ورود / عضویت
021-22004925
تعیین وقت مشاوره
مرکز مشاوره مکث
تعیین وقت مشاوره
عنوان دسته بندی:

انگیزه و موفقیت

تاب آوری و منعطف بودن در شرایط سخت و دشوار
تاب آوری یا همان (رسیلینسی) در لغت نامه انگلیسی به معنای جهندگی یا ارتجاعی بودن معنا میشود. جهندگی یا حالتی ارتجاعی یا به تعریف دیگر منعطف بودن در شرایط سخت و دشوار و ایجاد توانایی بازسازی و ترمیم است و در بسیاری از موارد نیز رشد در این شرایط را تاب آوری می نامند. تاب آوری چیست؟ پس از تعریف لغوی تاب آوری قطعاً به میزانی از معنای ضمنی تاب آوری آشنا شده اید. وجود شرایط سخت و دشوار قطعاً شرایطی است که برای هر فردی نسبت به ظرفیت وجودی او و تحمل او از سختی شکل میگیرد. به هر میزان که فرد بتواند در شرایط سخت و دشوار از روان خود محافظت کند و خود را از آسیب حفظ کند به سطحی از تاب آوری دست پیدا کرده است. به طور مثال شرایطی مانند سیل، زلزله، جنگ، آتش سوزی و یا حتی دعواها و مشاجره های دائم خانوادگی، آسیب دیدن در کودکی و تحمل رنج هایی از این دست میتواند تاثیرات متفاوتی بر افراد متفاوت داشته باشد. گاهی افرادی با یک تماس تلفن بی پاسخ...
روانشناسی انواع تیپ شخصیتی
مکاتب مختلفی در روانشناسی و روانپزشکی وجود دارند که انسان را از دیدگاه های مختلف طبقه بندی می کنند؛ از جمله یونگ، میرز- بریگز، هالند. همه تقسیم بندی ها به شناخت انسانها بسیار کمک کرده است اما تقسیم بندی که اناگرام ارائه می دهد کاملا کاربردی و ملموس است. این تقسیم بندی تیپ شخصیتی به جز حیطه روانشناسی در علوم دیگر مثل مدیریت، جامعه شناسی هم بسیار تاثیر گذار بوده است. بطوریکه امروزه نحوه گزینش و استخدام و جابجایی منابع انسانی در سازمانها و شرکتهای بزرگ بر اساس هماهنگی تیپ شخصیتی فرد با شغل مورد نظر صورت می گیرد. در واقع هیچ مکتب دیگری بجز اناگرام در این بخش تا این حد قوی عمل نکرده است. 9 تیپ شخصیتی اینیاگرام تیپ کمالگرا تیپ مهرطلب، کمک گر، مهربان تیپ پیشرفتگرا یا موفقیت جو تیپ رمانتیک، هنرمند تیپ فکور تیپ وفا جو، وفا خو و شکاک تیپ خوش بین و خوش گذران تیپ چالش گر یا قدرت طلب تیپ صلح طلب و میانجی نکته اول: شخصيت...
جذب نیرو و استخدام افراد مناسب
جذب نیرو و استخدام افراد مناسب و شایسته کمک میکند تا استراتژی های سازمان به خوبی اجرا شده و اهداف سازمان به خوبی تحقق یابند. استخدام از استراتژی سازمان اثر می پذیرد و بر آن اثر می گذارد. امروزه بسیاری از مدیران کسب و کار با چالشی اساسی در حوزه منابع انسانی روبه رو شده اند، چرا که هیچ راهبرد مشخص و مدونی برای جذب نیرو شایسته و مستعد ندارند. یک شرح شغل دقیق و کامل تهیه کنید در اولین گام مطمئن شوید که برای هر کدام از موقعیت های شغلی مورد نظرتان، شرح و تعریف موثری در اختیار دارید. تعداد بسیار زیادی از شرکت های کوچک و بزرگ در تهیه و بهنگام سازی شرح شغل ناتوان هستند. با شرح شغل، پایه و اساس هر فعالیت را به روشنی بیان کنید. درباره نقشی که افراد بدان گماشته خواهند شد به دقت و به طور حساب شده فکر کنید. جهت جذب نیرو مجموعه مهارت های مورد نیاز هر شغل را مشخص کنید. ویژگی های شخصی با اهمیت را برای انجام موفقیت آمیز وظایف روشن نمایید. هر...
یادگیری سازمانی  و کار تیمی
یادگیری سازمانی به رویدادهای آموزشی مانند کلاس ها، کارگاه ها و سمینارها اطلاق نمی شود. این رویدادها ممکن است در یادگیری فردی مؤثر باشند، اما برای موفقیت فردی، تیمی یا سازمانی کافی نیستند. یادگیری در سازمان ها معمولاً به طور اتفاقی رخ میدهد، درحالی که یادگیری باید به طور پیوسته باشد. موانع یادگیری را بشناسید همانطور که تلاش می کنید یادگیری سازمانی را تسهیل کنید، با موانع موجود در ساختار سازمان مواجه خواهید شد. مقاومت در برابر تغییر بی میلی به بحث اعتقاد به اینکه مردم نیاز به کنترل دارند راه حل های ساده و کوتاه مدت برای مشکلات پیچیده ضعف مهارت های مدیران اصول یادگیری را درنظر داشته باشید در مورد چگونگی یادگیری مطالب زیادی نوشته شده و تحقیقات فراوانی صورت گرفته است. همانطور که برای خودتان و کارکنانتان برنامه های یادگیری طراحی و به کارکنان کمک می کنید برنامه های یادگیری خودشان را طراحی کنند، این اصول را مدنظر قرار...
چگونگی تعدیل نیرو و تفویض اختیار
تعدیل و بازخرید نیروها واقعاً کار سخت و دشواری است. تعدیل نیرو تمام منابع مادی و انسانی تیم مدیریت را به خود اختصاص میدهد. هیچکس بدون علت به دنبال تعدیل نیرو نمیرود. شاید به همین دلیل است که آن دسته از مدیرانی که زودتر از سایرین دست به تعدیل نیروهایشان میزنند، به نتایج خوبی نمیرسند. درباره تعدیل نیرو به کارکنان اطلاعات دهید بسیاری از مدیران، بدون هیچ ترس و واهمه، موضوع تعدیل احتمالی را به اطلاع کارکنان میرسانند. اما برخی مدیران از این موضوع میترسند که اگر کارمندان از آینده خود مطلع شوند، به افرادی منزوی و غیرمولد تبدیل شده و در کسب و کار خود کارشکنی و حتی خرابکاری نمایند. البته هیچگونه مدارک مستدلی در این زمینه وجود ندارد که ثابت کند اعلام قبلی موضوع تعدیل و بازخرید نیروها، میزان کارشکنی را بالا می برد. به منظور جلوگیری از شیوع بی اعتمادی در سازمان، به کارمندان خود درباره ی تعدیل نیرو اطلاع قبلی دهید. اجازه دهید...
صفحه: 1234569