22004925 - 021
بهداشت روان در کودکان
والدین علاوه بر توجه به رشد جسمانی کودک باید به سلامت روان او توجه داشته باشند. بسیاری از مواردی که بهداشت روان کودک را به خطر می اندازند در بزرگسالی قابل جبران نیستند.
تومور های مغزی در کودکان
تومور های مغزی شایع ترین تومور های توپر در کودکان هستند. این تومور ها از سلولهای مغزی نشات می گیرند و می توانند خوش خیم و یا بدخیم باشند.
سندروم الکل جنینی چیست؟
هنگامی که یک زن در دوران حاملگی الکل بنوشد، احتمال ابتلای کودک به نقائص جسمانی و ذهنی را به جان خریده است که به آن سندروم الکل جنینی (FAS) می گویند.
تاخیر کلام در کودکان
بعضی از والدین در پیگیری تخصصی تاخیر کلامی کودکان مردد هستند و به خود می گویند «با بزرگتر شدنش این مسئله را پشت سر می گذارد.»


صفحه: 12345617