22006198 021

تالاموس و نقش آن در مغز چیست؟

خیلی بد بد متوسط خوب عالی
(4 رای)
تالاموس و نقش آن در مغز چیست؟

هر شهر بزرگ دارای یک مرکز است که شهروندانش می توانند از طریق آن به حمل و نقل عمومی دسترسی داشته باشند تا به مقصد مورد نظر خود برسند. در مورد بدن انسان، سیستم عصبی را میتوان به راه های اصلی جاده (اعصاب) تقسیم کرد که افراد (تکانه ها) را به شهر بزرگ (مغز) می برد و از آن خارج می شود. تالاموس به طور ایده آل در هسته دیانسفال، در عمق قشر مغز قرار دارد و به راحتی به عنوان هاب مرکزی عمل می کند. تالاموس تعداد بی شماری از تکانه های حرکتی و حسی را بین مراکز بالاتر مغز و محیط های اطراف رله و ادغام می کند.

بخش های مختلف تالاموس

  • تالامی قدامی
  • میانی و جانبی
  • چسبندگی بین تالاموسی
  • لامینه های مدولاری داخلی و خارجی
  • اجسام ژنیکوله داخلی و جانبی

انواع هسته های تالاموس

  • گروه شکمی: هسته های قدامی، جانبی، داخلی خلفی، هسته های جانبی خلفی
  • گروه میانی: میانی، میانی پشتی، هسته های داخلی
  • اجسام ژنیکوله: هسته های داخلی، جانبی
  • هسته های قدامی و شبکه ای

عروق

  • شریان مغزی خلفی

تالاموس

ساختار تالاموس چگونه است؟

ساختار ناخالص

تالاموس از دو ساختار متقارن تشکیل شده از دی انسفالون تشکیل شده است. هر نیمه تالاموس در امتداد محور قدامی خلفی کشیده شده و ظاهری بیضی شکل به آن می دهد. در انتهای قدامی باریک ترین و در قسمت خلفی پهن ترین است. تالامی ها از ماده خاکستری تشکیل شده اند که توسط ساختار ماده سفید «Y» به نام لایه مدولاری داخلی تقسیم شده است.

در نتیجه محل لایه داخلی مدولاری، هر تالاموس تقریباً به سه قسمت اصلی تقسیم می شود: تالاموس قدامی، داخلی و جانبی. قسمت قدامی بین اندام های کوتاه لامینای مدولاری داخلی قرار دارد، در حالی که قسمت های داخلی و جانبی در سمت مربوطه ساقه اصلی «Y» قرار دارند. تالاموس چپ از طریق چسبندگی بین تالاموس با تالاموس راست ارتباط برقرار می کند. تالاموس در هسته دی انسفالون قرار دارد. در نتیجه توسط چندین سازه بسیار مهم احاطه شده است.

قطب قدامی آن دیواره خلفی سوراخ بین بطنی مونرو را تشکیل می دهد که امکان ارتباط بین بطن جانبی و بطن سوم را فراهم می کند. علاوه بر این، پنج سیاهرگ وجود دارد که به هم می پیوندند و ورید مغزی داخلی را در انتهای قدامی تالاموس تشکیل می دهند. این رگ ها را میتوان به عنوان STACS (وریدهای مخطط فوقانی، تالاموستریات، پایانه قدامی، مشیمیه و وریدهای سپتال) به یاد آورد. علاوه بر این، دیواره داخلی هر تالاموس دیواره های جانبی بطن سوم فوق الذکر را تشکیل می دهد.

سطح پشتی در ارتباط نزدیک با استریا انتهایی، شبکه مشیمیه بطن سوم و بدن فورنیکس است. ورید مغزی داخلی در امتداد طول پشتی تالاموس قرار دارد، در حالیکه ورید تالاموستریات فوقانی در امتداد سطح پشتی جانبی قرار دارد. هسته دمی روی لایه لایه تالاموس قرار دارد. سر هسته دمی در جلوی فوقانی تالاموس قرار دارد و بدن در سمت بالا حرکت می کند و به سمت بدنه تالاموس حرکت می کند. در کنار لایه مدولاری خارجی، هسته مشبک و سپس اندام خلفی کپسول داخلی قرار دارد. دستگاه های عصبی متعددی از طریق اندام های مختلف کپسول داخلی به سیناپس در تالاموس حرکت می کنند.

علاوه بر این، کپسول داخلی نیز تالاموس را از گلوبوس پالیدوس و پوتامن (که در مجموع به عنوان هسته عدسی شکل شناخته می شوند) جدا می کند. قسمت خلفی تالاموس به نام پولوینار شناخته می شود. هر پولوینار جانبی از غده صنوبری، کمیسسورهای هابنولار و خلفی، خلفی جانبی نسبت به (کلیکولی های فوقانی و تحتانی) و برتر از اجسام ژنیکوله داخلی و جانبی است. علاوه بر این، تالاموس خلفی تا اسپلنیوم جسم پینه ای عمیق است.

دو ساختار اصلی در پایین تر از تالاموس قرار دارند. قدامی تحتانی، هیپوتالاموس، دمی به شیار هیپوتالاموس است. به طور مستقیم پایین تر از تالاموس، دمگل مغزی و قنات مغزی سیلویوس قرار دارد. همچنین توجه داشته باشید که سطح تحتانی تالاموس با تگمنتوم (کف مغز میانی بین پدانکل مغزی و صفحه چهار قلو) پیوسته است.

تالاموس در مغز

کارکرد تالاموس چیست؟

تالاموس اغلب به عنوان یک ایستگاه رله توصیف می شود. به این دلیل است که تقریباً تمام اطلاعات حسی (به استثنای بویایی) که به قشر مغز می رسد، قبل از ارسال به مقصد ابتدا در تالاموس متوقف می شود. تالاموس به تعدادی هسته تقسیم می شود که دارای تخصص های کاربردی برای برخورد با انواع خاصی از اطلاعات هستند. بنابراین اطلاعات حسی به تالاموس میرود و به سمت هسته ای هدایت می شود که با آن نوع داده های حسی سروکار دارد. سپس، اطلاعات از آن هسته به ناحیه مناسب در قشر مغز فرستاده می شود که در آنجا بیشتر پردازش می شود.

به عنوان مثال، اطلاعات بصری از شبکیه شما قبل از ارسال به قشر بینایی اولیه (منطقه اصلی پردازش بینایی در مغز) به هسته ژنیکوله جانبی تالاموس که برای پردازش اطلاعات بصری تخصصی است، می رود. یک مسیر مشابه از طریق تالاموس را میتوان برای تمام اطلاعات حسی به جز بویایی ترسیم کرد. در واقع، اکثریت همه سیگنال ها (نه فقط حسی) که به قشر مغز می رسند، ابتدا از تالاموس عبور می کنند.

منابع: kenhub.com، neuroscientificallychallenged.com

نظرات کاربران:
بنیامین موسی زاده
پاسخ به این نظر
1402/8/30

تشکر فراوان بابت اطلاعات خوبتون....

0 0
افزودن نظر:
captcha


تست های آنلاینتست آنلاین
آدرس مکثآدرس
تلفن مکث
رزرو آنلاین وقترزرو وقت
تماس با واتس اپواتس اپ