ورود / عضویت
021-22004925
تعیین وقت مشاوره
مرکز مشاوره مکث
تعیین وقت مشاوره
عنوان دسته بندی:

مرکز مشاوره

چگونه میتوانیم یک مرکز مشاوره خوب را بشناسیم؟
پژوهشگران مرکز مشاوره شمال تهران معتقدند مرکز مشاوره خوب در واقع مرکزی است که در آن از مشاوران روانشناس مجرب استفاده میشود. در مرکز مشاوره ایی که کارشناسان آن به بهبود رفتار و درمان مراجعین خود میپردازند. افرادی که در مرکز مشاوره سعی دارند درمان خود را دنبال کنند، باید به نکاتی مانند شناخت مشاوران روانشناس مجموعه، نحوه درمان مشاوران روانشناس و زمانی که برای مراجعه کننده اختصاص می دهند، آگاه باشند. جدای از تمام این اهداف، افرادی که در مرکز مشاوره، درمان خود را دنبال میکنند، باید احساس خوب و صمیمیت قلبی با مشاور روانشناس خود را احساس کنند. گاهی اوقات افرادی با مجرب ترین روانشناسان به درمان مشغول میشوند اما اگر کسی از آنها سوال کند «بهبود را تجربه میکنی یا نه؟» اگر احساس صمیمیت قلبی را با مشاور خود احساس نکنند، هیچگاه درمان خوب و کاملی را به دست نمی آورد. تخصص مشاوران روانشناس در یک مرکز مشاوره خوب مشاوران...
مرکز مشاوره مکث و قسمتی از فرایندهای ارزیابی
متخصص روانشناسی مرکز مشاوره مکث، با بررسی تاریخچه رشدی، رفتاری، هیجانی و ارزیابی نقاط قوت و ضعف فرد به کمک آزمون های نوین روانشناختی تشخیص گذاری می کند و با در نظر گرفتن شرایط فرد برای درمان اثر بخش و یا برنامه ریزی برای ارتقا توانمندی های فرد اقدام می نماید. آزمونهای روانشناختی مرکز مشاوره مکث  آزمونهای روانشناختی مرکز مشاوره مکث از معتبرترین و شناخته شده ترین آزمونها می باشد. آزمونهای روانشناختی کاربرد متفاوتی دارند؛ از یک سو برای ارزیابی و اندازه گیری دقیق توانمندیهای فردی نظیر هوش، استعداد، حافظه و ... مورد استفاده قرار میگیرند و از سوی دیگر در تشخیص و ارزیابی مشکلات و مسائل رفتاری، شناختی و هیجانی نظیر اختلال بیش فعالی، کم توجهی، اضطراب، افسردگی، وسواس، اختلال های شخصیت و ... کاربرد دارند. این آزمون ها همواره معیاری علمی و مناسب برای انتخاب و تعیین دقیق نوع درمان مورد نیاز فرد هستند. مشاوره و روان درمانی...