22004925 021
کلوزاپین داروی ضد روان پریشی
کلوزاپین، به ‌عنوان یک داروی ضد روان پریشی شناخته می شود که برای درمان افراد مبتلا به اسکیزوفرنی، که به داروهای دیگر پاسخ نمیدهند مورد استفاده قرار می گیرد.


صفحه: 1234