودشان در راه رشد و خلاقیت قرار دهند، اشتباه میکنند. کشف حقیقی توانایی ها کودکان تنها با کشف حقیقی توانایی های خود میتوانند به بهترین منبع رشد و خلاقیت دست پیدا کنند. از اینرو بهتر است نسبت به کودکمان، خلق و خوی کودک، اخلاقیات کودک و آنچه که در او احساس شادی و شعف بر می انگیزد، آگاهانه رفتار کنیم. پس از آن با بررسی شرایط محیطی بتوانیم کودک را در راه رشد و خلاقیت مناسب کودک قرار دهیم. شاید بارها شنیده باشید که مراکزی به کشف استعداد کودکان شما میپردازند. در واقع باور این موضوع بسیار سخت است. زیرا استعداد قابل کشف نیست بلکه توانایی است که قابل رشد است و بر اساس شرایط محیطی مناسب و قرار گرفتن در جایگاه مناسب پرورش پیدا...
نقش هنر در پرورش خلاقیت کودکان چیست؟
نقش هنر در پرورش خلاقیت کودکان بسیار تاثیرگذار است. از آنجایی که کودکان در حال رشد و خلاقیت هستند و مدام در حال به وجود آوردن نوعی خلاقیت و شکوفایی در خود هستند، نیازمند ابزاری برای این رشد و خلاقیت هستند. هنر خلاقیت در کودکان هنر یک ابزار است که به وسیله آن رشد و شکوفایی خلق میشود و به واسطه خلق این رشد و شکوفایی، کودک میتواند احساس بالنده تری را تجربه کند. احساسات بالنده در واقع وجه ایی از خود شکوفایی در انسان است که از طریق هنر و کسب تجربه و مهارت در آن به دست میآید؛ زیرا هنر در ذات خود منبعی از کشف حقایق ماوراء است. در واقع هر انسانی به واسطه هنر میتواند دستآوردی از دنیایی خارج از دنیای مادی داشته باشد. کسب هنر کودکان میتوانند با کسب هنر، منبعی از فهم و درک و شعوری که خارج از علم، مهارت های فیزیکی و دانستن های تکراری است به دست آورند. در واقع کودکی که موسیقی میداند یا نقاشی را به طور حرفه ایی به عنوان یک مهارت می آموزد،...
صفحه: 12345617