22004925 - 021
12 علت بی خوابی در کودکان
مشکل خواب صرفاً برای بزرگسالان نیست، کودکان هم می توانند در خوابیدن و به خواب رفتن مشکل پیدا کنند. تنش و نگرانی می تواند موجب بی خوابی کودکان شود.
لب شکری یا شکاف کام و لب چیست؟
شکاف فکی-دهانی، زمانی دیده میشود که نوزاد هنگام تولد در لب بالا و یا سقف دهان (کام) شکافی دارد. شکاف کام یا لب شکری یکی از شایع ترین نقایص دوران نوزادی است.


صفحه: 14567819




ورود / عضویت
صفحه اصلی ذهن و دارو سنجش هوش و استعدادیابی کارگاه ها همکاری با مکث طرف های قرارداد تماس با مکث