22004925 021
آشنایی با روش درمانگر وجودی
درمانگر وجودی، روشی پویاست که بر نگرانی ‌ها و دغدغه‌ های درونی انسان که ریشه در هستی او دارد تمرکز میکند. آغاز فلسفه درمانگر وجودی از دهه 40 میلادی شروع شد.


صفحه: 1234567