22006198 021

تفاوت اومانیسم و اگزیستانسیالیسم چیست؟

خیلی بد بد متوسط خوب عالی
(6 رای)
تفاوت اومانیسم و اگزیستانسیالیسم چیست؟

اومانیسم و اگزیستانسیالیسم به عنوان شرکای متقابل وارد روانشناسی شدند. هر دو نظریه این ایده را مطرح می کنند که افراد در خط مقدم توسعه قرار دارند. هر دو روش اظهار می کنند که رشد شخصیت به افراد بستگی دارد و به اینکه چگونه آنها نیازها و خواسته های خود را برآورده می کنند؛ به جای آنکه «علت همه چیز را یک پدیده خارجی بدانند.» تفاوت اومانیسم و اگزیستانسیالیسم این است که اومانیسم فرض می کند که مردم اساساً خوب هستند؛ در حالی که اگزیستانسیالیسم تصور می کند که مردم نه خوب هستند و نه بد (طبیعت بشر دارای کیفیت ذاتی نیست).

در این مقاله بیشتر به تفاوت اومانیسم و اگزیستانسیالیسم، مفاهیم کلیدی، اصول و درمان روانشناسی هر یک می پردازیم.

روانشناسی اگزیستانسیالیسم و روانشناسی اومانیسم چیست؟

روان درمانی های وجودی، فلسفه وجودی را به کار می گیرد و بر این ایده تأکید می کند که انسان ها آزادی درک زندگی خود را دارند. این یک نوع درمان انسانی است که مراجعه کننده را مجبور می کند تا معنای زندگی خود و همچنین هدف آن را کشف کند. در ایران مردم بعد از ترجمه های کتاب های اروین یالوم که بیشتر آنها توسط خانم دکتر سپیده حبیب و انتشارات (نشر نی) انجام شد در این 5 سال خیلی بیشتر آشنا شدند.

ممکن است یکی بپرسد، روان درمانی اومانیستی چیست؟ اومانیسم یک رویکرد فکری و اجتماعی است که بر تأکید بر ارزش و کرامت انسان تأکید دارد. این رویکرد به دنبال ایجاد برابری، عدالت، و حقوق انسانی است، بدون توجه به جنسیت، نژاد، اعتقادات مذهبی، یا سایر ویژگی های اجتماعی. اومانیسم به مبارزه برای حقوق زنان، حقوق اقلیت ها، و حقوق کارگران نیز توجه می کند.

این رویکرد بر پذیرش ارزش فردی هر انسان، احترام به آزادی های اساسی، و ایجاد فرصت های برابر برای همه تأکید دارد. همچنین، اومانیسم معتقد است که انسان باید از توانایی ها و ظرفیت های خود بهره برد و برای توسعه فردی و اجتماعی خود، باید امکانات لازم را داشته باشد.

در کل، اومانیسم به ترویج مفاهیمی مانند انسانیت، عدالت، برابری، آزادی، و احترام به همه افراد می پردازد.

تفاوت اومانیسم و اگزیستانسیالیسم چیست؟

اومانیسم و اگزیستانسیالیسم دو نظریه فلسفی مختلف هستند با اهداف و تمرکزهای متفاوت. در اینجا تفاوت اصلی بین آن دو را بررسی می کنم:

اومانیسم:

اومانیسم به معنای تأکید بر ارزش و کرامت انسان است. این نظریه به معتقد است که انسان مرکز و محور ارزش های جهان است.اومانیسم بر این باور است که انسان ارزشمند است به دلیل قدرت اندیشیدن، احساس کردن، و ارتباط بین فردی که دارد. این نظریه از ایده هایی همچون حقوق بشر، آزادی فردی، و احترام به تمامیت فرد حمایت می کند.

