ورود / عضویت
021-22004925
تعیین وقت مشاوره
مرکز مشاوره مکث
تعیین وقت مشاوره

پرده بکارت و هنجارهای جامعه

پرده بکارت و هنجارهای جامعه

پرده بکارت و چالش های مربوط به حفظ پرده بکارت، صرفاً عاملی است که به واسطه نگاه اجتماعی که در آن زندگی میکنیم مربوط است. هر فردی در هر جامعه ایی با قبول هنجار و ناهنجاری آن جامعه در همان اجتماع پذیرفته میشود و یا طرد میشود.

هنجارهای جامعه

اگر قرار باشد ما به عنوان فردی از اجتماعی باشیم که میل به پذیرفته شدن در آن اجتماع را داریم، باید شرایط و باید و نبایدهای آن جامعه را بپزیریم.

نمیتوانیم طبق میل و خواسته خودمان عمل کنیم و اصرار در تغییر هنجارها داشته باشیم. بنابراین حفظ پرده بکارت در خیلی از جوامع آسیایی، مخصوصاً خاور میانه، پیش از ازدواج الزامی است.

پرده بکارت

دختران آن جامعه با پذیرش این نکته که پیش از ازدواج نمیتوانند رابطه جنسی برقرار کنند، خود را موظف به حفظ پرده بکارت میکنند که بتوانند در جامعه خود پذیرفته بشوند. 

رعایت نکردن هنجار چه عواقبی دارد

این پذیرش در دختران، دستاوردی به نام داشتن همسر دارد. در واقع دخترانی که پرده بکارت نداشته باشند، در این جوامع متنبه میشوند و نمیتوانند زندگی مناسبی برای خود فراهم کنند. زیرا به هر نحوی ضد قوانین نانوشته اجتماعی خود قرار گرفته اند. پس از آن، نه در خانواده خود و نه در اجتماع خود نمیتوانند چهره اجتماعی مناسبی کسب کنند و یا دستاوردی داشته باشند.

نگاه مذهبی در رابطه با پرده بکارت

البته بخش مهمی از حفظ پرده بکارت، به آیین ها و نگاه های مذهبی همان جامعه بر میگردد. در دین و آیین هایی که رابطه جنسی پیش از ازدواج غیر ممکن است، حفظ پرده بکارت نیز مهم و ضروری است. زیرا ایجاد این رابطه بدون مراسم و آیین اجتماعی پیش از آن مورد پذیرش افراد آن اجتماع و یا آن دین و مذهب نیست و انجام هر عملی به غیر از هنجار اجتماعی همان جامعه به مسئولیت خود فرد است.

دختران در چنین جوامعی حتی اگر در برخی از موارد با فردی رابطه جنسی برقرار کنند سعی در حفظ بکارت خود دارند که در واقع فرض میکنند هویت اجتماعی خود را حفظ میکنند. از این رو با این تصور غلط، احتمال آسیب و رفتارهای پر خطر در دختران و پسران در سن ازدواج بیش از قبل میشود.

اشتباه رابطه جنسی پیش از ازدواج

اگر دختران و پسران پیش از ازدواج به این بینش برسند که ایجاد رابطه جنسی پیش از ازدواج، شناخت و احساس صمیمیت و تولید عشق را در رابطه به تعویق میندازد، قطعاً در نوع و نحوه رفتارشان در مورد جسمشان و ایجاد رابطه شان پیش از ازدواج تجدید نظر میکردند.

تولید عشق و شناخت پیش از ازدواج به واسطه معاشرت های دوستانه، تولید محبت های رفتاری، حرف زدن و شناخت حاصل میشود.

روابط جنسی پیش از ازدواج، تنها افراد را در آنچه که میخواهند و نیاز به محبتشان را تغییر میدهد و راه شناختشان را به تعویق و در خیلی از موارد به غلط می اندازد.

زیرا پس از ایجاد رابطه جنسی، خواسته ها، رفتارها و تمایلات افراد تغییر میکند، دیگر تمرکز هیچ کدام بر روی شناخت صحیح از یکدیگر نیست و به واسطه آن بسیاری از رفتارهای مخرب و یا نادرست هر فردی چشم پوشی میشود و بر تصمیمی اشتباه و از روی هیجان گرفته خواهد شد.

حفظ پرده بکارت بسته به هنجار هر جامعه ایی است، اما دختران آن جامعه به اشتباه نباید فرض کنند با رفتارهایی مخرب در قبال خود، میتوانند دستاورد مناسبی داشته باشند و رعایت اصول و قوانین هر جامعه ایی پذیرش در آن جامعه را نیز بالا میبرد.

نویسنده: مینا حسن زاده

اشتراک در شبکه های اجتماعی:
(14 رای)
افزودن نظر:
CAPTCHA2
×

امتیاز دهی به مطلب: پرده بکارت و هنجارهای جامعه

خیلی بدبدمتوسطخوبعالی