22004925 - 021
افراد موفق چه کسانی هستند؟
افراد موفق برای خودشان کاربرد و کارایی دارند و بدون مهارت هیچگاه به موفقیت نمیرسند. دانش، آگاهی، تمرین و کسب مهارت، پله ایی برای طی کردن قدم های موفقیت است.
همدلی در مهارت زندگی
یکی دیگر از مهارت های زندگی همدلی است؛ همدلی به معنای احساس قلبی و صمیمیت با هر کسی که با آن احساس نزدیکی و رضایت میکنیم، است.
عزت نفس و ترس از طرد شدن
عزت نفس احساسی است که از دوست داشتن و پذیرش و مورد قبول بودن خودمان می آید. روانشناسان میتوانند به ارزیابی مراجعه کننده از خود کمک کنند.
احساس محبت چیست؟
احساس محبت با عشق کمی متفاوت است؛ زیرا احساس محبت را میتوانیم به هم نوع، هم جنس، کودکان و حیوانات نیز داشته باشیم و در آنها نیز رشدشان دهیم.
سلامت هیجانی
بدانید که آنچه را که تجربه می کنید افسردگی یا غم، نگرانی یا اضطراب است همیشه ناسالم نیست ولی نداشتن سلامت عاطفی و سلامت هیجانی ناسالم است.
علاقه اجتماعی
علاقه اجتماعی و اهمیت آن برای کودکان، جوانان و بزرگسالان که ارتباط خوبی در جامع داشته باشند و اهمیت آن برای جامعه از نظر روانشناس بزرگ ادلر


صفحه: 12345