به صورت کلی رویکرد اومانیسم با فرهنگ ایرانی اسلامی فاصله زیادی دارد. اما یک نکته را باید درک کرد، مباحثی که با اعتقادات ما هم فاصله دارد باید به آن پرداخت و ریشه های آن را جست و جو کرد تا در زمان مناسب جواب طرفداران آن را داد. متاسفانه در دورانی هستیم که لینکدین در دست تعداد زیادی روانشناس خانم فمنیست قرار گرفته است و با کوچکترین صحبت بر خلاف میل آنها به صورت گسترده به شما حمله می کنند.

اگزیستانسیالیسم:

اگزیستانسیالیسم به تمرکز بر بحث در مورد معنای وجود و وجودیت انسان می پردازد. این نظریه بر این باور است که انسان باید به طور فعال به معنا و اهداف زندگی اش پی ببرد و برای خلق معنا در زندگی، باید آزادی و مسئولیت فردی را بپذیرد. اگزیستانسیالیسم معتقد است که انسان در مواجهه با عدم معنا و عدم هستی، باید به طور خودآگاه و خودانگیخته انتخاب های زندگی خود را بر مبنای آزادی فردی انجام دهد.

در کل، اومانیسم بر تأکید بر ارزش و کرامت انسان و حقوق فردی تأکید دارد، در حالی که اگزیستانسیالیسم بر تأمل در معنای وجود و مسئولیت فردی تمرکز دارد.

گشتالت درمانی انسان دوستانه است یا وجودی؟

گشتالت درمانی یک روان درمانی اومانیستی - وجودی تلقی می شود و بر لحظه حال تأکید می کند. این تمرین از بینش شناختی در تجربیات فعلی استفاده می کند و بر ذهن آگاهی تأکید می کند. همچنین فرد را تشویق می کند تا خلاقیت را برای دستیابی به رضایت در زمینه های زندگی کشف کند.

تفاوت اومانیسم و اگزیستانسیالیسم

مفاهیم کلیدی درمان اگزیستانسیالیسم چیست؟

درمان اگزیستانسیالیسم به شیوه ها و روش هایی اشاره دارد که افراد می توانند از طریق آنها به درک بهتری از وجود و معنای زندگی خود برسند. در اینجا مفاهیم کلیدی درمان اگزیستانسیالیسم را بررسی می کنم:

 • آگاهی (Awareness): آگاهی از خود و از واقعیت های زندگی، از جمله مرگ، ترس، تنهایی و معنای وجود، از مفاهیم اساسی در اگزیستانسیالیسم است.
 • این آگاهی به افراد کمک می کند تا با مسائل و تنش های موجود در زندگی شان روبه رو شده و با آنها کنار بیایند.
 • آزادی (Freedom): مفهوم آزادی در اگزیستانسیالیسم به معنای آزادی فرد از تعیین شده ها و شرایط بیرونی است. این آزادی به افراد اجازه می دهد که به طور خودآگاه تصمیم های خود را بگیرند و مسئولیت های زندگی خود را بپذیرند.
 • معنا (Meaning):جستجو برای معنا و اهداف زندگی از جمله مهمترین مسائل در اگزیستانسیالیسم است. افراد باید به طور فعال به دنبال معنا و ارزش هایی باشند که برای زندگی شان مهم هستند و آنها را در زندگی خود پیگیری کنند.
 • مسئولیت (Responsibility): درمان اگزیستانسیالیسم بر این تأکید دارد که افراد مسئولیت کامل برای زندگی خود دارند و باید برای انتخاب هایشان و عواقب آنها پاسخگو باشند.
 • این مسئولیت به افراد احساس قدرت و کنترل بیشتری بر زندگی شان می دهد.
 • مراقبه (Contemplation): مراقبه و تأمل در وجود و معنای زندگی از روش های اصلی درمان اگزیستانسیالیسم است.

این فعالیت به افراد کمک می کند تا با معنای واقعیت های زندگی شان آشنا شوند و بتوانند بهترین تصمیم ها را انتخاب کنند.

