22004925 - 021
تعریف عشق و انواع عشق
عشق در ابتدایی ترین تعریف ما را یاد روابط بین دو نفر و دلبستگی بین آنها می اندازد اما در لغت به معنای نوعی صمیمیت که مملو از احترام است همراه میشود.
همدلی در مهارت زندگی
یکی دیگر از مهارت های زندگی همدلی است؛ همدلی به معنای احساس قلبی و صمیمیت با هر کسی که با آن احساس نزدیکی و رضایت میکنیم، است.
راههای مقابله با استرس
معادل پارسی استرس فشار روانی است. استرس در واقع، واکنش به موقعیتی تنش زا است که بدن ما و روان ما آن را متحمل میشود. استرس نیز با ترس و اضطراب متفاوت است.


صفحه: 1234567