ورود / عضویت
021-22004925
تعیین وقت مشاوره
مرکز مشاوره مکث
تعیین وقت مشاوره

زنان متولد مرداد و مقایسه آنها با کهن الگوی یونگ

زنان متولد مرداد و مقایسه آنها با کهن الگوی یونگ

شاید یکی از خصوصیات بارز و دوست داشتنی که در هر زنی میتواند مورد تایید باشد، جذابیت ظاهری و زیبایی او است، بنابراین اگر میخواهید زنان جذاب و زیبای اطراف خود را بشناسید، زنان مرداد ماهی اطراف خود را با دقت ببینید.

شاید جذابیت برای هر فردی مفهوم ویژه خود را داشته باشد، اما از آنجا که این گروه از زنان میتوانند در ساعت های طولانی و با معاشران مختلف مرکز توجه قرار بگیرند قطعاً جذابیتی متفاوت را در خود پرورش میدهند.

/// شماره های تماس ///

ظاهر در زنان مرداد ماه

رسیدگی به ظواهر زندگی، خود و آنچه که میتواند امری ظاهری باشد در زنان مرداد ماه امری متداول است.

زنان متولد مرداد ماه
زن متولد مرداد در هر شرایطی از زندگی خود باید در بهترین وضعیت ظاهری قرار بگیرد.
شاید باور نکنید اما او میتواند ماه ها صبر کند تا هزینه لباس مورد علاقه اش را تهیه کند و با آن لذت ببرد.

خوش پوشی در زنان مرداد ماه

از آنجایی که ظاهر و دستاوردهای اینچنینی برای زن متولد مرداد ماه بسیار ویژه و پر اهمیت است، باید بدانید یکی از خوش پوش ترین و مرتب ترین زنان در اطراف هر فردی یک زن مرداد ماهی میتواند باشد.

اخلاقیات در زنان مرداد ماه

از آنجایی که ظاهر و زیبایی ظاهری برای زنان مرداد ماه الویت اصلی و اولیه او است، در تعریف طالع بینی زن مرداد ماه ابتدا به ظاهر و پس از آن به اخلاقیات او پرداخته میشود.

اخلاقیات در زن متولد مرداد ماه به عنوان وسیله ایی مهم برای ابراز خود است. این زن میداند در چه موقعیتی چه رفتاری داشته باشد تا پرستیژ و وجه اجتماعی خود را در بهترین و بالاترین حد ممکن خود قرار بدهد. بی توجهی و لودگی در زنان متولد مرداد ماه به ندرت وجود دارد و تمام سعی خود را برای نشان دادن سطح بالای اخلاق و معاشرت های اجتماعی خود در نظر میگیرد.

زنانگی در زنان مرداد ماه

زن متولد مرداد ماه در عین داشتن رفتارهایی با سطح اجتماعی بالا و حفظ موقعیت خود و خانواده شان، میتوانند بسیار لوند و عشوه گر نیز باشند.

/// شماره های تماس ///

این وجه از زنان مرداد ماه نیز نشانه ایی برای بهترین بودن و در درجه بالای زنانگی قرار گرفتن است. در واقع در عین تلاش برای ظرافت های ظاهری به دنبال به دست آوردن ظرافت های اخلاقی نیز هستند.

هدف گذاری در زنان مرداد ماه

زمانی که صحبت از زنان مرداد ماه میشود باید بدانید زنان متولد مرداد ماه به دنبال دستاورد هستند. شما نمیتوانید از زن زیبا و با سر و شکل مرداد ماه بخواهید بدون هیچ ایرادی در ناتوانی ها و تنگدستی های شما صبوری کند.

این زن به دلایل وجودی خود که به ظاهر و رسیدگی به خود مربوط میشود در چنین شرایطی در تنگنا قرار میگیرد. بنابراین زن متولد مرداد ماه باید بداند دقیقاً با چه شخصی و به چه دلیلی در معاشرت صمیمی و یا عاطفی قرار گرفته است تا به هدفگذاری های خود عمیق تر بپردازد.