این مفاهیم کلیدی درمان اگزیستانسیالیسم به افراد کمک می کنند تا زندگی خود را با آگاهی، آزادی، معنا، مسئولیت و مراقبه مدیریت کنند و به معنای واقعی زندگی دست یابند.

مفاهیم کلیدی در درمان وجودی عبارت اند از: ظرفیت خودآگاهی، تجربه تنش بین آزادی و مسئولیت، ایجاد هویت و ایجاد روابط معنادار، جستجوی معنا، هدف و ارزش های زندگی، پذیرش اضطراب به عنوان شرایط زندگی، آگاهی از مرگ و عدم.

اگزیستانسیالیسم در روانشناسی چیست؟

روانشناسی وجودی یک رویکرد کلی به نظریه و عمل روانشناسی که از اگزیستانسیالیسم ناشی می شود، است. این روانشناسی بر معنای ذهنی تجربه انسان، منحصر به فرد بودن فرد و مسئولیت شخصی در انتخاب تأکید می کند.

درمان انسان گرایانه یا اومانیستی چقدر طول می کشد؟

IPT به ویژه به روابط و نقش های اجتماعی توجه می کند. این درمان معمولاً 12-16 هفته طول می کشد و بیمار را تشویق می کند تا کنترل خلق و خو و عملکرد خود را به دست آورد. درمان فردمحور کمتر ساختاریافته و غیرمستقیم است.

اصول اساسی روانشناسی اومانیستی چیست؟

روانشناسی اومانیستی بر ارزش و کرامت انسان و تأکید بر رشد و توسعه شخصیت فرد متمرکز است. در زیر اصول اساسی این روانشناسی را بررسی می کنم:

 • تأکید بر ارزش و کرامت انسان: این اصل اساسی روانشناسی اومانیستی به این باور برمی گردد که هر انسان ارزشمند است و دارای حقوق اساسی است.

اومانیست ها به معتقدند که انسان ها قابلیت رشد، تغییر و تحول را دارند و می توانند به طور ذاتی به سوی بهبود و کمال برای خودشان حرکت کنند.

 • تأکید بر خلاقیت و رشد فردی: روانشناسی اومانیستی به خلاقیت و رشد فردی اهمیت زیادی می دهد.

این روانشناسان معتقدند که هر فرد دارای پتانسیل های ذاتی برای رشد و توسعه است و مسئولیت آنهاست که این پتانسیل ها را شناسایی و به کار بگیرند.

 • تأکید بر توجه به تجربه حال حاضر: روانشناسی اومانیستی تأکید دارد که تجربه حال حاضر فرد بسیار مهم است و افراد باید به طور کامل در زمان حال زندگی کنند.

این روش توجه به تجربیات، احساسات و افکار فرد در لحظه فعلی را برای بهبود کیفیت زندگی ترویج می کند.

 • تأکید بر مسئولیت فردی: روانشناسان اومانیستی باور دارند که هر فرد مسئولیت کامل برای زندگی خود دارد و باید از این مسئولیت پذیری برای تصمیم گیری ها و اعمال خودشان پاسخگو باشند.

این تأکید بر مسئولیت فردی افراد را تشویق به انتخاب های آگاهانه و موثر برای بهبود زندگی شان می کند.

 • تأکید بر ارتباطات انسانی و ارتباطات بین فردی: روانشناسی اومانیستی بر این تأکید دارد که ارتباطات انسانی و ارتباطات بین فردی اهمیت زیادی دارند.

ارتباطات به عنوان یک عنصر اساسی در فرآیند رشد و توسعه فردی مطرح می شوند و روابط سالم و ارتباطات معنا دار با دیگران تأکید می شود.

اما این موارد روی پرده اومانیسم است و زیر پرده آن مواردی است که افرادی مانند (استاد رائفی پور) به درستی به آن پرداخته اند.

