22004925 - 021
9 نشانه هوش هیجانی پایین
هوش هیجانی پایین مشکلی است که میتواند در طیف گسترده ای از روابط اجتماعی تأثیر بگذارد. هوش هیجانی حتی در تعیین موفقیت کلی در زندگی ممکن است از IQ مهمتر باشد.
آداب سوال پرسیدن چگونه است؟
یادگیری نحوه پرسیدن و آداب سوال پرسیدن اهمیت بسیاری دارد. سوالات خوب، سنگ بنای یادگیری و داشتن روند زندگی مطلوب است؛ زیرا با پاسخ های درست روبرو خواهید شد.
تأملی در موضوع حریم خصوصی
حریم خصوصی برای هر فرد به عنوان یک خط قرمز یا مرزی احساسی، ذهنی و فیزیکی به حساب می آید. هر فرد در پرتو وجود حریم شخصی، از احساسات، عواطف و ... بهره می برد.
دعوا و کتک کاری خانوادگی
دعوای خانوادگی یا کتک خوردن همسر از جمله اتفاقاتی است که در هر خانواده ای میافتد. دعوای خانوادگی در خانواده های شلوغ تر بیشتر به چشم میخورد.
دوستی با جنس مخالف و اصول آن
دوستی با جنس مخالف برای هر کسی قطعا به تعریف های اجتماعی، فرهنگی و خانوادگی هر فردی بر میگردد. دوستی با جنس مخالف اگر زیر نظر والدین نباشد، آسیب رسان است.


صفحه: 1234567