22004925 - 021
اختلالات رفتاری و هیجانی
كودك با اختلالات رفتاری كودكی است كه رفتارهایش به اندازه ای نامناسب است كه شركت او در كلاس درس، باعث پرت شدن حواس یا آشفتگی ذهنی سایر همكلاسان شود.
کارکردهای اجرایی مغز
کارکردهای اجرایی مغز به مجموعه ای از عملیات پردازش عالی ذهنی اطلاق می گردد که بر اساس رفتارهای هدفمند، چهارچوبی برای رسیدن به هدف را فراهم می کند.
حافظه فعال یا کاری چیست؟
حافظه فعال یا حافظه کاری موتور جستجوی ذهن می باشد و شامل توانایی ما در به خاطر آوردن و مدیریت اطلاعات است. حافظه فعال مانند یک میز کاری در ذهن است.
انواع هوش و ضریب هوشی
هوش انسان در واقع توانایی ذهنی است و تابع وراثت و محیط زندگی اوست. اگر به ضریب هوشی والدین و فرزندان توجه کنید مشاهده می کنید که رابطه مستقیمی با هم دارند.
افزایش تمرکز و دقت کودکان
بعضی کودکان از همان بدو تولد تمرکزی قوی دارند. اما همه کودکان میتوانند با تمرین و به کار بردن استراتژی ها، توانایی تمرکز و توجه شان را بالا ببرند.


صفحه: 123