نشانه های مادری در زنان متولد مرداد

زنان مرداد ماه مدام در تلاش هستند برای خود و اطرافیانشان به بهترین شکل ظهور پیدا کنند.

زنان مرداد ماه

نقش مادری در چنین زنانی میتواند یک سبک باشد. بدین معنا که در عین محبت، سخاوت و علاقه مندی به کودکانشان با آنها مانند سربازهای کوچکی رفتار میکنند که باید بدانند کجا هستند و مشغول چه کاری هستند.

آسانگیری در مادران مرداد ماه به ندرت دیده میشود و باید این اطمینان را داشته باشید که زنان متولد مرداد ماه کودکانی با ادب، خوشپوش، مرتب و با رفتار و اخلاقیاتی صحیح دارند.

همسری در زنان مرداد ماه

شاید یکی از قاطعانه ترین مقطع های رفتاری با زنان مرداد ماه این است که باید بدانید میخواهید او همسر شما باشد یا نه، که قطعاً با بودن یک زن مرداد ماه در اطرافتان باید به کم و کاستی های زندگی خود نگاهی مجدد بیاندازید.

/// شماره های تماس ///

این گروه از زنان خصلت های سازگارانه کمتری در قبال نداری ها و گذشت کردن دارند، اما در عین حال اگر بخواهند در شرایطی قرار بگیرند که میل قلبی خودشان نیز باشد، میتوانند بهترین همان شرایط باشند. در واقع با کمترین درآمد میتوانند زیبا ترین ظاهر، میز شام و یا مهمانی را برگزار کنند و خود را به خواسته های قلبیشان نزدیک کنند.

قدرت در زنان متولد مرداد ماه

زن متولد مرداد ماه در عین زیبایی و اثر گذاری از نوعی قدرت درونی برخوردار است که کسی نمیتواند او را با قدم های اولیه از پا در بیاورد. این گروه از زنان برای رسیدن به خواسته هایشان باید تلاش کنند، بنابراین مستلزم این تلاش قدرت داشتن است.

قدرت در روابط، در کار و در چهارچوب های اخلاقی رکن مهم قدرتمندی در زنان مرداد ماه است.

قدرت در زنان مرداد ماه

شاید فکر کنید چگونه موجودی با این ظرافت و زیبایی میتواند قدرتمند عمل کند؟ برای رسیدن به جواب سوالتان کمی از چهارچوب رفتاری زن متولد مرداد ماه خارج شوید تا با موجودی مواجه شوید که پیش از آن مشاهده نکرده بودید.

مقایسه کهن الگویی زنان مرداد ماه با کهن الگوی آفرودیت آتنا

شاید پیش از آن از کهن الگوی آفرودیت و یا آتنا صحبت کرده باشیم، اما تلفیق کهن الگوی آفرودیت و آتنا در حد تمام کمال خود میتواند در زنان مرداد ماه حضور پیدا کند. زنان آتنا که زنانی با خصلت های پول دوستی و قدرت طلبی هستند میتوانند در موارد بسیاری برای دسترسی به خواسته، موقعیت و کسب درآمد بیشتر به کهن الگوی آفرودیت خود متوصل شوند.

بنابراین واضح است دستاوردهای زنی با کهن الگوی آتنا وقتی با کهن الگوی آفرودیت ترکیب میشود چندین برابر خواهد شد. زیرا یک زن آتنایی که مدام به دنبال کسب درآمد بیشتر و پول بیشتری است به جذابیت های ظاهری خود نیز متوصل شود و به دنبال زیبایی ظاهری نیز باشد، بنابراین متوجه خواهید شد، یک زن متولد مرداد ماه با چنین کهن الگوهایی میتواند قدرتمند و با نفوذ تر باشد.

آفرودیت در زنان مرداد ماه

یک نکته مهم در زنان مرداد ماه این است که در عین لوندی و جذابیت به نوعی آفرودیت غیرطبیعی دچار هستند. در واقع کهن الگوی آفرودیت (لوندی و جذابیت) در زنان مرداد ماه امری غریزی و خالص نیست، این گر‌وه از زنان میکوشند که آفرودیتی عمل کنند، زیرا زمان های طولانی کوشیده اند که جذاب باشند و برای این جذابیت هزینه بسیار زیادی پرداخت کرده اند.

