22004925 - 021
اختلالات شخصیت گروه B
اختلالات شخصیت گروه B شامل اختلال شخصیت ضد اجتماعی، اختلال شخصیت مرزی، اختلال شخصیت خودشیفتگی و اختلال شخصیت نمایشی هستند.
10 واقعیت جالب در مورد شخصیت
روانشناسان در تحقیقات انجام شده موارد زیادی راجع به چیزهایی که بر شخصیت فرد تأثیر می گذارد و همچنین تأثیری که شخصیت بر رفتارهای فرد می گذارد بیان کرده اند.
10 واقعیت جالب درباره رویاها
10 واقعیت جالب درباره رویاها رویاها می توانند جالب، هیجان انگیز، وحشتناک یا فقط عجیب باشند. همچنان اتفاق نظر در مورد اینکه چرا خواب میبینیم وجود ندارد.


صفحه: 12345621
ورود / عضویت
صفحه اصلی ذهن و دارو سنجش هوش و استعدادیابی کارگاه ها همکاری با مکث طرف های قرارداد تماس با مکث