ورود / عضویت
021-22004925
تعیین وقت مشاوره
مرکز مشاوره مکث
تعیین وقت مشاوره
عنوان دسته بندی:

مرکز مشاوره

چگونه میتوانیم یک مرکز مشاوره خوب را بشناسیم؟
پژوهشگران مرکز مشاوره شمال تهران معتقدند مرکز مشاوره خوب در واقع مرکزی است که در آن از مشاوران روانشناس مجرب استفاده میشود. در مرکز مشاوره ایی که کارشناسان آن به بهبود رفتار و درمان مراجعین خود میپردازند. افرادی که در مرکز مشاوره سعی دارند درمان خود را دنبال کنند، باید به نکاتی مانند شناخت مشاوران روانشناس مجموعه، نحوه درمان مشاوران روانشناس و زمانی که برای مراجعه کننده اختصاص می دهند، آگاه باشند. جدای از تمام این اهداف، افرادی که در مرکز مشاوره، درمان خود را دنبال میکنند، باید احساس خوب و صمیمیت قلبی با مشاور روانشناس خود را احساس کنند. گاهی اوقات افرادی با مجرب ترین روانشناسان به درمان مشغول میشوند اما اگر کسی از آنها سوال کند «بهبود را تجربه میکنی یا نه؟» اگر احساس صمیمیت قلبی را با مشاور خود احساس نکنند، هیچگاه درمان خوب و کاملی را به دست نمی آورد. تخصص مشاوران روانشناس در یک مرکز مشاوره خوب مشاوران...