/// شماره های تماس ///

تمایز بین فردی که آفرودیت درونی و خالص دارد با زنی که تلاش میکند آفرودیت به نظر بیاید به ناگاه خود را عیان میکند.

کهن الگوی آتنا و وجه اولیه زنان مرداد ماه

کهن الگوی آتنا (تلاش برای کسب قدرت بیشتر) در زنان مرداد ماه رکن اصلی این گروه از زنان است.

نکته مهم در زنان مرداد ماه با کهن الگوی آتنا: این گروه از زنان پول را صرفاً برای جذابیت میخواهند و نه بیشتر.

شاید عجیب به نظر برسد، اما اقدام اولیه هر زن مرداد ماه پس از به دست آوردن پول، خرج کردن آن پول در ظواهر و وسایل دلخواه خود است و تمایز این گروه از زنان با زنانی که کهن الگوی آتنای بسیار قوی دارند در این است که:
پول وسیله ایی برای آرامش خیالشان است و برای دیگر زنان آتنایی پول وسیله ایی حیاتی محسوب میشود. بنابراین با نگاهی اجمالی به کهن الگو های یونگی میتوانید به نقاط قوت و ضعف خود پی ببرید و تلاش خود را در بالا بردن نقاط مثبت و نیز کم رنگ کردن نقاط منفی خود بکار ببندید.

شناخت زنان متولد مرداد ماه بر اساس تست شخصیت شناسی MBTI

با توجه به توضیحاتی که در مورد شخصیت زنان مرداد ماه داده شد، واضح است که این گروه از زنان میتوانند در اولین تست خود تیپ شخصیتشیان را در گروه افرادی برونگرا ببینند، هر چند هر فردی میتواند نسبت به زمینه و محیط زندگی و ایجاد سازگاری خود تیپ متفاوتی از شخصیت را پیدا کند اما بنای این توضیحات یک توضیح کلی بر اساس توضیحات پیش از این است.

زنان برونگرا متولد مرداد ماه

بنابراین زنان مرداد ماه را با توجه به توضیحات پیش از این میتوانیم افرادی برونگرا، شهودی و احساسی بدانیم. این تیپ از افراد بسیار شاد، علاقه مند و هدفمند می باشند و تمام تلاش خود را برای برقراری ارتباط با دیگران و ایجاد فضایی صمیمانه به کار میبندند.

زنان برونگرای شهودی احساسی به صورت واضح میتوانند به خواسته خود ایمان داشته باشند و برای دستیابی به خواسته شان تلاش کنند و قطعاً به هدف خود میرسند. آنها منظم هستند و به صورت منسجم هدف خود را دنبال میکنند و دستیابی به اهداف از مهمترین خصلت این گرو از زنان است.

دیده شدن و قابل ستایش بودن یکی دیگر از الویت های این تیپ شخصیتی است که میتوانند در رسیدن به هدف هایشان کاربردی نیز عمل کند.

زنان مرداد ماه با تیپ برونگرا واضحاً مایل به برقرای ارتباط مؤثر و سازنده با دیگران است، بر اساس تست MBTI، زمانی که شهودی و احساسی بودن به این تیپ اضافه میشود تغییری در برونگرایی این افراد نیز به وجود می آید. اتکا بر شهود و احساسی بودن در تیپ شناسی تعاریف واضح خود را دارد، بنابراین این گروه از زنان مایل هستند دیگران را به خود جذب کنند و در عین حال به دیگران نیز کمک کنند.

ظاهر شدن در بهترین حالت ممکن خود و همچنین تلاش برای بهترین خود بودن میتواند از خصوصیات بارز این گروه از زنان باشد.

نویسنده: مینا حسن زاده

اشتراک در شبکه های اجتماعی:
(3 رای)
افزودن نظر:
CAPTCHA2
×

امتیاز دهی به مطلب: زنان متولد مرداد و مقایسه آنها با کهن الگوی یونگ

خیلی بدبدمتوسطخوبعالی