ورود / عضویت
021-22004925
تعیین وقت مشاوره
مرکز مشاوره مکث
تعیین وقت مشاوره
عنوان دسته بندی:

مهارت ارتباطی

دوستی با جنس مخالف (اصول، فواید و معایب)
دوستی با جنس مخالف یکی از عنوان هایی است که در بیشتر موارد، نوجوان ها و جوان ها را مورد بررسی قرار میدهد. جنس مخالف برای هر دختر و پسری و ایجاد رابطه دوستانه طبق روابط انسانی و شئونات اجتماعی و خانوادگی هر فردی، یک رابطه انسانی است و نباید به زمینه های رفتاری دیگر نسبت داده شود. اصول دوستی با جنس مخالف دوستی با جنس مخالف برای هر کسی قطعا به تعریف های اجتماعی، فرهنگی و خانوادگی هر فردی بر میگردد. اگر این سوال از فردی در یک جامعه اروپایی مطرح شود که آیا دوستی از جنس مخالف دارد، قطعا شوکه خواهد شد و بدون هیچ توضیح اضافه ایی میگوید بله. اما در جوامعی مانند جامعه ما که ریشه اصلی و پایه ایی آن بر اساس مذهب است، قطعا دوستی با جنس مخالف تا پیش از ازدواج بدلیل وجود پاره ای احتیاط ها، مورد پسند نمیباشد. در هر جامعه ایی ضرورت های مذهبی بر اساس زمان گاها تغییر میکند؛ مثلا دانشجویانی که در دانشگاه در یک کلاس درس میخوانند، وقت میگذرانند و...
مهارت گفتگو بین زوجین (اهمیت مهارت های کلامی)
از آنجایی که رساندن پیغام اصلی و احساسی ما در گفتگوها کار دشواری است و گاها هر فردی که با او در تعامل هستیم امکان دارد بدلیل کلمات کاربردی و غیر کاربردی، نوع احساسات و بیان آنها، دچار سوء تفاهماتی شود، بنابراین گفتگو کردن که بر اساس اصول اولیه برقراری ارتباط مؤثر باشد، یک مهارت محسوب میشود و میتواند انتقال صحیحی از احساس ما را در بر داشته باشد. اگر بخواهیم گفتگو کردن را به عنوان ساده ترین اصل برقراری ارتباط در نظر بگیریم، پس از آن، ایجاد رابطه عاطفی، اجتماعی و شغلی زیرشاخه گفتگو و مهارت برقراری ارتباط قرار میگیرد. پس هر فردی به عنوان موجودی اجتماعی باید بتواند مهمترین پیغام حرفهای خود را به دیگران برساند. پیغام های اصلی زمانی که با افرادی در پیرامون خود به گفتگو میپردازیم، درباره شغل، هوا، آب، اقتصاد و هر آنچه که روزمره ما محسوب میشود، پیغام اصلی را در یک بیان ساده میتوانیم به مخاطبمان برسانیم. اما پیغام هایی که در...
روانشناسی عشق مجازی
وقتی صحبت از عشق مجازی و مسائلی که مربوط به دنیایی غیر از پیرامونی که در آن قرار گرفته ایم، میشود، احساس میکنیم از واقعیتی صحبت میکنیم که خیلی هم واقعی به نظر نمیرسد. از اینرو عشق های مجازی که روندی غیر واقعی و ماحصل تجربه ایی غیر ملموس هستند، تولید ذهن خلاق هر فردی میتواند باشد. به این ترتیب افراد بواسطه بودن در دنیای مجازی (سایت ها و کانال های اینترنتی) دلبسته فردی میشوند که هیچ آشنایی حقیقی با او ندارند و تنها و صرفا از طریق دیالوگ هایی از راه دور، نوشتن پیامک و یا دیدن عکس هایی که خود فرد انتخاب کرده است، تحت تاثیر قرار میگیرند. ماهیت روابط مجازی از آنجایی که روابط مجازی سر و شکل واقعی ندارند و هر دو طرف در روند واقعی یک جریان واقعی از رابطه قرار ندارند، در زندگی واقعی و ملموس با هم در تعامل نیستند و به میزان قابل توجهی از بحث ها و اختلاف نظرهایی که در روابط طبیعی پیش میآید، دور هستند. به همین دلیل رابطه شان دچار توهمی از...
مهارت گوش کردن به حرف دیگران
گوش کردن به حرف دیگران یک مهارت است. مهارت ها بدست آوردنی هستند، به این معنا که با مبادرت و تمرین میتوانیم به هر مهارتی دست پیدا کنیم. گوش کردن به حرف دیگران یک نقطه قوت در روابط اجتماعی محسوب میشود و باعث میشود بتوانیم در کنار دوستان و آنهایی که به معاشرت با آنها مشغول هستیم، احساس بهتری را منتقل کنیم؛ بنابراین بهتر است این مهارت را به دست آوریم. چرا دیگران نیازمند شنیده شدن هستند شنیده شدن یک نیاز انسانی است؛ همانطور که دوست داشته شدن و یا مورد توجه قرار گرفتن. بنابراین همه افراد انسانی به واسطه نوع زندگی اجتماعی خود و روابط و معاشرتشان دوست دارند شنیده شوند. در واقع در سطحی ترین شکل آن، فردی را برای درد و دل کردن داشته باشند. شنیده شدن یک نیاز اساسی انسان است که بطور غریزی در ما شکل میگیرد. از زمانی که انسان حرف زدن را آغاز کرده است، نیاز به شنیده شدن نیز همراه آن به وجود آمده است. چگونه میتوانیم شنونده خوبی باشیم برای...
رک بودن یا بی ادبی (سه راهکار مهم برای رک بودن)
رک بودن در تعریف عامیانه به معنای بیان هر آنچه که باید گفت، بدون هیچ سانسوری است. البته رک بودن نوعی صمیمت به همراه دارد؛ در واقع وقتی حرف از بیان رک میشود به این معنی نیست که بتوانیم هر آنچه که بخواهیم بدون هیچ ملاحظه ایی بیان کنیم. صمیمت حاصل از رک بودن، بدون حاشیه حرف زدن و پرداختن به اصل ماجرا است. افرادی که نمیتوانند رک باشند، در واقع خود و دیگران را در این ابهام قرار میدهند که حرفی برای بیان کردن میباشد که بیان نمیشود. بنابراین ابهامات یک رابطه و گاها دلخوری ها و متناقض عمل کردن ها از رک نبودن و بیان نکردن واضح ایجاد میشود. /// شماره های تماس /// تاثیر رک بودن بر روابط اجتماعی اگر ما به شخصه فردی رک گو و صادق باشیم، با همان معیارهای تلطیف شده و بدون پرخاشگری و بدون ابهام، میتوانیم از دیگران نیز انتظار داشته باشیم با ما رک و واضح عمل کنند. در واقع اگر مایل نباشیم حقیقت را آنگونه که هست ببینیم و بشنویم، قطعا از افراد رک گو...
صفحه: 12345613