این اصول اساسی نقاط کلیدی روانشناسی اومانیستی را شکل می دهند که به انسان به عنوان یک وجود کامل و متعالی نگاه می کنند و بر توسعه و بهبود شخصیت او تأکید دارند.

یکی از اصول اساسی روانشناسی اومانیستی این اعتقاد است که تمرکز بر فرد مفیدتر و آموزنده تر از تمرکز بر گروه هایی از افراد با ویژگی های مشابه است. همچنین انسان گرایی بر ارزش واقعیت ذهنی به عنوان راهنمای درست رفتاری تاکید دارد.

مفاهیم کلیدی نظریه انسان گرایی یا اومانیستی چیست؟

روانشناسی اومانیستی دیدگاهی است که بر نگاه به کل فرد تأکید می کند و بر مفاهیمی مانند اراده آزاد، خودکارآمدی و خودشکوفایی تأکید دارد. به جای تمرکز بر اختلال عملکرد، روانشناسی انسان گرایانه تلاش می کند تا به افراد کمک کند تا از توانایی های بالقوه خود استفاده کرده و رفاه خود را به حداکثر برسانند.

تفاوت اومانیسم و اگزیستانسیالیسم در مدل وجودی چیست؟

روانشناسی اومانیستی بر پذیرش خود، ارزش های شخصی، معنای شخصی و انتخاب فردی تأکید می کند؛ در حالیکه روانشناسی وجودی بر تعیین سرنوشت، انتخاب و مسئولیت فردی تأکید دارد. روانشناسان انسان گرا معتقدند که همه مشکلاتی دارند که آنها را از رسیدن به حداکثر پتانسیل باز می دارد.

اومانیسم و اگزیستانسیالیسم

تفاوت اومانیسم و اگزیستانسیالیسم در روانشناسی چیست؟

در تفاوت اومانیسم و اگزیستانسیالیسم باید گفت که این دو روانشناسی قابل تعویض با یکدیگر نیستند. به طور کلی، روانشناسی اومانیستی دارای دیدگاه مثبت و انگیزشی نسبت به بشریت دارد؛ در حالیکه روانشناسی اگزیستانسیال وجودی بیشتر به تاریکی و رنج ها و اضطراب های آینده بشریت میپردازد.

نمونه های اومانیسم چیست؟

تعریف اومانیسم این اعتقاد است که نیازها و ارزش های انسان مهمتر از باورهای دینی یا نیازها و خواسته های انسان است. یک مثال از اومانیسم این اعتقاد است که شخص مجموعه اخلاق خود را ایجاد می کند. نمونه ای از اومانیسم کاشت سبزیجات در باغ است.

ارزش های انسان دوستانه چیست؟

فلسفه و ارزش های اومانیستی نشان دهنده اعتقاد به کرامت و علم انسان است؛ اما نه دین. انسان گرایان بیشتر به زندگی روی زمین و آنچه می توانیم ببینیم و بشنویم توجه دارند. همچنین، اندیشمندان انسان گرایانه به علم اعتقاد دارند که مردم می توانند به بالاترین پتانسیل خود دست یابند.

نظرات کاربران:
رضا باقری
پاسخ به این نظر
1402/12/15

ممنون، مطالب ارزنده ای خواندم، موفق و پیروز باشید.

0 0
هیراد
پاسخ به این نظر
1402/11/17

من دانشجوی روانشناسی هستم مقالتون رو مطالعه کردم خیلی برام جالب بود ممنونم ازتون ولی میشه کمی بیشتر درمورد اومانیسم توضیح بدید؟

0 0
فرهاد
1403/2/26

سلام اضافه شد

0 0
ایدا
پاسخ به این نظر
1401/8/7

مقاله بسیار بسیار جالبی بود متشکر از شما

1 0
افزودن نظر:
captcha


تست های آنلاینتست آنلاین
آدرس مکثآدرس
تلفن مکث
رزرو آنلاین وقترزرو وقت
تماس با واتس اپواتس اپ