22004925 021
مشاوره پیش از ازدواج در جردن
مشاوره ازدواج و یا در واقع همان مشاوره پیش از ازدواج در جردن به مشاوره دو نفر که قصد و نیت و هدفشان از برقراری ارتباط با یکدیگر، ازدواج است مربوط میشود.
مشاوره پیش از طلاق در تهران
چه زمانی زوج ها نیازمند مشاوره پیش از طلاق در تهران هستند؟ داشتن مشکلات جنسی، خانوادگی، بیماری های زمینه ای مزمن، دخالت های خانوادگی، خیانت و غیره.


صفحه: 12345610