ورود / عضویت
021-22004925
تعیین وقت مشاوره
مرکز مشاوره مکث
تعیین وقت مشاوره
عنوان دسته بندی:

انگیزه و موفقیت

نقش هنر در پرورش خلاقیت کودکان
نقش هنر در پرورش خلاقیت کودکان بسیار تاثیرگذار است. از آنجایی که کودکان در حال رشد و خلاقیت هستند و مدام در حال به وجود آوردن نوعی خلاقیت و شکوفایی در خود هستند، نیازمند ابزاری برای این رشد و خلاقیت هستند. هنر خلاقیت در کودکان هنر یک ابزار است که به وسیله آن رشد و شکوفایی خلق میشود و به واسطه خلق این رشد و شکوفایی، کودک میتواند احساس بالنده تری را تجربه کند. احساسات بالنده در واقع وجه ایی از خود شکوفایی در انسان است که از طریق هنر و کسب تجربه و مهارت در آن به دست میآید؛ زیرا هنر در ذات خود منبعی از کشف حقایق ماوراء است. در واقع هر انسانی به واسطه هنر میتواند دستآوردی از دنیایی خارج از دنیای مادی داشته باشد. کسب هنر کودکان میتوانند با کسب هنر، منبعی از فهم و درک و شعوری که خارج از علم، مهارت های فیزیکی و دانستن های تکراری است به دست آورند. در واقع کودکی که موسیقی میداند یا نقاشی را به طور حرفه ایی به عنوان یک مهارت می آموزد،...
دوست یابی و رابطه سالم (مشاوره اجتماعی)
دوست یابی در سنین کودکی در افراد نهادینه میشود. کودک سه ساله با برقراری رابطه بین خود و هم سن و سالهای خود به دوست یابی روی می آورد. ذات اجتماعی بودن انسان از آنجایی که انسان ذاتاً موجودی اجتماعی است بنابراین برای حفظ احساس ذاتی خود نیازمند معاشرت و برقراری رابطه بین خود و دیگر انسان های اطراف خود میباشد. این برقراری رابطه برای رفع نیازهای اولیه و همچنین نیازهای عاطفی و روحی هر فردی است. وقتی در محل کار خود هستیم نیازمند افرادی هستیم که در محل کار با آنها معاشرت کنیم، در بیرون از محل کار با افرادی معاشرت خواهیم کرد و همچنین در خانه با اقوام و فامیل میتوانیم معاشرت کنیم. به این نحو ما به عنوان موجودی اجتماعی خود را نیازمند معاشرت و برقراری رابطه با افراد دیگر میبینیم. این معاشرت تا حدی است که اگر فردی کمتر اجتماعی باشد و یا هیچ دوستی نداشته باشد باید تحت بررسی قرار بگیرد که دچار اختلال هست یا خیر. موجود انسانی در مهمترین...
افراد موفق چه کسانی هستند
موفقیت در اصل خود دو هدف مهم که برای انسان مورد نظر است را دنبال میکند: ۱- سلامت فیزیکی و روانی انسان؛ انسان به دلیل مکانیزم های انسانی خود در گذر از درد و رنج است و به واسطه همین موضوع به دنبال سلامتی جسمی است. ۲- خوشبختی؛ خوشبختی هدف نیست بلکه احساسی است که در زندگی به دست می آید. موفقیت در هر جامعه ایی متفاوت است اما اشتباهی که با آن مواجه ایم این است که موفقیت داشتن مدرک، پول و ... است. اما باید بدانیم موفقیت زمانی تجربه میشود که در چهارچوب خوشبختی و سلامت جسمی قرار گیرد؛ به این معنا که نمیتوانیم سلامت جسمی خود را از دست بدهیم و چیزی را به دست بیاوریم که نام آن را موفقیت بگذاریم و یا دستآوردی داشته باشیم که احساس خوشبختی با آن نکنیم و به بدبختی برسیم اما آن را موفقیت فرض کنیم. بنابراین روزی میتوانیم درباره موفقیت صحبت کنیم که در این دو چهارچوب قرار گیرد، در غیر اینصورت نام آن بردن و یا نباختن و یا باخت دیگران است و نه...
همدلی در مهارت زندگی
یکی دیگر از مهارت های زندگی همدلی است؛ همدلی به معنای احساس قلبی و صمیمیت با هر کسی که با آن احساس نزدیکی و رضایت میکنیم، است. در واقع در مبحث همدلی اجتماعی شاید ما با افرادی که در پیاده رو میبینیم احساس صمیمیت نکنیم و رضایت قلبی نداشته باشیم اما همدلی اجتماعی و احساس تعلق خاطر داشتن به محیط و افرادی که در آن هستند، باعث میشود رفع نیازهای آنها و سعی در رضایت خاطرشان، عاملی برای رضایت خاطر خودمان شود. مثلا در کشور ژاپن دو احساسی که بیش از همه بین مردم وجود دارد، احساس همدلی و پس از آن عذاب وجدان است؛ یعنی به همان نسبت که احساس همدلی باعث میشود مردم یک جامعه با یکدیگر صمیمی و مهربان باشند، به همان میزان اگر این اتفاق نیافتد، احساس عذاب وجدان میگیرند و این احساس باعث میشود روز دیگری به کمک یکدیگر بشتابند. پیش از این راجع به بوجود آمدن احساس همدلی صحبت کرده بودیم؛ این احساس از درون خانواده شروع به رشد پیدا میکند. دقیقا از...
انعطاف پذیری و ویژگی های افراد منعطف
یکی از مهمترین مطالب مرتبط با مهارت های ده گانه زندگی، انعطاف پذیری میباشد. انعطاف پذیری به معنای قبول آنچه که در محیط ما و انسان های اطراف ما میگذرد بدون تنش و خودآزاری است. در بحث انعطاف پذیری، مسئله فقط قبول شرایط نیست؛ زیرا شاید هر کسی به هر شکلی در شرایطی خاص حاضر به تغییر در آن شرایط شود اما وقتی حرف از انعطاف پذیری می شود یعنی قبول شرایطی ویژه بدون تحمل رنج و سختی و یا عذاب مداوم؛ اینکه چرا مجبور به قبول چنین شرایطی شده ام. وقتی با کلمه انعطاف پذیری مواجه میشویم، موم نرمی به نظرمان می آید که میتوانیم آن را به شکل دلخواهمان دربیاوریم، بدون مقاومت، بدون سختی و بدون رنج و عذاب. در واقع وقتی انسانی بتواند انعطاف پذیری را در خود رشد دهد، روان او به شکل همان موم نرم و قابل تغییر شکل در شرایط دشوار و سخت و یا در شرایطی که با تغییر، بهبود دو چندانی را تجربه میکند، مواجه میشود. 1. نقد هایی که در محیط کار از شما می شود را شخصی...
صفحه: 145678
×

تعیین وقت مشاوره حضوری

CAPTCHA