22006198 021
سندروم تورت (TS) چیست؟
سندروم تورت (TS) یک اختلال عصبی است که اغلب در سنین 2 تا 21 سالگی شروع می شود و تا پایان عمر ادامه می یابد. این اختلال در اثر آسیب هسته دمدار ایجاد می شود.
اختلال یادگارخواهی چیست؟
اختلال یادگارخواهی، نوعی اختلال روانی زیر گروه اختلالات جنسی است که در آن بیمار به بخش هایی از بدن که جنسی نیستند علاقه نشان می دهد و به اوج لذت جنسی میرسد.


صفحه: 12345625