ورود / عضویت
021-22004925
تعیین وقت مشاوره
مرکز مشاوره مکث
تعیین وقت مشاوره
عنوان دسته بندی:

مشکلات جنسی

آنچه درباره چرخه پاسخ جنسی باید بدانید
چرخه پاسخ جنسی شامل مراحل میل، برانگیختگی، ارگاسم و برطرف شدن میل جنسی است. هر مرحله از چرخه شرح داده شده است. چرخه پاسخ جنسی چیست؟ چرخه پاسخ جنسی به دنباله ای از تغییرات جسمی و عاطفی اشاره می کند که به محض اینکه فرد از لحاظ جنسی برانگیخته شود و در فعالیت های تحریک کننده جنسی از جمله مقاربت و استمناء شرکت کند، چرخه پاسخ جنسی شروع می شود. دانستن چگونگی واکنش بدن در طی هر مرحله از چرخه می تواند رابطه شما را تقویت کند و به شما در تشخیص علت اختلال عملکرد جنسی کمک کند. این تنها الگوی چرخه پاسخ جنسی نیست ، اما شناخته شده ترین آن است. با مطالعه این مقاله شما می توانید به آنچه درباره چرخه پاسخ جنسی وجود دارد، اطلاعات مناسبی را کسب کنید. مراحل چرخه پاسخ جنسی چیست؟ چرخه پاسخ جنسی چهار مرحله دارد: میل (میل جنسی)، برانگیختگی (هیجان)، ارگاسم و پاسخ. زن و مرد هر دو این مراحل را تجربه می کنند، اگرچه زمان بندی متفاوت است. به عنوان مثال، بعید...
روش استارت استاپ برای جلوگیری از زود انزالی
یکی از روش های غیر دارویی تاثیر گذار و مؤثر در زمینه مشکلات جنسی، روش استارت استاپ برای جلوگیری از زود انزالی به شمار می رود. بدون تردید، زود انزالی به عنوان یکی از مشکلات جنسی رایج به ویژه در مردان، بر سطح کیفی روابط زناشویی تاثیر مستقیم از خود برجای می گذارد. در بسیاری مواقع آقایان به منظور رهایی از مشکل زود انزالی، استفاده از انواع داروها را در دستور کار قرار می دهند. غافل از اینکه مصرف خودسرانه و غیر اصولی این قرص ها در طولانی مدت، سبب ایجاد مشکلات و عوارض جدی برای مصرف کننده آن می شود. از آنجایی که نارضایتی جنسی از جمله چالش ها و مشکلات رایج در زندگی زناشویی محسوب می گردد، زود انزالی نقش بارز و پر رنگی را در به وجود آوردن نارضایتی جنسی عهده دار می باشد. در این زمینه باید خاطر نشان کرد که در اغلب موارد زود انزالی نشأت گرفته از مسائل عصبی و روانی می باشد. برای حل و درمان این مشکل راهکارهای درمانی زیادی نظیر روش های درمانی...
مشکل ارگاسم در زنان یا آنورگاسمی در زنان
قبل از اینکه در مورد مشکل ارگاسم در زنان (آنورگاسمی) بپردازیم می بایست با چرخه جنسی زنان آشنا شویم. آیا با چرخه پاسخ جنسی انسان آشنایی دارید؟ چرخه پاسخ جنسی انسان شامل 4 مراحله زیر است: میل جنسی برانگیختگی ارگاسم فرونشینی احتمالاً مشکل ارگاسم در زنان میتواند با یکی از مراحل بالا در ارتباط باشد. هر فردی هنگام درگیر شدن در هر نوع فعالیت جنسی آنها را طی میکند. در واقع از اولین جرقه های جنسی که در ذهن زده میشود و علائم جسمانی که به دنبال آن در بدن برانگیخته میشود تا رسیدن به مرحله ارگاسم و فرونشینی را تحت عنوان چرخه پاسخ جنسی انسان می شناسیم. گاهی مراحل چرخه پاسخ جنسی انسان به طور کامل طی نمی شود؛ در واقع یک یا چند مرحله از چرخه پاسخ جنسی مهار میشود؛ در این صورت کژکاری جنسی اتفاق میافتد که میتواند بر رابطه جنسی بین زوجین و یا رابطه با شریک جنسی تأثیر منفی بگذارد. ارگاسم چیست؟ ارگاسم یکی از مراحل چرخه جنسی انسان است و در...
واژینیسموس چیست و برای درمان آن باید چه کرد؟
مسائل مختلفی می توانند روابط عاطفی و جنسی افراد در طول زندگی مشترک را تهدید نمایند. همانند مردان، زنان نیز ممکن است با مشکلاتی مانند واژینیسموس روابط جنسی را به خطر بیندازند و باعث ایجاد مشکلاتی برای ادامه ی زندگی شوند. ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ و ﺑﺎروري، رﮐﻦ اﺻﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي ملت ها و ﺟﻮاﻣﻊ و ﺟﺰء ﮐﻠﯿﺪي ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ برخوردار از ﺗﺴﺎوي و ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ، دو واژه ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎروري و سلامت ﺟﻨﺴﯽ در ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﻮارد ﻫﻢ ﭘﻮﺷﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ و ﻫﺪف آنها ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎﻟﻢ انسانها در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎرداري و ﻓﺮزﻧﺪآوري، ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻮارض ﺣﺎﺻﻞ از اﺧﺘﻼل ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﻨﺴﯽ و ﺑﺎروري اﺳﺖ. ﻫﺪف دﯾﮕﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺎروري و ﺟﻨﺴﯽ، ﻗﺎدر ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﻮاﻧﺎن و ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد در ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎروري ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﯽ ﺧﻄﺮ و...
بررسی دلایل کمبود میل جنسی در خانم ها
امروزه مسائل مختلفی روی زندگی افراد تأثیر میگذارد و باعث کاهش علاقه و افزایش تنش ها در زندگی مشترک می شود. از مهمترین این عوامل میتوان به کمبود میل جنسی در خانم ها اشاره نمود. در مطالعات روانشناسی که توسط محققان صورت گرفته است، مشخص شده است که مردان در روابط عاطفی وابستگی بیشتری نسبت به خانم ها پیدا می کنند. در حالی که خانم ها بعد از اولین ارتباط جنسی برقرار شده، عاشق طرف مقابل خود می شوند. این موضوع باعث شده است زمانی که کمبود میل جنسی در خانم ها وجود داشته باشد. عشق و وابستگی نیز برای آنها در زندگی اتفاق نیافتد و مشکلات زیادی از جمله نارضایتی همسر را در پی داشته باشد. با توجه به اینکه در زندگی مشترک و روابط زناشویی، لازم است تا زوجین به یک سطح دارای میل جنسی باشند، کمبود این غریزه در هر کدام میتواند باعث کاهش ارتباطات عاطفی و جنسی بین آنها شود. کمبود میل جنسی در خانم ها کمبود میل جنسی در خانم ها می تواند دلایل مختلفی...
صفحه: 1234567